zaterdag 29 januari 2011

Klacht 'zoveel' tegen ING Groep N.V. over verduisteren erf-geld.

*
FW: Betreft: Account Verificatie‏

12:03
Beantwoorden ▼
Anne Marie ten Berge
Aan ing@ing.nl, ING Bank, ING Groep N.V., Ad Smits(raadsgriffier), Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester), Algemeen AD, Algemene Onderwijsbond. Aob., Commissaris van de Koningin, debat@nos.nl, DNU.nu, Engelsman, Marie Louise, Fractie GroenLinks Tweede Kamer, Fractie VVD Tweede Kamer, FransPJM Otten, gemeente@utrecht.nl, gemeenteraad@utrecht.nl, gerardenmarlies@ziggo.nl, Gerdi Verbeet, Het Parool Politiek binnenland., info@bureaubrabant.nl, Internetredactie, Irene ten Berge, Jacqueline Koopman, José ten Berge, Karin Aalberts, Kees van Oosten, Kiesraad Den Haag, KROEZEN BV, Menzis zorgverzekeraar, mr. A.M. Neuteboom, notaris, Nationale Ombudsman, netwerk@ncrv.dmd.omroep.nl, nieuwsbrief@volkskrant.nl, Nieuwsbrief nrc.next, Omroep MAX, Peil.nl, Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge, postbus@eerstekamer.nl, postbus16200@utrecht.nl, raadsleden@utrecht.nl, Redactie VARA Pauw en Witteman, Redactie, Redactie, Rinda Den Besten (PvdA), Stichting Vredeseducatie, Utrecht Politie, VGN, Werklozen Bond
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: zaterdag 29 januari 2011 12:03:00
Aan: ing@ing.nl; ING Bank (email-alert@ing.nl); ING Groep N.V. (security@ing.nl)
CC: Ad Smits(raadsgriffier) (a.smits@utrecht.nl); Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester) (burgemeester@utrecht.nl); Algemeen AD (ad@ad.nl); Algemene Onderwijsbond. Aob. (info@aob.nl); Commissaris van de Koningin (actueel@provincie-utrecht.nl); debat@nos.nl; DNU.nu (webmaster@dnu.nu); Engelsman, Marie Louise (marie.louise.engelsman@provincie-utrecht.nl); Fractie GroenLinks Tweede Kamer (groenlinks@tweedekamer.nl); Fractie VVD Tweede Kamer (vvdvoorlichting@tweedekamer.nl); FransPJM Otten (f.otten@cmsderks.nl); gemeente@utrecht.nl; gemeenteraad@utrecht.nl; gerardenmarlies@ziggo.nl; Gerdi Verbeet (voorzitter@tweedekamer.nl); Het Parool Politiek binnenland. (politiek@parool.nl); info@bureaubrabant.nl; Internetredactie (internetredactie@nos.nl); Irene ten Berge (ib@planet.nl); Jacqueline Koopman (koopmanjacq@hotmail.com); José ten Berge (josedumont@tiscali.nl); Karin Aalberts (karin.aalberts@student.hu.nl); Kees van Oosten (kvanoost@xs4all.nl); Kiesraad Den Haag (kiesraad@kiesraad.nl); KROEZEN BV (algemeen@kroezenbewind.nl); Menzis zorgverzekeraar (noreply@menzis.nl); mr. A.M. Neuteboom, notaris (mn@anotaris.nl); Nationale Ombudsman (bureau@nationaleombudsman.nl); netwerk@ncrv.dmd.omroep.nl; nieuwsbrief@volkskrant.nl; Nieuwsbrief nrc.next (mailnrc@messagent.nrc.nl); Omroep MAX (maxonline@max.dmd.omroep.nl); Peil.nl (peil@noties.nl); Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge (heijmerink@h22.nl); postbus@eerstekamer.nl; postbus16200@utrecht.nl; raadsleden@utrecht.nl; Redactie VARA Pauw en Witteman (pauwenwitteman.nieuwsbrief@vara.dmd.omroep.nl); Redactie (redactie@onsutrecht.nl); Redactie (redactie@volkskrant.nl); Rinda Den Besten (PvdA) (r.den.besten@utrecht.nl); Stichting Vredeseducatie (vrede@xs4all.nl); Utrecht Politie (3568@utrecht.politie.nl); VGN (informatiecentrum@vng.nl); Werklozen Bond (werklozen@werklozenbond.nl)
KLACHT. Utrecht 29 januari 2011
Hierbij dien ik een klacht in tegen ING groep N.V.
Ik ben de enige erfgenaam van dhr R.D.Derks, 14 okt.1944 - 25 okt. 2010. Dhr. Derks uit Nieuwgein/Utrecht, was bij de ING Groep N.V. Klant, belegger en spaarder.
Ik heb op 4 nov. 2010 bij het ING kantoor Neude Utrecht opdracht gegeven alle rekeningen op te heffen en het totale bedrag geschat op ongeveer € 100.000,-- over te boeken op mijn ABN-Amro-rek Ten Berge e/o boedel Derks. Dat is niet gebeurd. Alle klachten die ik daarover heb in gediend zijn zonder opgaaf van redenen niet beantwoord, laat staan behandeld.
Het is goed mogelijk, dat de ING Groep N.V.mijn gelden verduistert (de ASN/SNSbank doet hetzelfde) omdat het criminele bewindvoerderskantoor KROEZEN BV te Vortum-Mullem het curatorschap over mij claimt. De betreffende banken en hun beleggers afdelingen maken zich dus schuldig aan oplichterij andere fraudes.
Ik ben er inmiddels via de BKR ook achter gekomen dat de curator van mijn (ratten)familie 2de graad plus aanhang, de opdracht heeft gekregen om iedere maand € 100,-- aan de ING-bank af te betalen van een fictieve schuld uit 2003. Dit noem ik dus een samenzwerend machtsmisbruik van verschillende partijen in deze kwestie. Vraag Jan van Zanen (VVD) heden burgemeester van, ik dacht Amstelveen, er maar eens naar. Van Zanen (VVD) heeft in Utrecht, 31 maart 2003 als wethouder van Financiën garant gestaan voor mijn lening groot € 6807,-- van de Postbank, omdat ik van de Gemeente Utrecht, op dat moment nog drie en een half jaar(3, 1/2 ) bijstand te goed had. Dat kwam omdat de Utrechtse wethouder van onderwijs met name drs.Jan van Leijenhorst, (GroenLinks) op illegale wijze de school voor speciaal basis onderwijs waar ik vanaf 25 januari 1999 werkte, in samenspraak met de criminele bestuurders van de Aob en de FNV,en de Onderwijsinspectie van het kabinet Balkenende I, opgeheven had. Van de Gemeente Utrecht kreeg ik feitelijk gezien een onwettig genomen beroepsverbod om verder in het onderwijs te werken.
Met KROEZEN BV of 1 van hun 7 vennoten heeft mijn (ratten) familie plus aanhang in de tweede graad, door middel van een identificatie fraude,(met mijn door de burgemeester van Utrecht, gestolen paspoort op 9 juli 2008) bepaalde contracten afgesloten met het doel, mij buiten te sluiten van de nalatenschap van mijn moeder (overleden op 24 dec.2007). Bij deze criminele bezigheden moeten rechters en plaats- vervangende rechters, zijn omgekocht en moeten er geheime politieke afspraken zijn gemaakt tegen klokkenluider Ten Berge.
Het kan niet zo zijn dat ik op 12 juli 2007 een sollicitatiebrief schrijf aan HM de Koningin voor de vacature van burgemeester van Utrecht. Dat er op 16 augustus 2007 een oproep op de mat ligt voor een zitting van 11 september 2007 ondercuratelestelling (waar ik niet naar toe ben geweest vanwege een kaakontsteking). Dat ik op 12 september 2007 samen met 4 andere kandidaten voor het burgemeesterschap te Utrecht bij Netwerk op de televisie was en dat ik op 25 september 2007 door rechter mr. R.W.J. van Veen bij de Rechtbank Utrecht onder curatele ben gesteld wegens een geestelijke stoornis. Ik ben dyslectisch, alsof dat zo erg is. Beroep was niet mogelijk want de curator Donkers was in geen velden of wegen te bekennen. Donkers wilde niet meedoen aan het bedrog. Hij had zich ook niet aangemeld op de zitting van 11-09-2007.Dus zijn benoeming tot curator was puur bedrog in de driehoek van de Rechtbank Utrecht, van het OM te Utrecht en van de burgemeester van Utrecht en de Raadsleden. Die zagen Ten Berge blijkbaar niet zitten als gekozen opvolger van de Burgemeester van Utrecht. Het zijn de politieke partijen, die altijd wel een stok vinden om het volk te dwingen naar hun pijpen te dansen.
Uiteindelijk heb ik pas per brief van 16 januari 2011 het voltallige bestuur van de Rechtbank Utrecht bij de Hoge Raad in Den Haag aangeklaagd. En dat dan vanwege het feit dat het Rechtbankbestuur vanaf het jaar 2000 mijn bezwaar-, en beroepszaken tegen het Gemeentebestuur niet wilde behandelen en mijn klachten tegen de niet behandeling van mijn klachten ook niet wilde behandelen.
Ikzelf heb mij nooit tot een zakelijk contact met Kroezen BV laten dwingen. Het hele dossier dat KROEZEN BV inmiddels op mijn naam bij elkaar gesteld heeft wenst KROEZEN BV niet aan mij af te staan op grond van hun zwijgrecht in verband met mijn aangiften tegen de 7 vennoten van KROEZEN BV. Dat waren aangiften die strekten tot onderzoek naar bedrog, misleiding, valsheid in geschrifte, samenzwering, meineed en overige fraudes zoals het verduisteren van mijn AOW en ABP.
De Hoofd Officieren van het OM te Utrecht, met name Westerbeke en Bac vertikken het om onderzoek te verrichten naar deze misdrijven. Dhr. Aleid Wolfsen(PvdA) nep-burgemeester van Utrecht en korpsbeheerder ontkent geen van mijn beschuldigingen dat hij bij al deze kwesties betrokken is en in meerdere opzichten misbruik heeft gemaakt van zijn functie. De Gemeenteraad van Utrecht weet dit alles maar houdt zich naar de media toe muisstil. De raadsleden hebben zich op valse gronden kandidaat gesteld bij de verkiezingen en bij de burgerij en valse benoemingen van Burgemeesters afgedwongen door misbruik van de raads-macht en verzaking van het gestelde in de de Grondwet. (art. 3 en 4)
Bij de Gemeenteraad van Utrecht is het zo gesteld dat zij, 'de pot ' moeilijk 'de ketel van B&W' kunnen verwijten dat deze zwart ziet. De 45 raadsleden hebben zoveel boter op hun hoofd dat zij beter af kunnen treden. Maar ze willen niet naar mij luisteren.En de media mag er kennelijk niet over berichten.
Op 10 juni 2009 is in de zaak: 09-3539 het verzoek van de curator Brandt-van Heijst, dat strekte tot machtiging van mijn vermogen, door de Rechtbank Utrecht afgewezen. Indien u dat wilt , stuur ik u de betreffende beschikking (10-06-2009) met het valse verzoek (29-04-2009) van Brandt aan u op, zodat u mij eindelijk eens gaat geloven op het feitenmateriaal tegen criminele, politieke en financiële instanties waaronder de ING en de SNS. Er moet een einde komen aan de hier boven beschreven verduisteringen van mijn vermogen door toedoen van politiek machtsmisbruik.
Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge. Servaasbolwerk 4 - 4 bis. 3512 NK Utrecht.tel. 030-2316070.
www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: