zondag 19 december 2010

RDW. Wat nu ?

Door: Anne Marie ten Berge

Aan: RDW
Afd.: Divisie Registratie en Informatie
Postbus 30000 / 9640 RA Veendam

Van: A.M.S. ten Berge,
Servaasbolwerk 4 – 4 bis / 3512 NK Utrecht

Datum: 19 december 2010
Uw kenmerk: 3 S 0068s (12 dec.2010)
Mijn kenmerk: Enige erfgenaam van dhr. R.D. Derks
Betreft: Informatie retour.
Bijlage: 1

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bericht ik u als volgt,
Uw informerende brief met kenmerk 3 S 0068s heb ik in goede orde ontvangen. Mijn dank.

Helaas bezit ik de twijfelachtige eer u hierbij te berichten dat ik momenteel als enige erfgenaam, eigenaar ben van de motorvoertuigen met kentekennummers FH-120-D , LF-GB-69 en VD-DR-77 maar dat ik de overschrijvingen van de kentekenbewijzen naar mij, als nieuwe eigenaar, niet kan regelen.

Reden.
Dhr. R.D. Derks geb. 14-10-1944 is overleden op 25 oktober jl en heeft mij per testament van 2 oktober 2010 alles nagelaten. (Zie bijlage, afschrift van KNB, Centraal testamentenregister)
In deze verdrietige tijd gebeurde het volgende: Mijn opdrachten vanaf 4 november 2010 aan de twee, hier onder genoemde banken hielden in, dat alle betaal-, spaar- en effectenrekeningen van dhr. Derks opgeheven dienden te worden en dat alle tegoeden, rechtmatig op de ABN-Amro rekening 55 85 92 945 ten name van Ten Berge en/of boedel Derks gestort moesten worden. Ik deed gewoon wat ik verplicht was.

Met kennelijke instemming van de Hoofdofficieren bij het OM te Utrecht (bij wie ik vaker bestuurlijke / bancaire fraudes heb gemeld), het ministerie van Financiën en het ministerie van Binnenlandse zaken, (die zelf al jaren een crimineel beleid voeren, ( zie mijn site, www.annemarietenberge.blogspot.com ) hoeven de ING Groep N.V. en de ASN bank bij welke financiële instellingen dhr. R.D.Derks zijn kapitaal (totaal ongeveer €100.000,--) had uitstaan, niet aan hun verplichtingen te voldoen om mijn opdrachten, als enige erfgenaam en executeur testamentair, uit te voeren

Tot op heden zijn mij opdrachten niet uitgevoerd zodat mijn schoorsteen letterlijk niet kan roken. Ik, mijn huishouding niet kan voeren, geen loodgieter kan bestellen enz. en ik niet kan deelnemen aan de Provinciale Staten verkiezingen van Maart 2011. Ik zit, als privé persoon en als voorzitter DEMOCRATEN te Utrecht, zonder liquide middelen.

Kenteken FH-120-D komt (zonder verzekering) op Marktplaats.nl in de hoop dat ik van dat geld weer wat eten kan kopen. In de voertuigen LF-GB-69 en VD-DR-77 heb ik onverzekerd rondgereden totdat de benzine en de diesel op was. Wat nu ?

Met vriendelijke groet. A.M.S.(Anne Marie) ten Berge.

Geen opmerkingen: