dinsdag 25 januari 2011

Wordt de president Hoge Raad dom gehouden ?

Door: Anne Marie ten Berge.
Geachte blog lezers ik ga u het volgende voorleggen: Op 18 januari 2011 schreef ik aan de president van de Hoge Raad der Nederlanden een brief, zie bijlage 1. Op 21 januari 2011 schreef mevrouw mr. E.Hartogs,griffier van het kabinet president van de Hoge Raad der Nederlanden kennelijk op persoonlijke titel, het volgende terug, ik citeer in cursief: Geachte mevrouw, Hierbij bevestig ik u de ontvangst op 19 januari 2011 van uw brief van 18 januari 2011, waarin u de president van de Hoge Raad der Nederlanden, mr.G.J.M.Corstens,verzoekt tot een oordeel te komen ter zake van het door u gestelde onwettige machtsmisbruik van het gerechtsbestuur van de Rechtbank Utrecht.Gelet op de inhoud van uw brief is de behandeling van uw verzoek overgedragen aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden , mr. J.W. Fokkens.Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.Hoogachtend de griffier, mw mr. E.Hartogs.Einde citaat.
Ik heb vandaag (25-01-2011)de HR gebeld. Op mijn vraag waarom de griffier niet 'namens' de president van de HR had teruggeschreven kreeg ik geen antwoord.Ik vroeg: " Is het mogelijk dat de president mijn brief helemaal niet heeft gelezen ? Er kwam weer geen antwoord. Tenminste, dat griffier Smits de hoorn op de haak gooide voordat ik uitgesproken was, kan je ook als een soort van 'antwoord' zien. Maar als zoiets gebeurd, dan weet ik, dat ik in de discussie gelijk heb.
Kijk, ieder die de activiteiten van de HR aanklikt weet dat de president HR niet zelf een dergelijke zaak gaat behandelen. Maar ik zit met de vraag waarom de president van de HR zijn eigen beslissingen niet neemt en ondertekend. Als de griffier niet namens de president ondertekent,en dat ook niet wil laten doen na een verzoek daartoe, dan betekent dat er iets niet klopt ter zake van de eerlijkheid, openheid en transparantie bij de Hoge Raad. Wordt de president van de Hoge Raad door zijn griffiers soms van de domme gehouden ? Wordt vervolgd.
BIJLAGE 1.
Aan: HOGE RAAD DER NEDERLANDEN.
Afd. Kabinet president
t.a.v. Dhr. mr. G.J.M. Corstens, president.
Postbus 20303. 2500 EH ’s-Gravenhage. Tel. (070)-361 1311
Van: A.M.S.ten Berge, aangeefster
Servaasbolwerk 4 - 4bis. 3512 NK Utrecht.
Tel.030-231 6070 / 06-46 44 37 68
Datum: Dinsdag 18 januari 2011
Onderwerp: 50 Utrechtse rechters aangeklaagd door slachtoffer.
Bijlagen: 2.
Geachte heer Corstens,
Vanaf 2000 schrijf ik mijn klachten en beroepen aan het Rechtbankbestuur Utrecht over de gemeenteraad, zijn burgemeesters en zijn wethouders. Het is nooit tot een zaak voor de bestuursrechter gekomen. Ik kon de griffierechten niet betalen omdat ik geen bijstand kreeg. Ik heb vanaf 10 januari 2000 tot op heden geen cent inkomsten. Ik teer vanaf 2000 op de zak van derden. De onwettige aanvraag van AOW en ABP door derden is mogelijk gemaakt door de burgemeester van Utrecht, omdat hij mijn nieuwe paspoort in juli 2008 aan de curator en/of aan mijn familie en/of aan de anonieme bewindvoerder RM heeft gegeven. Mijn AOW en mijn ABP worden sinds maart 2009 verduisterd door die curator en/of mijn familie en/of die anonieme bewindvoerder RM. Ik krijg geen cent van mijn eigen AOW en ABP.
Het OM te Utrecht wil hier niets aan doen omdat ik door de Rechtbank Utrecht onder curatele ben gesteld wegens een geestelijke stoornis. Ik ben brodeloos en rechteloos gemaakt.
Sinds ik bij het bestuur van de Rechtbank Utrecht over haar eigen foute gedrag klaagde, mocht mr. L. Heij, voorzitter klachtencommissie, de commissie niet bijeenroepen om mijn klachten te behandelen. Ik ben nooit gehoord. Dhr. Heij ‘hoorde’ mij informeel via internet of aan de telefoon. Dhr. Heij was de enige rechtsgeleerde bij de Rechtbank Utrecht die ik vertrouwde. Hij stelde zich op als een soort van mediator tussen het rechtbankbestuur en mij als de gedupeerde. Bij mijn laatste klacht 27-12-2010, schreef mr. Heij terug, dat hij per 1 januari 2011 met ontslag was. Dat heeft mij zeer aangegrepen en tot nadenken gestemd. Ik mailde en schreef het Rechtbankbestuur Utrecht (50x) op 16-01-2011 een brief. ( Zie bijlagen ) waarin ik het hele klachtendossier 2000-2011 opvroeg. Het Rechtbankbestuur wil dit niet geven omdat ik onder curatele ben gesteld wegens een geestelijke stoornis.
Gisteren 17-01-2011 heb ik mijn AANKLACHTEN (Zie bijlagen) van 16-01-2011 bij de Centrale Balie van de Rechtbank Utrecht in 50-voud afgeleverd. Ieder stuk was ondertekend. De Balie adviseerde mij, om mij tot de Hoge Raad te wenden. Dat heb ik dan bij deze gedaan. Inmiddels heb ik de AANKLACHTEN 16-01-2011 naar de volksvertegenwoordigers van de Tweede Kamer, de Provincie Utrecht en Stad Utrecht gemaild. Een "ha fijn", heb ik nog niet gehoord. De brief staat ook op www.annemarietenberge.blogspot.com
Ik verzoek u, om tot een oordeel te komen ter zake van mijn aangiften d.d. 16-01-2011 van het onwettige machtsmisbruik van het Rechtbankbestuur Utrecht.
Utrecht, 18-01-2011.
Met de meeste hoogachting getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge.

Geen opmerkingen: