donderdag 24 februari 2011

Mag ik bij uw kerk de Straatnieuwskrant verkopen ?

door: Anne Marie ten Berge. Utrecht op 24 febr. 2011
Verzoek aan ps23‏
amstenberge@hotmail.com
Anne Marie ten Berge schreef per mail:

Aan Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge, gerardenmarlies@ziggo.nl, José ten Berge, Irene ten Berge, Secretariaat Paus Johannes XXIII, Peter de Klein, gemeenteraad@utrecht.nl, Griffie Gemeenteraad, Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester)
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: donderdag 24 februari 2011 13:19:14
Aan: Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge (heijmerink@h22.nl); gerardenmarlies@ziggo.nl; José ten Berge (josedumont@tiscali.nl); Irene ten Berge (ib@planet.nl)
CC: Secretariaat Paus Johannes XXIII (info@pj23.nl); Peter de Klein (peter.de.klein@utrecht.politie.nl)
BCC: gemeenteraad@utrecht.nl; Griffie Gemeenteraad (griffie.gemeenteraad@utrecht.nl); Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester) (burgemeester@utrecht.nl)

Aan Pieter en Hetty Heijmerink - ten Berge. Zeisterweg 36-B 3984 NL Odijk.
Ik heb vanmorgen een verzoek gemaild aan de parochie Paus Johannes XXIII te Odijk. Wanneer ik zondag, bij of in de kerk het Straat Nieuws mag verkopen kunnen jullie beter niet daarheen komen om de mis te bezoeken. Er geldt nog steeds een contactverbod tussen ons vanwege mijn aangifte d.d. 11 febr. 2002 van een poging tot doodslag tegen de burgemeester van Utrecht en jullie advocaat mr. Frans P.J.M. Otten. In het dossier van deze aangifte getuigen jullie en jullie vrienden de R.K. Zr. Augustinessen van St. Monica te Hilversum in een geneeskundige verklaring d.d. 28 september 1983 dat ik zelfmoord wilde plegen en dat ik daarom: In Bewaring gesteld (IBS) moest worden.( Ik had om zwaar wegende redenen, er werd subsidie verduisterd, op 27-09-1983 op staande voet en in het openbaar mijn ontslag genomen als directeur van de R.K. Kleuterrschool St. Bonifacius te Utrecht.) Dat IBS (krankzinnigheidswet) is op een haartje na mijn einde geworden, ware het niet dat OLH met mij andere plannen had dan mij op 39 jarige leeftijd door jullie moordenaarshand te laten sterven.
Jullie zijn zo stinkend rijk. Het waarom jullie nu ook nog mijn geld moeten afpikken moet gelegen liggen in de angst dat ik geld heb om dat boek, waar alles in komt : 'EIGEN MACHT EERST' te kunnen schrijven, te kunnen laten drukken en op de markt te brengen. Maar zonder boek publiceer ik ook. Ik wil mijn doelen bereiken en als ik daarvoor het Straat Nieuws moet verkopen, op alle hoeken van de straat enz. dan doe ik dat. Ik draag net zoals alle andere Straatnieuwsverkopers een keurige vergunning op mijn borst.
Jullie hebben in januari 2008 curator mw.M.L. Brandt-Verheijst uit Gemert gecontracteerd om voor jullie mijn uitkeringsgeld, mijn AOW en mijn ABP te verduisteren. Maar de kantonrechters Sap en Heuvelink van Beek hebben echter het verzoek van de curator om een machtiging mijn vermogen te beheren op 10-06-2009 geweigerd.
Op 13-12-2010 hebben jullie kennelijk via deze criminele curator en met de hulp van het OGGZ team Stad Utrecht een rechterlijke machtiging (RM) 'versierd' op mijn naam, zodat het erfgeld en de boedel (testament) van mijn, op 25-10-2010 overleden partner dhr. R.D.Derks bij jullie curator in beheer wordt gesteld. En ik krijg niets. Ik kan nog steeds niet begrijpen dat zulke gevaarlijke en liefdeloze mensen als jullie tot mijn familie behoren en dat jullie van hogerhand in de politiek en door de collega rechters van Frans Otten, zo langdurig beschermd worden tegen gevangenisstraffen. Ik citeer hierbij mijn verzoek d.d. 24-02-2011 aan de parochie Paus Johannes de XXIII te Odijk in cursief. En ik zet alles op mijn site, zodat mijn vrienden precies kunnen lezen wat ik hun altijd over jullie verteld heb.
Utrecht.24-02-2011.Beste meneer / mevrouw.,
Kan ik van de pastoor toestemming krijgen om het Straat Nieuws (krant voor dak en-thuislozen Utrecht) op zondag, voor en na de dienst (hoogmis?) te verkopen ? En wanneer is deze dienst ?Ik ben van mijn inkomen geheel afhankelijk van de verkoop van deze krant. Kan ik een bakje koffie ná de dienst komen mee drinken ? Ik heb al ervaring met het verkopen van het SN bij de Kathedraal in Utrecht en ook met het koffie drinken daar. Ik ben een zus (66) van Pieter en Hetty Heijmerink-ten Berge.'Zeisterweg 36-B te Odijk. 'Dank zij' hen, ben ik in deze staat van armoede geraakt. Zij hebben in 2008 mijn AOW en mijn ABP via een identificatiefraude aangevraagd en op hun rekening gestort gekregen. Ik krijg van hun geen rooie cent van mijn eigen inkomen. Eigenlijk is dit verzoek een schreeuw om hulp tegen deze liefdeloze mensenkinderen. Ik stuur deze mail ook naar hen email-adres heijmerink@h.22.nl in de hoop dat zij € 53.100,-- gestolen uitkeringsgeld (2008-2011) gaan storten op ING reknr. 75.56.82.130 tnv A.M.S.ten Berge. Servaasbolwerk 4 3512 NK Utrecht. Bij voorbaat dank voor de toestemming. Met vriendelijke groet , Anne Marie ten Berge.
Einde citaat.
www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: