woensdag 12 januari 2011

Familie die liegt en steelt, moet betalen.

Aan: Gerard en Marlies de Bree-ten Berge.
Loerikseweg 33
3991 AA Houten
Tel.030-6372821

Datum: woensdag 12 januari 2011
Betreft: Vordering

Meneer/mevrouw de Bree-ten Berge,

Zoals u weet is uw aanstaande zwager Rein Derks op 25 oktober 2010 overleden. Zeer recent is vastgesteld dat ik als opdrachtgever van de uitvaart d.d. 30 oktober 2010 de kosten hiervan niet kan dragen.

Mijn financiële onvermogen is ten eerste het gevolg van het feit dat mijn naaste familie, meerdere keren het bevoegd gezag heeft misleid door het afleggen van valse geneeskundige verklaringen, zie Art. 229 WvS2.

Ten tweede kan ik aan geen enkele financiële verplichting voldoen, mede omdat ik ook het slachtoffer cq de financiële gedupeerde ben
van diefstallen tussen naaste familie zie Art. 229 WvSr2

Ik heb, als naaste familie het recht om van u de betaling te eisen van de uitvaartkosten van Rein Derks, per factuur vastgesteld op 27-12-2010 ten bedrage van € 10.123, 90.

Advies: Het genoemde bedrag vóór vrijdag 07-01-2011 12:00 uur geheel te voldoen door overmaking op ING bank rekeningnummer 238.79.81 t.n.v. alting & partners, uitvaartonderneming te Utrecht. met vermelding van factuur 20381-2010-55.

Waarschuwing: Bij niet betaling binnen het gestelde termijn zal ik van mijn recht gebruik maken om beslag te leggen.

Was getekend, Mevrouw A.M.S. ten Berge
Servaasbolwerk 4 - 4bis
3512 NK Utrecht
Tel. 030-2316070.

www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: