zondag 13 maart 2011

Brief aan Jan Bouma, medestrijder tegen onrecht en de politieke maffia.

Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden:zondag 13 maart 2011 12:01:48
Aan: villamithras@planet.nl

Brief aan Jan Bouma, medestrijder tegen onrecht en de politieke maffia.

Door Anne Marie ten Berge. Zondag 13 maart 2011.

Beste Jan Bouma,

Goed van jou dat jij mij van de week opbelde. Ik heb je Vkblogs: ‘Nimmer zal het recht niet in het geding zijn’, zo goed mogelijk gelezen. Jij en de reacties begonnen in 2009 te schrijven dus je zult begrijpen dat het te veel het was om alles te lezen. Ben je het met mij eens dat ik je gekwalificeerd heb als ‘medestrijder tegen onrecht en de politieke maffia’? Mijn, hierna volgende brief gestuurd aan een paar ‘onderdelen’ van die politieke maffia draag ik hierbij aan jou op. Ik stuurde deze naar je mailadres Jan Bouma@volkskrantblog.nl. maar ik kreeg deze retour. Toen vond ik het adres villamithras@planet.nl dat lukte. Hoop spoedig weer op een telefoontje van je. En denk erom: We blijven volhouden. Dat zijn we niet alleen onszelf maar ook aan alle onbekende slachtoffers van de politieke maffia, verplicht. Wij zijn werkelijk niet de enige gedupeerden van het machtsmisbruik en de lafheid van politici en de ‘gekozen’ volksvertegenwoordigers. Met hartelijke groet, Anne Marie ten Berge.
Onderwerp mail 13-03-2011 10:15 Niet beantwoorde mails. Kennelijk zijn jullie en de raadsleden incapabel, dom en lui.‏

Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: zondag 13 maart 2011 10:15:44
Aan: Victor Everhardt (v.everhardt@utrecht.nl); Jeroen Kreijkamp (j.kreijkamp@utrecht.nl); h.bosch@utrecht.nl; raadsleden@utrecht.nl; Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester) (burgemeester@utrecht.nl)
CC:Augusteijns, L.J. (Linda) (linda.augusteijns@eerstekamer.nl); CU Fractie Tweede Kamer (christenunie@tweedekamer.nl); de Volkskrant (noreply@volkskrant.nl); denise.timmer@vara.nl; DNU.nu(webmaster@dnu.nu);Els Leicher (e.leicher@utrecht.nl); Engelsman, Marie Louise (marie.louise.engelsman@provincie-utrecht.nl); Fractie D66 Tweede Kamer (d66@tweedekamer.nl); Fractie PvdA Tweede Kamer (pvda_voorlichting@tweedekamer.nl); Geert Wilders(PVV) (g.wilders@tweedekamer.nl); Gerdi Verbeet (voorzitter@tweedekamer.nl); Kees van Oosten (kvanoost@xs4all.nl); mevr.mr.M.E.T.Schellekens (ombudsman@utrecht.nl); Peil.nl (peil@noties.nl); postbus16200@utrecht.nl; Redactie (redactie@onsutrecht.nl); Redactie (redactie@eenvandaag.nl); Redactie (redactie@depers.nl); Redactie (redactie@straatnieuws.nl); Redactie (redactie@telegraaf.nl); Redactie (redactie@volkskrant.nl); RedactieUnieuws (info@unieuws.nl); Roeten, Martin (m.roeten@altrecht.nl); RTV-Nieuws Utrecht (nieuws@rtvutrecht.nl); Stichting Vredeseducatie (vrede@xs4all.nl); Stigting Release Utrecht (st-release-ut@hetnet.nl); TROS (tros@tros.dmd.omroep.nl); un.stad@ad.nl; Utrecht Politie (3568@utrecht.politie.nl); Vrede van Utrecht (vredevanutrecht@mailinglijst.nl)

Aan: Victor Eberhardt (van D66) wethouder van volksgezondheid, commissie Welzijn en wmo en Stationsgebied.Wijk Zuidwest
Aan: Jeroen Kreijkamp,(van D66) wethouder onderwijs, bibliotheek,wijkgericht werken, publieksdienstverlening van Utrecht.
Aan: Harry Bosch (PvdA) Ruimtelijke ordening,Wonen Utrecht vernieuwt Grondzaken en Vastgoed. Wijken Leid.R en Vleut.-dMeern.
>>>De gemeente Utrecht bevestigt op 23 jan. 2011 de ontvangst van mijn mail aan Eberhardt en Kreijkamp . Dat is ruim zes weken geleden. Ik zou zo snel mogelijk antwoord krijgen. Dat is dus niet gebeurd. En nu ?
Ik weet dat ik de waarheid heb gesproken. Konden u en de Raadsleden daar niet tegen ? U weet dat juridisch en formeel gezien 'de gemeente Utrecht' staat voor de 'gemeenteraad Utrecht' ? Binnen zes weken kunt u, noch de raadsleden een simpel e-mailtje niet beantwoorden ? Beloven wel. Maar doen, ho maar. Kennelijk zijn jullie niet capabel, noch ijverig. Dus gewoon dom en lui. Ik stuur de betreffende mail hier (nogmaals) achteraan. Ben benieuwd naar jullie 'snelle' reactie.
Verder breng ik onder uw aandacht, dat ik u kan verwijten dat nog steeds geen enkel Wijkbureau bij de KvK is ingeschreven. Nu wil het geval, gezien het dossier, dat het Wijkbureau Binnenstad op 13-12-2010 mij heeft aangemeld bij het OGGZ-team Stad Utrecht voor een gedwongen opname (RM). Ik ben de klokkenluider van het malafide en het strafbare gedrag van ambtenaar Els Leicher, hoofd Wijkbureau Binnenstad.
Op de Altrecht-folder staat het Wijkbureau als één van de mogelijkheden een burger aan te melden voor een RM. Nu ben ik niet toevallig al vanaf 2003 de grootste vijand van Els Leicher. Zij heeft in 2003 de gemeenteraad het advies gegeven de bunker (erfgoed) op het Servaasbolwerk 18 op te blazen, om daarna de gemeenteraad het advies te geven de schade aan mijn woning niet te erkennen en te vergoeden. Daar komt bij dat Els Leicher, ter zake van het slopen van de Bunker aan het Servaasbolwerk 18 in haar eigenbelang heeft gehandeld omdat zij al een (goedkope) optie had bedongen om in de nieuwbouw op het Servaasbolwerk 18-33 een appartement te kunnen kopen. De Raadsleden zijn kampioenen in het niet beantwoorden van klokkenluiders brieven. Ook kampioenen in het gedogen van ambtelijk onrecht de burger aangedaan. De bij de wantoestanden betrokken makelaar en notaris gingen vrijuit.
Meneer Kreijkamp (van D66) u hoort samen met uw collega's het publiek een goede dienst te bewijzen en openheid van zaken te geven. Ik kreeg door de malversaties (foute fusies en onrechtmatig opheffen van scholen) in het openbare onderwijs vanaf 10 januari 2000 geen inkomen meer en daarna ook nooit bijstand omdat de gemeente mijn gegevensbij basis administratie vervalste.
Het hoofd van de Dienst Wijken (Els Leicher) heeft zich namens u het college van B&W misdragen. Je mag als ambtenaar en wethouder niet je macht misbruiken en proberen om mij, als tegenstandster, klokkenluider van de gemeentelijke malversaties, via een gedwongen opname met Rechterlijke Machtiging van haar vrijheid en gezondheid te beroven. Dat is een aanslag op mijn welbevinden en een poging tot doodslag omdat ik mij, eenmaal door een RM 'ín gevangen' bij het OGGZ-team Stad Utrecht verstoken ben en blijf van de mogelijkheid om mijn leven te beschermen. (RM beschikkingen duren gauw een jaar). Als slachtoffer van een gedwongen opname en gedwongen medicatie kan dat in mijn geval de dood tot gevolg hebben. Uit het OGGZ-aanmeldingsformulier RM is duidelijk vast te komen staan, dat noch mijn persoon, noch mijn vaste huisarts door het OGGZ-team Stad Utrecht voor de gedwongen opname is benaderd of geïnformeerd.
Op 11 februari 2002 heb ik reeds een aangifte gedaan van een poging tot doodslag door de burgemeester van Utrecht en haar advocaat- procureur Frans P.J.M. Otten als gevolg van een onrechtmatig afgegeven besluit ibs (inbewaringsstelling / krankzinnigheidswet) welk ik ternauwernood heb overleefd. Het proces-verbaal van deze aangifte, hangt voor ieder leesbaar in mijn etalage op het Servaasbolwerk 4. Daarnaast komt dus straks een tweede proces-verbaal te hangen van een nieuwe poging tot doodslag 13-12-2010 door de Gemeente Utrecht. Het Stadsbestuur zijn moordenaars op afstand. En dat is niet de eerste keer dat ik dit openlijk schrijf. Wie zwijgt stemt toe.
Van en door : Anne Marie ten Berge.Utrecht.
www.annemarietenberge.blogspot.com
> To: gemeente@utrecht.nl
> From: gemeente@utrecht.nl
> Subject: Reactie op de internetsite van wethouder Victor Everhardt
> Date: Sun, 23 Jan 2011 14:15:33 +0000
> Bevestiging: Wij hebben uw e-mail aan wethouder Victor Everhardt ontvangen. U krijgt zo snel mogelijk antwoord.
> Naam: Anne Marie ten Berge
> Email: amstenberge@hotmail.com
> Telefoon: 0302316070
> Adres: Servaasbolwerk 4 - 4bis
> Postcode: 3512 NK
> Woonplaats: Utrecht
> Onderwerp: Een PvdA-lid, zoals Wolfsen (oud rechter plaatsvervanger) is niet alleen om meer dan een reden een hele grote sukkel maar ook een idioot van een politicus. Hij heeft anno 2004 in de Tweede Kamer (TK) met alle andere partijen ingestemd om de burger in alle vrijheid de eigen burgemeesters te laten kiezen. Alle 150 leden van de TK móesten wel voorstemmen, want het recht van de burger om de eigen burgemeesters te kiezen ligt verankerd in de Grondwet.(art.3 en 4) Het spektakel om een eigen burgemeester te kiezen zou bij de 4 grote steden beginnen met in 2006, Utrecht als de spitsbijter. Het termijn van PvdA burgemeester Annie Brouwer – Korf zou in juli 2006 aflopen, dus dat kwam mooi uit. Op 18 maart 2005 startte ik mijn campagne op het Justitiaplein te Utrecht. Een campagne die heette: “Kies mij als burgemeester, want ik blijf eerlijk”. Maar in okt. 2006 besloot Annie Brouwer-Korf op persoonlijk initiatief om in 2007 een onwettig burgemeestersreferendum te houden.
Onwettig omdat een referendum niet over personen, benoemingen, kwijtschelding enz. mag gaan. Zie art.1, lid 1 van het referendumbesluit. Van de 22 kandidaten voor de post van burgemeester haalden 5 kandidaten de uitzending van 12 september 2007 verzorgd door Netwerk. Rinda Den Besten in 2007 PvdA wethouder voor Jeugd, Onderwijs,Volksgezondheid en Wijkwethouder voor de Wijken Overvecht en Noord-West, had óók in juli 2007 aan HM een sollicitatiebrief geschreven. Maar PvdA-lid Pans een van het ‘Duo Lood om Oud IJzer’moest de plaats van Den Besten innemen omdat zij ziek werd. Na de ‘verkiezing’ was dat niet op 10 okt. 2007 ? moest de uitslag ongeldig verklaard worden vanwege de lage opkomst. Er had dus een nieuwe verkiezing uitgeschreven moeten worden. Maar nee hoor, de baas van de Stad Utrecht, de 45 Raadsleden, besloten in coalitie meerderheid Wolfsen voor te dragen als burgemeester. Kijk, en als tóen de oppositie opgestapt was, had het er nu heel anders uitgezien.
Dan was nú, voor het hele land de gekozen burgemeester een feit geweest. Mijn strijd tegen de Tweede Kamer, en de Utrechtse Gemeenteraad kenmerkt zich in mijn volhardende gevecht om tot een gekozen burgemeester te komen.
Want u moet nagaan: Op 12 juli 2007 schreef ik aan HM de Koningin (dat moest van de Minister van BZ&K) mijn sollicitatiebrief om voor burgemeester gekozen te worden. Op 11 september 2007 was er een terechtzitting ondercuratelestelling van mijn persoon. En op 25 september 2007 was ik onder curatele gesteld wegens een geestelijke stoornis. Om vervolgens op 26 september 2007 door de burgemeester van Utrecht vanwege de curatele uit mijn actieve en passieve kiesrecht gezet te worden .Maar dat dorst Annie Brouwer-Korf (PvdA)burgemeester van Utrecht mij niet te schrijven. Nee dat heeft haar opvolger Aleid Wolfsen(PvdA) mij pas in maart 2009 geschreven.
Op 9 juli 2008 gaf Wolfsen mijn vernieuwde paspoort aan een curator die door mijn familie gecontracteerd was. Met dat gestolen paspoort is namens mij mijn AOW en mijn ABP aangevraagd. Ik ben 6 maart 2011, 67 jaar geworden en ik heb tot op heden nog geen cent van mijn AOW en mijn ABP gezien. Klachten over het wanstaltige gedrag van Wolfsen worden door de Dienst Ombudsman, noch door de raadsleden en hun commissies behandeld omdat ik onder curatele sta.
Dus beste Utrechters, ik heb aan den lijve de schending van de mensenrechten door de raadsleden en Wolfsen ondervonden. Ik weet precies hoe vies, vuil, vunzig en asociaal politici bezig kunnen zijn. In de krant stond dat Wolfsen voor een gehoor van 1000 man/vrouw zenuwachtig is. Dat kan best zijn, want Anne Marie ten Berge kan immers tussen het publiek staan, met een spandoek en/of de microfoon opeisen. Wolfsen is de voorzitter van de gemeenteraad van Utrecht. Ad Smits is de raadsgriffier. En deze 46 politici en 1 griffier vrezen met grote vreze het debat, dat ze niet uit de weg kunnen gaan. En dat debat gaat over hun integriteit. Het Stadsbestuur van Utrecht is net zolang crimineel totdat er iemand opstaat die daar een eind aan wil maken. Laat mij maar fijn de mosquito zijn die hun oren pijn doet. Want, wat u niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet. Zoek op Google naar Anne Marie ten Berge en u vindt mijn blog: www.annemarietenberge.blogspot.com
>
> Gemeente Utrecht hanteert een proclaimer voor e-mail.
> De volledige tekst vindt u op: www.utrecht.nl/e-mailproclaimer

Geen opmerkingen: