zaterdag 8 januari 2011

Banken verduisteren erfenis.

Mail bericht aan notaris door: Anne Marie ten Berge
Aan Dennis Boerboom
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: zaterdag 8 januari 2011 15:00:15
Aan: Dennis Boerboom (db@anotaris.nl)
Aan: @notaris
t.a.v. Dennis Boerboom. Schoudermantel 37. 3981 AE Bunnik.

Geachte heer Boerboom,

Ter zake van het testament zaaknummer: 2010TL26314MN op 2 okt 2010 in mijn aanwezigheid op uw kantoor ondertekend door mijn partner dhr. R.D. Derks, moet ik u hier helaas berichten dat ik als enige erfgenaam (ook executeur testamentair) de laatste wil van dhr. Derks ter zake van het financiële gedeelte, geheel niet kan uitvoeren. Dhr. Derks had voor ongeveer € 20.000,-- plus rente, aan tegoeden op de ASN-bank (enige aandeelhouder de SNS-bank) staan. En verder had hij voor ongeveer € 80.000,-- aan tegoeden uitstaan bij de ING Groep N.V.te Amsterdam, op betaalrekeningen (met automatische incasso's), spaarrekeningen, beleggingsrekeningen enz.

Voor de goede orde meld ik eerst dat de curator van het bewindvoerderskantoor te Vortum-Mullem geen aanspraken heeft gemaakt op het beheer van de nalatenschap. Zij schrijft wél, dat zij in opdracht van het advocaten-(ook plv.rechters) en notarissenkantoor CMS Derks Star Busmann te Utrecht, Postbus 85250. 3508 AB Utrecht, bij een SNS bank een rekening had aangevraagd op mijn naam, zodat de echte bewindvoerder het (erf) geld kan overmaken. Het moet niet gekker worden. Ik houd het scherp in de gaten want dat mag niet. De curator weet kennelijk welke bewindvoerder mijn AOW en mijn ABP ontvangt. En nu ook nog de hand wil leggen op mijn geld uit de nalatenschap ? Ik heb met onmiddellijke ingang bij KROEZEN BV het volledige dossier BM-CRnr:103122 opgevraagd.

Ik heb (volgens het boekje) in de eerste week van Nov. 2010 (dhr. Derks is op 25 oktober2010 overleden) de betreffende Banken de opdrachten gegeven alle rekeningen op te heffen en alle tegoeden met rente bijschrijvingen te inventariseren en de eindbedragen over te maken op de ABN-Amro-rekening nummer 55 85 92 945 tnv Ten Berge e/o boedel Derks.

Tot op heden zijn mijn opdrachten niet uitgevoerd en hoor ik aangiften te doen van verduistering in dienstverband Art. 322 Wetboek 2 van Strafrecht tegen de heren Jongerius, Flynn en Hommen , bevoegde bestuurders van de ING Groep N.V. te Amsterdam, alsmede aangifte te doen tegen de heren E. PH. Goudswaard en J. Jansen bevoegde bestuurders bij de SNS Bank N.V. te Utrecht.

Mijn vraag is als volgt: Ziet u nu mogelijkheid om de hier bovenbeschreven gang van zaken in de Branchevereniging van Notarissen aan de orde te stellen ? Immers, wat heeft het voor nut een testament te maken als je kans loopt dat Banken, in onderhandse samenwerking met dubieuze advocaten, valse plaatsvervangende rechters (die vóór januari 2008 advocaat-procureur genoemd werden) en inpandige notarissen, je nalatenschap willen verduisteren. Want dat gebeurt kennelijk.

Ik moet nu al enige erfgenaam van dhr. Derks schulden maken om het graf , de begrafeniskosten, de verzekeringen, de hypotheek de vaste lasten van onze woning, de gemeentelijke- en voertuigenbelastingen, het onderhoud van voertuigen, machines en wat al niet meer betalen. Dhr. Derks had het goed geregeld met zijn testament en ik heb de nalatenschap aanvaard omdat ik wist dat er geen schulden waren. Maar nu zorgen de banken alsnog er voor, dat ik als enige erfgenaam van dhr. Derks in de schulden kom. De banken hebben de automatische incasso's 'gestorneerd' en nu vliegen de betalingsherinneringen mij om de oren. Ik heb de verhuurder van onze woning te Nieuwegein schriftelijk op de hoogte gesteld van de reden van de huurachterstand. Ik kan niets betalen (ook geen huur) omdat de SNS BANK N.V. en de ING Groep N.V. niets van de nagelaten gelden op de e/o boedel rekening storten. Dat deze VOC mentaliteit een maatschappelijke onrechtvaardigheid van de eerste orde is, spreekt voor zich.

Niet alleen mijn persoon als enige erfgenaam, maar ook het bestaande testament, een Notariële akte, worden als waardeloze vodden door de banken in een hoek getrapt. Ik sta te steigeren. Ik wil dat de banken mij, mijn partner, de notaris Boerboom en het testament serieus nemen. Ik hoop dat de verenigde Notarissen mij in mijn maatschappelijke protest tegen deze gang van zaken kunnen ondersteunen en/of de media inschakelen, om te laten zien dat zij hun notarissenwerk serieus nemen en desnoods hun klanten in bescherming nemen. Op dit moment moet ik zien, dat ik met hulp van vrienden een noodverkoop van de inboedel voor elkaar krijg om eten en drinken in huis te kunnen halen.

Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge. Servaasbolwerk 4. 3512 NK Utrecht.

www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: