dinsdag 4 januari 2011

Brief aan mijn vijf ratten van zussen en drie zwagers.

Utrecht, 4 januari 2011
Brief aan mijn vijf ratten van zussen en hun echtgenoten door Anne Marie ten Berge
(ook in cc verstuurd naar Aleid Wolfsen(PvdA)nep-burgemeester van Utrecht. Tenslotte heeft hij aan mijn zussen en/of de curator mijn nieuwe paspoort d.d. 1 juli 2008 afgegeven zodat deze criminele bende op naam van A.ten Berge mijn AOW en mijn ABP hebben aangevraagd en deze pensioen gelden op hun eigen bankrekening hebben laten storten. Ik kreeg NIETS
Aan:
1. José ten Berge. Ph.de Mondestraat 37. 5216 GV Den Bosch.
2. Pieter en Hetty Heijmerink-ten Berge. Zeisterweg 36-B. 3984 NL Odijk.
3. Gerard en Marlies de Bree-ten Berge. Loerikseweg 33. 3991 AA Houten
4. Paul en Bernadette Wintgens –ten Berge. Molenberglaan 36. 6416 EN Heerlen
5. Irene ten Berge. Prinsenstraat 159. 2983 CJ Ridderkerk.

Bij onze thuiskomst op oudejaarsavond 2010 klemde de voordeur over een brief heen. Een dikke brief, welke afkomstig bleek te zijn van mijn zussen Marlies en Irene. De brief was aan mij gericht en de inhoud bestond uit een opgepoetste oude broche van de overleden ma de Bree en € 250,-- (drie biljetten van 50 Euro en tien flappen van 10 Euro).
Met verwijzing naar mijn mail van 16 december 2010 schreef Irene, dat ik dit geld kreeg om ‘iets lekkers’ te kunnen kopen voor bij de oliebollen. Of woorden van gelijke strekking.
Ik heb de betreffende mail nogmaals geprint en gelezen en ik ben tot de conclusie gekomen dat geen van mijn vermoedens over de mate van jullie corrupte gedrag, door iemand van jullie ontkend werd of op zijn/haar fatsoen werd getrokken. Mijn aantijgingen en verdachtmakingen moeten dus wel op waarheid berusten. Nu nog de strafrechter.
Daarom beschouw ik het bedrag van € 250,-- dat zonder aankondiging vooraf, door de voordeur van Servaasbolwerk 4 bis te Utrecht is bezorgd, als een poging tot omkopen en/of als de betaling van achterstallig leefgeld van jullie kant.
Jullie curator Brandt beweerde (loog) immers in alle toonaarden (vooral aan de kantonrechters) dat zij namens de familie mijn leefgeld overmaakte aan Rein. Maar de afschriften waarop deze idioterie geverifieerd kon worden zijn niet getoond noch aangetroffen in de afschriften van de betaalrekeningen van Rein. Dus ik moet Rein geloven toen hij mij in zijn afscheidsbrief schreef dat hij vanaf juli 2010 voor mij € 50,-- leefgeld per week opgestuurd kreeg. Rein is op 25 oktober 2010 overleden. Vanaf 1 november heb ik, als executeur testamentair alle post en bankafschriften van Rein in Nieuwegein ontvangen en opengemaakt maar daar zat geen aanwijzing bij ter zake van leefgeld.
Jullie ‘curator’ probleem samenvattend: Rein is op 25 oktober 2010 overleden en toen jullie van Ellen Leussink op 28-10-2010 hoorden dat hij dood was stopten jullie en/of jullie curator met het sturen van leefgeld. Ik mis dus nog € 50,-- leefgeld voor de weken 44 t/m 52 in 2010 en week 1 van 2011. Dat is 10x €50,-- = € 500, -- achterstallig leefgeld.
Omdat de omschrijving d.d. 31-12-2010 van Marlies en Irene dat die € 250,-- voor ‘iets lekkers’ bij de oliebollen was bestemd, heeft deze donatie dus kennelijk niets met mijn leefgeld te maken. Maar, verwijzend naar de inhoud van mijn mail van 16-12-2010 blijkbaar wel alles met omkoperij en/of een slecht geweten van jullie kant. Ik zal aangifte doen bij de politie.
Conclusie:
Jullie verduisteren in jullie eigen belang rechtstreeks of via de illegale werkzaamheden van de curator eerst mijn bijstandsuitkering en vanaf maart 2009 mijn AOW en ABP. Ik zal aangiften doen.
Bijlage: Mijn mail van 16 december 2010 aan Irene. Onderwerp: Wat moest je nu aan de telefoon ?‏
Aan Irene ten Berge
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: donderdag 16 december 2010 23:22:38
Aan: Irene ten Berge (ib@planet.nl)
Hallo Irene, zoveelste nagel aan mijn doodskist, Ik zit nu lekker aan een pannenkoekontbijt omdat ik nog geen brood heb gehaald bij de bedeling. Rein is er immers onlangs definitief mee gestopt om voor mij te zorgen en de boodschappen te doen. Zoals je misschien wel gelezen hebt, kreeg ik vanaf 10 januari 2000 geen inkomen / geen bijstandsuitkering omdat de gemeente Utrecht ons als ongehuwde partners in de Burgerlijke standen op één adres in één woning hadden gesitueerd. Toen Rein in mei 2006 naar Nieuwegein verhuisd was, schreef het bewindvoerderskantoor KROEZEN BV op 22 juni 2006 een bereidverklaring uit, dat zij de curatele van A.ten Berge op zich wilden nemen. Dat stuk kreeg ik pas in augustus 2007 onder ogen en toen wist ik al dat Pieter en Hetty Heijmerink-ten Berge er achter zaten. De familie Kroezen is bevriend met de familie Heijmerink. Ze waren er ook op hun 25 jarig trouwfeest.
Toen je maandag belde heb ik direct de telefoon er op gegooid. Kijk toch uit met wat je doet. Op 4 jan. 2008 hebben jullie 5 zussen immers besloten geen contact meer met mij op te nemen. Als Hetty en Marlies merken dat je het gezamenlijke besluit overtreedt, word je misschien ook wel in elkaar geslagen en geschopt zoals mij dat op die vierde jan. 2008 gebeurde. Alleen via de curator mag je contact leggen. Niet dat ik een curator heb die enig recht zou hebben zich zo te noemen. De curator is een dekmantel voor de fam. Heijmerink- ten Berge, die het bewindvoerderschap heeft verworven bij de rechtbank in Den Bosch. Maar dat wist jij natuurlijk al van Hetty en Pieter zelf. Ik heb het clientendossier 2006-2007 van de afdeling psychiatrie en verslaving er nog eens bij gehaald, van A.ten Berge (die persoon ben ik niet, maar deze schuilnaam, 'Annemieke' hanteerde Hetty ook bij haar gestoorde machtsmisbruik als bewindvoerder te Vortum-Mullem.
Waar Mathé Bosshard, Unithoofd unit LZA eind nov. 2006 in het dossier A.ten Berge schreef: Zij (Irene) heeft haar relaas gedaan vanaf 1983 tot op heden, de rol van Rijn , de partner van Annemieke en de rol van de familie.... Schreef Rob M. Kok, de psychiater die ik drie keer bij mijn voordeur heb weggestuurd, op 05 DEC. 2006 om 15:13 dat de zus Hetty van Annemieke hem gebeld had en dat deze zus vertelde dat zij (Annemieke) geen uitkering/inkomsten had, niet verzekerd was, geen identiteitsbewijs had en dat dit betekende dat toen zij recent was gevallen zij niet naar de huisarts of EHBO is gegaan . Zij (Annemieke) is volledig afhankelijk van eten dat door haar zus of ex-vriend wordt gebracht. want zelf heeft zij hier geen geld voor en op 6 december is een rechtszaak waarbij zij mogelijk uit haar huis wordt gezet.
Zou jij Irene ( even de ergerlijke privacy schendingen buiten beschouwing gelaten ) kunnen uitleggen waarom, binnen één week in 2006 jij het over Rein hebt als mijn partner en Hetty over Rein spreekt als over mijn ex-vriend. En wat die zitting van de 6de december 2006 betrof dat was een beroep bij de arrondissementsrechtbank, dat had helemaal niets van doen met een huisuitzetting. Overigens: Jullie hadden beslist waanideeën. Ik ben naar de GGDhuisarts van de Bijzondere Doelgroepen geweest, die staat al jaren, van gemeentewege klaar, voor de niet-verzekerden uit Utrecht. Deze arts heeft, toen ik hem op di. 28 november 2006 bezocht, een verwijsbrief voor de specialist geschreven. Die heeft in het ziekenhuis foto's laten maken en geconstateerd dat ik 4 gebroken ribben had. C'ést tous. De rekening ging naar de pot van de AWBZ. Het waarom Hetty op 5 dec. 2006 zo'n kul verhaal bij een psychiater ophangt met wie ik geen contact heb, want ik ben niet die A. ten Berge, laat zich duiden in het feit dat die psychiater Rob Kok direct na dit telefoontje van zus Hetty weer is gaan overleggen met M. Roeten, de 1e geneeskundige.Roeten adviseerde een observatiemachtiging. “Dan kon er klinisch geobserveerd worden of er sprake was van een paranoïde psychose of niet”. Daarna is de afgesproken procedure tot RM van start gegaan. En dat is in zekere zin een herhaling van de poging tot doodslag uit 1983 omdat, wanneer het jullie gelukt was mij in 2006 (nadat Rein in Nieuwegein was gaan wonen) te laten opnemen, ik weer tegen mijn wil medicinale drugs toegediend zou krijgen waar ik allergisch voor ben.
Ik heb groot gelijk dat ik jullie adders en monsters noem. Conclusie: waar Hetty in 1983 aan psychiater Veninga uit Nieuwegein vertelde dat ik zelfmoord wilde plegen, vertelt ze in 2006 aan de psychiaters dat ik geestelijk gestoord, met andere woorden, dat ik wils-en handelsonbekwaam ben: Geen geld willen aannemen, geen verzekering willen nemen, geen arts willen bezoeken en geen boodschappen willen doen....
Op 4 jan. 2008 hebben jullie met vijf zussen aan het bevoegde gezag (justitie) verklaard dat ik geestelijk ziek was. Dat is het afleggen van een valse geneeskundige verklaring. Zie art 229 WvSr. daar staat drie jaar op. Rein heeft nooit gewild dat ik jullie aan zou geven. Want hij wilde in een dergelijke strafzaak niet komen getuigen. Maar nu Rein mij losgelaten heeft, begrijpt hij ook wel dat ik eerdaags aangifte tegen jullie zal gaan doen. Rein was de goedheid zelve en zoals hij zich niet kon voorstellen dat je iemand kan vermoorden zo kon hij niet bedenken dat mijn zus en zwager uit Odijk in 1983 mijn definitieve ondergang voor ogen hebben gehad toen zij aan het bevoegd gezag, de burgemeester van Utrecht verklaarden dat ik zelfmoord wilde plegen. Met die leugen van Hetty en Pieter Heijmerink ben ik in de hel van een isoleercel gekomen. Die twee psychopaten uit Odijk hebben de kans benut dat ik met de gedwongen medicatie waar ik allergisch voor was, de isoleercel niet zou overleven. Het is keihard en waar gebeurd.
Ooit wordt dat A.ten Berge dossier overgenomen in mijn boek. Op de dag dat mama op sterven lag en door de pastor bediend werd schold Pieter mij, in de keuken uit voor trut. Dat heeft iedereen gehoord. Ik had het bovenstaande uit 1983 voor de potentiële moordenaars op papier gezet om te voorkomen dat zij mij, bij familiecontacten wat aan zouden doen.
Irene, kijk jij dus maar uit. Zo gauw Hetty en Pieter merken dat jij eenzijdig contact met mij hebt gelegd, kun je het wel schudden. Ren weg en blijf rennen. Hetty en Pieter weten van mij dat zo gauw zij op een familie feest niet de nodige afstand bewaren ik de politie mag bellen. De Politie heeft in 2002 een dik dossier van mij gekregen over die twee gevaarlijke gekken. Nou dan weet je dat ook weer. Het is inmiddels avond en ik heb met mijn nieuwe vriend een gezellig woordspel gespeeld Er moet geslapen worden. Doedeloe trut hola. En hou je maar aan de afspraak van 04 jan. 2008 dat jullie mij buitengesloten hebben. Je komt jezelf nog wel eens tegen, als dat proces al niet lang bezig is. En o, voordat ik het vergeet te vertellen: Al je 225 stuks dure kleren, die jij van mijn moeders geld gekocht had, heb ik allemaal voor nop weggegeven. Met sommige stukken heb ik zelfs een toneelvereniging een plezier meegedaan. Jammer dat je zo'n slecht persoon bent geworden
Anne Marie ten Berge. www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: