zaterdag 19 februari 2011

Wolfsen(PvdA) en Raadsleden zijn smeerlappen.

Door: Anne Marie ten Berge op za, 19/02/2011 - 11:54

Beste allemaal, ga er vanuit dat Wolfsen en zijn Raadsleden smeerlappen zijn, dan begrijp je beter wat er in de gemeente Utrecht speelt. Op de afdeling Inschrijving en paspoorten bij de Dienst Burgerzaken en Gemeentebelasting (BZ&GB) Arthur van Schendelstraat 500, zijn de ambtenaren Dols en Storm behoorlijk pissig op burgemeester Wolfsen. De burgemeester heeft hen er weer ingeluisd. Eerder hebben deze heren (geheel onwettig) op 9 juli 2008 mijn nieuwe paspoort, aan derden gegeven, die daarmee op mijn naam, maar met hun adres en hun eigen Rabo-rekening: nr. 014.20.84.972 op 19 sept. 2008 mijn Bijstand aangevraagd hebben bij het CWI. op ’t Goylaan. Ook is via deze identificatiefraude door familieleden die een curator gecontracteerd hadden, ook mijn AOW en mijn ABP aangevraagd. Toen ik Sept 2008 naar de Dienst BZ&GB kwam om mijn paspoort van 1 juli 2008 op te halen, om vóór 6 maart 2009 wanneer ik 65 werd, zélf mijn AOW en mijn ABP aan te gaan vragen, hadden de ambtenaren Dols en Storms dit persoonsdocument al op advies van Wolfsen aan de curator van mijn familie gegeven. Over 14 dagen word ik 67 jaar en ik heb nog geen cent van mijn bijstandsgeld en pensioenen gezien.Ik loop totaal € 53.100,-- achter. Ik ben het StraatNieuws aan het verkopen om aan geld te komen. Maar dat is lastig want ik ben rolstoel afhankelijk.
In de afgelopen jaren zijn meer ambtelijke misdrijven gepleegd met gedoogsteun van de Raadsleden. (de Politieke partijen) In de boven beschreven paspoortzaak is dus een ambtelijk misdrijf gepleegd waar de burgemeester en de Gemeenteraad verantwoordelijk voor zijn dat dit uitgezocht wordt.
In de zaak van Mopidi is het ook duidelijk dat er sprake is van een ambtelijk misdrijf op de Dienst BZ&GB onder eindverantwoordelijkheid van Wolfsen. De ambtenaren worden niet aangeklaagd omdat de burgemeester verantwoordelijk is. De politie mag van Wolfsen geen proces-verbaal opmaken van een aangifte tegen Wolfsen. Wolfsen is burgemeester en korpsbeheerder. Ik heb ooit een klacht bij de politie ingediend, omdat ik geen aangifte kon doen van die paspoortfraude 2008 tegen Wolfsen. Maar die klacht kon niet behandeld worden omdat Wolfsen dat niet wil. Wolfsen is als burgemeester ook voorzitter van de klachtencommissie, die de klachten tegen het bevoegde gezag moet behandelen. Wolfsen (PvdA) is ook een vertegenwoordiger van het bevoegde gezag.
Kijk, ik heb niet voor niets op 18 maart 2005 zeer gemotiveerd een campagne gestart met de leuze: “Kies mij als burgemeester. Ik blijf eerlijk”. Ik wist wat voor een crimineel Annie Brouwer –Korf (PvdA) was. Ik mag zoiets als klokkenluider zeggen, en ik doe dat al jaren omdat ik haar ambtelijke machtsmisbruik en criminele samenzwering tegen burgeres Anne Marie ten Berge, kan bewijzen.
Nu roepen wij in de zaak van schending van het burgerrecht van dhr. Mopidi en zijn gezin, de burgemeester op het matje en wij wijzen hem aan als schuldig aan dit ambtsmisdrijf en bestuurlijk machtsmisbruik. En wat doet Wolfsen ? Hij wijst in zijn verweerwoord naar een anonieme minister en een onbekende rechter terwijl Wolfsen zelf verantwoordelijk is voor wat zijn ambtenaren doen of laten. Wat is er ambtelijk gezien nu op de Dienst BZ&GB gebeurd ? De ambtenaren Dols en Storm hebben op advies van mr. Jan M. Otten, juridisch bestuursadviseur van de burgemeester, kantoor houdend op de derde verdieping bij BZ&GB, een valse aangifte gedaan van identificatiefraude tegen dhr. Mopidi. Mopidi is gearresteerd en van zijn vrijheid beroofd omdat Jan Otten net als Wolfsen een ambtenaar is met een criminele inslag. En ik mag dat als klokkenluider zeggen omdat ik daar de bewijzen van heb. De gemeenteraadsleden horen Wolfsen aan te klagen en hem weg te sturen en volgens Art. 3 en 4 van onze Grondwet vrije burgemeesters verkiezingen uit te schrijven. Maar dat willen ze niet doen omdat dit als gevolg heeft dat de burgers ook de commissaris van de Koningin en de Minister-President willen kiezen volgens Art. 3 en 4 van de Grondwet. Neem van mij aan, dat als er iets is, dat zich niet wil vernieuwen en verfrissen dat, dat dan wel het politieke bedrijf van de politieke partijen is. Met warme groet voor ieder die het onrecht niet uit kan staan. Anne Marie ten Berge.

Het bovenstaande hoort dus bij de vele reacties op de column van Kees van Oosten op vr. 28/01/2011 in DNU.nu De Nieuwe Utrechter.
De column van Kees had als titel: Cynische afweging van Wolfsen.

reactie van Mier op za, 19/02/2011 - 02:44
Beste Anne Marie, Rene, Kees en Richard,
Allereerst bedankt dat jullie schrijven over de zaak van Dhr Mophidi, ik was, als indirect betrokken, furieus over deze zaak. Ik heb daarom Men. Wolfsen gevraagd om daadwerkelijk vader van onze burgers (ook de illegale en ook de mensen die juist nu met dit kabinet, Wolfsen is PVDA N.B!!!!, om verantwoordelijkheid te nemen, om gebruik te maken van dat netwerk te maken, maar het schokt mij dat ze eigenlijk alleen maar hun eigen straatje hebben schoongeveegd.....
mijn brief d.d 26 jan. na uitreiking handtekeningen en protestlied op Stadhuis..

Beste burgervader van de gemeente Utrecht,
Vanmiddag stonden veel leerlingen van Basisschool de Koekoek op de stoep bij het stadhuis.U hebt ons vriendelijk toegesproken maar ook gezegd dat U hier verder niets aan kan doen.Dat stemt me verdrietig, wie dan moet het opnemen tegen dit besluit, tegen dit onmenselijk handelen van dit kabinet?Ik durf in twijfel te trekken dat U niets kunt doen.... Is er correct gehandeld op het gemeentehuis? Hoe moet dit gezin verder leven als vader naar Angola wordt gestuurd en niet meer terug kan komen?
Ik wil U met klem vragen hier wel iets aan te doen! Dat is mijns inzien de taak van een burgervader, beschermer van zijn burgers in de stad waar hij verantwoordelijkheid voor draagt!!!kopie van antwoord van de burgervader... dat dan weer wel het vuur werd heet..op.... 29 jan.

Dag mevr. Van Dreumel,
Dank voor de reactie. Ik heb gezegd dat ik er formeel niets aan kan doen. De minister neemt iemand in bewaring en dat wordt getoetst door een rechter. En het is ook de minister die vergunningen afgeeft. Maar ik kan de minister uiteraard wel attenderen op deze schrijnende situatie en hem indringend adviseren om dit gezin niet uit elkaar te rukken. Dat heb ik uiteraard ook gedaan.
Met vriendelijke groet,

Geen opmerkingen: