dinsdag 18 januari 2011

50 Utrechtse rechters aangeklaagd door slachtoffer.

Door: Anne Marie ten Berge.
Vanaf 2000 loop ik bij de Rechtbank Utrecht te klagen over het Utrechtse bestuur met name: De gemeenteraad, zijn burgemeesters en zijn wethouders. Het is nooit tot een zaak voor de bestuursrechter gekomen.Ik kon de griffierechten niet betalen omdat ik geen bijstand kreeg. Ik heb vanaf 10 januari 2000 tot op heden geen cent inkomsten. Mijn AOW en mijn ABP worden sinds maart 2009 achterovergedrukt door een curator en een anonieme bewindvoerder.
Sinds ik bij het bestuur van de Rechtbank Utrecht klaag over haar eigen foute gedragingen mocht mr. L. Heij, voorzitter klachtencommissie, de commissie niet bijeenroepen om mijn klachten te behandelen. Ik ben nooit gehoord. De heer Heij was de enige juridische adviseur bij de Rechtbank Utrecht die ik vertrouwde. Bij mijn laatste klacht 27-12-2010, schreef mr. Heij terug, dat hij per 1 januari 2011 met ontslag was.Dat heeft mij zeer aangegrepen en tot nadenken gestemd. Gisteren 17-01-2011 heb ik mijn AANKLACHT van 16-01-2011 bij de Centrale Balie van de Rechtbank Utrecht in 50-voud afgeleverd. Ieder stuk was ondertekend. Het OM te Utrecht adviseerde mij naar de Hoge Raad te gaan. Dat zal ik doen. Inmiddels heb ik de AANKLACHT naar de volksvertegenwoordigers van de Tweede Kamer, de Provincie Utrecht en Stad Utrecht door gemaild. Een "ha fijn",heb ik nog niet gehoord.
* * * * *
PERSOONLIJK aan de CENTRALE BALIE afgegeven in 50-voud. 1/4 Aan: RECHTSPRAAK
Instantie: RECHTBANK UTRECHT
Afdeling: BESTUUR. Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht.
T.a.v.: 1.Mw.mr.V.M.M.van Amstel,Vice-president.
2.Mw.mr. M.ter Brugge, Vice-president.
3.Mw.mr.I.J.B.Corbey,Sectorvoorzitter,
4.Mw.mr. A.R.Creutzberg,Vice-president.
5.Mw.mr M.van Delft, Vice-president.
6.Mw. Mr. A.van Dijk., Vice-president.
7.Mw.mr.P. Dondorp, Vice-president.
8.Mw. Mr.J.Ebbens, Vice-president.
9.Mw.mr.J.M.Eelkema,Vice-president
10.Mw.mr.P.S.Elkhuizen-Koopmans,Vice-president.
11.Dhr.mr. B.J. van Ettekoven, Vice-president.
12.Mw.mr. H.A.Gerritse, Vice-president.
13. Mw.mr.drs. M.J.Grapperhaus,Vice-president.
14.Mw.mr.drs.S.C. Hagedoorn. Vice-president.
15.Mw.mr. L.C.Heuveling van Beek, Vice-president.
16.Mw. mr.Y.A.M.Jacobs,Vice-president.
17.Mw.mr.R.H.M. Jansen, Coörd. Vice-president.
18.Mw. mr. E.A.A. van Kalveen, Vice-president.
19.Mw. mr. C.L.Keijzer, Vice-president.
20.Dhr. mr. P.Krepel, Vice-president.
21.Dhr. mr. J.R.Krol, Vice-president.
22.Dhr. mr. A. Kuijer, Vice-president.
23.Dhr. mr. J.J.M.De Laat, Vice-president
24.Dhr. mr. H.J.H. van Meegen, Vice-president.
25.Dhr. mr. E.A.Messer, Vice-president.
26.Mw. mr. L.C.Michon, Vice-president.
27.Dhr. mr. P.K.Nihot, Sectorvoorzitter
28.Mw. mr. M.N.Noorman., Vice-president.
29.Mw. mr. drs. M.C. Oostendorp, Vice-president.
30.Mw. mr. Z.J.Oosting, Vice-president.
31.Mw. mr. H.A.M.Pinckaers, Vice-president.
32.Dhr.mr.A.A.T. van Rens,Vice-president.
33.Dhr. mr. P.K.van Riemsdijk, Vice-president.
34.Dhr. mr. J. Sap, Vice-president.
35.Dhr. mr. M.J. Slootweg, Vice-president.
36.Mw. mr. M.J. Smit, Sectorvoorzitter.
37.Dhr. mr. R.H. Smits, Sectorvoorzitter.
38.Dhr. mr. R.A. Steenbergen, Vice-president.
39.Dhr. mr. H.M.M. Steenberghe, Vice-president.
40.Dhr.mr.H.AE.Uniken Venema, Voorzitter van het bestuur
41.Mw. mr. Y.M. Vanwersch, Vice-president.
42.Dhr. mr. drs. R.W.J. van Veen, Vice-president.
43.Mw. mr. drs. R. in het Veld, Vice-president
44.Mw.mr. M.J.Veldhuizen, Vice-president
45.Dhr.mr.drs.D.A.Verburg,Vice-president.
46.Mw. mr. A.M. Verhoef, Vice-president.
47.Mw. mr. L.E. Verschoor-Bergsma,Vice-president.
48.Dhr.mr.P.Wagenmakers,Vice-president.
49.Dhr.mr.L.M.G.de Weerd,Vice-president.
50.Dhr.mr. J.H.Willems,Directeur bedrijfsvoering.

Door: Anna Maria Susanna (Anne Marie) ten Berge,
Adres: Servaasbolwerk 4 - 4bis. 3512 NK Utrecht.
Tel:. 030-2316070 / 06-46 44 37 68

Datum: zondag 16 januari 2011.
Betreft: Aanklachten.
Bijlagen: 1. Verzoek tot ondercuratelestelling door OM te Utrecht. Parketnummer. 07-699 2. Resultaat doorzoeking op 16-01-2011 van het curatele register op Rechtspraak.nl.

Dames, heren van het bestuur Rechtbank Utrecht,

Ik, Anna Maria Susanna (Anne Marie) ten Berge, geboren 6 maart 1944 te Utrecht, klaagde vanaf 2000 tot op heden, in mijn klaag- en verweerschriften over uw ondoorzichtige procesgangen, hele leugens en uw genante partijdigheid met het OM, met de gemeente Utrecht en met de achterkamertjes politiek in Den Haag
Op 11 februari 2002 heb ik bij de politie te Utrecht aangifte gedaan van een poging tot doodslag door het tweetal: De burgemeester van Utrecht en mr. Frans P.J.M.Otten, rechter -plaatsvervanger. De verdachte Mr. Frans Otten is per 15-01-2008 bij de Rechtbank Utrecht
2 / 4
met ontslag gegaan en op dezelfde dag benoemd als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank ’s Hertogenbosch. Zijn collega in het kwaad, met name dhr. mr. M.W. Guensberg, vanaf 01-01-2002 rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Utrecht, bleef op zijn post. Mr. Guensburg is net als mr. Otten óók advocaat (nevenfunctie) bij CMS Derks Star Busmann te Utrecht.
Ik maakte u attent op het bovenstaande, omdat vast staat dat mijn ondercuratelestelling in 2007, wegens geestelijke gestoordheid op aanvraag van het OM te Utrecht (datum?), zie bijlage 1, ONWETTIG tot stand is gekomen.
Ook de benoeming d.d.14-02-2008 van, zakelijk gezien geen professionele curator, met name: Mw. Brandt-van Heijst te Gemert is ONWETTIG tot stand gekomen.
Zoals ik u eerder informeerde op 28-04-2009: Zie beschikking zaaknummer 586145 UF VERZ 08-5184 B, heb ik tegen mw. Brandt-van Heijst op 13-04-2009 bij de politie te Utrecht aangifte gedaan van bedrog, meineed, valsheid in geschrifte en overige fraude, kennelijk in goed overleg met u, gepleegd. Het OM-Utrecht heeft deze aangifte voor ‘behandeling’ naar het OM-Den Bosch gestuurd en is daar verduisterd.
Het staat vast dat op 21-01-2008 mr. Frans Otten vanuit de Rechtbank Den Bosch met mw. Brandt-van Heijst vanuit de St. Cornellistraat 44, te Vortum Mullem voor minstens 33 minuten per telefoon in gesprek zijn geweest ter zake van het Bewindnummer 103122.
* * * * *
Zie Bijlage1:‘Het (valse) verzoek 07-699 (datum ?) ondercuratelestelling van het OM-Utrecht’.
Bezwarende feiten.

Nooit is er antwoord gekomen van het OM, zelfs niet van het College van Procureurs-generaal te Den Haag, op de vraag welke anonymus m/v de ondercuratelestelling heeft verzocht. Het is buiten de rechtsorde dat een anonieme aanvrager partij is in een rechtszaak. Toch heeft u als Rechtbank Utrecht, de anonimiteit van de verzoeker ondercuratelestelling gewaarborgd.Dat is onwettig. Maatschappelijk gezien stinkt de hele procedure onder curatele stelling van voor naar achter, van hoog naar laag, naar ambtelijk bedrog, omkoperij, leugens, chantage, valsheid in geschrifte machtsmisbruik en rechterlijke dwalingen met voorbedachte rade. De Rechtbank Utrecht heeft de anonieme aanvraag onder curatele stelling wegens geestelijke gestoordheid behandeld onder zaaknummer 2007 / 5413 Het staat vast dat onder uw bestuurlijke verantwoordelijkheid, twee (2) valse beschikkingen zijn afgegeven: Op 25-09-2007 door locatie Utrecht en op 26-09- 2007 door de politierechter Utrecht.(Kiesrecht)
Conclusie
Ik ben September 2007 als meerderjarige zonder aanleiding en zonder bewijs door de Rechtbank Utrecht onder curatele gesteld. Zakelijk gezien verloor ik daardoor mijn actieve en mijn passieve kiesrecht, mijn zelfbeschikkingrecht, het beheer over mijn verdiensten uit onderneming eenmanszaak, mijn vermogen, mijn erfenissen, mijn roerende en onroerende goederen, mijn schulden welke ik niet had en mijn vorderingen aan familie, overheden en volksvertegenwoordigers, welke ik wel had.
* * * * *
Zie: Bijlage 2: ‘ De meest recente beschikking 2008 / 450’.
Bezwarende feiten.

1. Er is geen enkel rechtsgeldig bewijs geleverd dat curator DONKERS was overleden. Evenzo is er geen enkel bewijs getoond, waar en wanneer DONKERS overleden was.
2. Het is onwettig en bedrieglijk om het ‘Kantongerecht Utrecht’ als een bestaande Rechtsprekende instantie op te voeren terwijl deze niet bestaat. Ook hierin ben ik ter zake van mijn klachten tegen de gedragingen van u en uw medewerkers, nooit in het openbaar door de klachtencommissie Rechtbank Utrecht gehoord. 3 / 4
3. Er is geen bewijs getoond dat curator BRANDT een rechtsgeldig verzoek heeft ingediend bij de Rechtbank Utrecht om als curator over mij benoemd te worden. Zij is geen familie.
4. Het is buiten de rechtsorde om dat u mevr. M.L.J.S.Brandt - van Heijst,wonend Louis Couperusstraat 4. 5421RN Gemert, in de achterkamertjes van de Rechtbank Utrecht tot opvolgend curator heeft benoemd. En dat, zonder mij te informeren. Mijn verwijt dat u kennelijk niet onderzocht hebt of Brandt-van Heijst wel als curator staat ingeschreven bij de Kamers van Koophandel Nederland, is terecht. Zij staat niet bij de KvK ingeschreven.
5. Het is een misdadige fout uwerzijds dat ik, in zaaknr.2008 / 450 ter zake van de benoeming van BRANDT als opvolgend curator, nooit op zitting gehoord ben.
6. Het is onwettig dat het curatele nummer 46167 d.d. 25-07-2007, ná de benoeming van BRANDT op 14-02-2008 zonder enige uitleg veranderd is in nummer CB103122.
7. Het is onwettig dat Mr. Jan Sap, (nr34) vice-president in samenwerking met mw. A.S.M.de Groodt-Elbers, bestuursgriffier, kennelijk in het diepste geheim en ook achter mijn rug om, de beschikking zaaknr. 2008 / 450 hebben uitgeschreven en ondertekend. Ik mocht als geestelijk gestoorde niet in beroep gaan, terwijl DONKERS dood was verklaard.
8. Het is onwettig om in de beschikking 2008 / 450 van 14-02-2008 niet te vermelden op wiens verzoek, in welk belang of met welk doel de betreffende benoeming curator is uitgesproken. Mijn verwijt dat mr. Jan Sap in Jan. 2008 niet gecheckt heeft of ik (nog) wel geestelijk gestoord was, is terecht.
9. Het is een grove fout uwerzijds, dat ik, de beschikking 2008 / 450 van 14-02-2008 ter zake van de wijziging van curator nooit ontvangen heb. Kennelijk vanwege de vlag van geestelijke gestoordheid, heeft de griffier ook geen duplicaat willen sturen.
10. Van uw kant waren kennelijk een schaamteloos ambtelijk bedrog en een onrechtmatige verkrachting van het reglement klachtenbehandeling, aan de orde. Mijn klachten en bezwaren, ter zake van de twee (2) bizarre curator benoemingen, zijn niet behandeld.
11. Ook de twee (2) uitspraken van 10 juni 2009 ter zake van zaaknummers: 586145 UF VERZ 08-5184 B en 629475 UF VERZ 09-3539 GS zijn toppunten van ambtelijk bedrog, partijdigheid en foute handtekeningen.
12. Het is onwettig om als Sector kanton, locatie Utrecht en om als Rechtbankbestuur Utrecht mij geen inzage te gunnen in de medische verklaring(en) waarom ik ondercuratele was gesteld.
13. Het valt buiten de rechtsorde dat ik de betreffende beschikking 2008 / 450 van 14-02-2008, van de benoeming van curator Brandt-van Heijst , niet eerder ontvangen heb dan op 17 mei 2008. Het afschrift was toen opgestuurd in opdracht van het college van B&W van de Gemeente Utrecht.(ambtenaar. dhr. Eijkelenhout). Ik heb over deze gang van zaken ook bij de Gemeentelijke Dienst Ombudsman Utrecht een klacht ingediend. Maar mw. mr. M.E.T. Schellekens, ombudsman Gemeente Utrecht, schreef aan het bevoegde Gezag van B&W, dat ik door haar, in mijn klachten over ambtenaar Eijkelenhout niet ontvankelijk verklaard was, omdat ik onder curatele stond wegens geestelijke gestoordheid. Dat is feitelijk, volgens Art. 229 lid 2. WvSr. strafbaar gedrag.
14. Ik stel, dat de verdachte Curator Brandt-van Heijst, 1 van de 7 vennoten van de onderneming met de handelsnaam: KROEZEN B.V. te Vortum-Mullem was en dat gezien het dossier-KvK van KROEZEN B.V. en haar Statuten, er aan de Rechtbank Utrecht ook geen rechtsgeldig bewijs getoond zijn, dat het provisionele en /of het professionele curatorschap ter zake van geestelijk gestoorden, tot de activiteiten behoorden van deze B.V. [ Zie voor deze stelling uw eigen uitgave: Enige richtlijnen voor de curator. Versie mei 2009.]
15 Ik citeer als bewijs van mijn stelling onder punt 14, de Statutaire doelactiviteiten van KROEZEN BV. te Vortum-Mullem: “A. Het beheren van gelden en andere vermogens bestanddelen. B. Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met,
4 / 4
het voeren van de directie over, alsmede het financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm dan ook. C. Het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheer van- en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen”. Einde citaat. In de betreffende Statuten ontbreekt het woord: CURATOR. * * * * *
Zie nogmaals bijlage 2:‘Eerdere beschikking. 2007 / 5413’.
Bezwarende feiten

1. Er is geen bewijs dat curator DONKERS een rechtsgeldig verzoek heeft ingediend bij mw A.S.M. de Groodt - Elbers, bestuursgriffier om benoemd te worden als curator.
2. Er is geen bewijs, dat de bereidverklaring van 22 juni 2006 van DONKERS rechtsgeldig ondertekend is.
3. Er is ook geen bewijs dat de betreffende persoonsgegevens van DONKERS juist waren.
4. Het is onwettig en verwarrend om het ‘Kantongerecht Utrecht’ als een bestaande Rechtsprekende instantie op te voeren terwijl deze niet bestaat.
5. Het was blijkbaar buiten de rechtsorde om, door de Rechtbank Utrecht zo geregeld, dat dhr. mr. R.J.W. van Veen, Vice-president (nr42) geen openbare maatregel heeft opgelegd gekregen, toen hij buiten de wet en het recht om, aan DONKERS de curatele beschikking 25-09-2007 gegeven heeft, zonder hem of mij op zitting gehoord te hebben.
6. Het is onwettig, dat de dienstdoende griffier, de beschikking 2007 / 5413 van 25-09-2007 niet heeft ondertekend. Er horen geen anonieme griffiers te bestaan.
7. Het is buiten de rechtsorde: A. dat de betreffende ‘onder curatele stelling’ is aangevraagd door het OM Utrecht, Justitiaplein 1 te Utrecht. B. dat de Rechtbank Utrecht geen rechtsgeldig ondertekende aanvraag ondercuratelestelling door het OM kan tonen. C. dat de onbekende / anonieme officier van Justitie niet op de zitting, ondercuratelestelling 2007 / 5413 van 11-09-2007 is verschenen. D. dat de Rechtbank Utrecht de anonimiteit van een officier van Justitie in een rechtszaak, gedoogd,
8. Ik herhaal: Het was onwettig tóch een beschikking onder curatele stelling af te geven terwijl de zich bereid verklaarde curator DONKERS op de zitting d.d. 11-09-2007 niet wilde verschijnen. en ik niet kon verschijnen vanwege een kaakontsteking.
9. Het was misdadig om de beschikking onder curatele stelling te handhaven toen ik Sept 2009 kon aantonen dat een zekere PETER SOLLET te Utrecht , financieel gemachtigde van KROEZEN BV te Vortum-Mullem, namens DONKERS de relevante verklaringen en berichten had ondertekend. Zo heeft SOLLET op 29 aug.2007 de brief aan mw. C.N. Lemaire, griffier van Team 2 van het OM te Utrecht ondertekend, waarin DONKERS zonder opgaaf van reden(en) liet weten dat hij, DONKERS niet op de zitting 11-09-2007 zou komen.(zie het rechtbankdossier ter zake)
10. Het was boze opzet, uwerzijds, om op 25-09-2007 aan DONKERS een beschikking curatele af te geven zonder te controleren of hij wel een professionele curator was, of hij wel in Vortum-Mullem woonde en of hij nog in leven was.

Nawoord
Op 12 juli 2007 stuurde ik mijn sollicitatiebrief, voor burgemeester van Utrecht naar Hare Majesteit Koningin Beatrix in Den Haag.
Op 12 september 2007 was ik samen met de andere kandidaten voor het gekozen burgemeesterschap in een uitzending van Netwerk.
Op 25 september 2007 was ik de door de Rechtbank Utrecht onder curatele gesteld wegens een geestelijke stoornis en een dag later besliste de rechter dat ik uit het kiesrecht was gezet.

Utrecht, 16-01-2011. Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge.

Geen opmerkingen: