donderdag 1 september 2011

Tot armoede gedwongen door familie.

Door: Anne Marie ten Berge. Utrecht 01 september 2011

Aan: José, Hetty en Pieter, Marlies en Gerard, Bernadette en Paul en Irene, mijn 5 zussen en 3 zwagers,

Gedwongen armoede nergens heen kunnen is geen leven, dat doe je een ander niet aan. Jullie willen niet dat ik leef zoals leven bedoeld is. Ik kan niet eens naar de tandarts als dat nodig is.Ik heb geen fiets en geen geld. Dat kan niet zo langer. Jullie chanteren. Jullie moeten stoppen. Wij kijken hoe dat moet gebeuren. Ik heb bij de politie aangiften mogen doen van al het geld en alle goederen hetgeen jullie van mij verduisterd hebben. De verwijzing welke aan het proces- verbaal geniet is volgt hierna. Wat jullie bezielt om zo jaren en jaren tegen mij tekeer te gaan? Ik wil ook mijn woning terug. Jullie zus en schoonzus, Anne Marie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIJLAGE

Utrecht, 01 augustus 2011.
Aan: Schuldeisers van Anna Maria Susanna ten Berge, geboren 6 maart 1944 te Utrecht.

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij verwijs ik u voor teruggave/betaling van schulden, boetes, leningen enz. zich te wenden tot mijn zwager en zus:

Pieter & Hetty Heijmerink-ten Berge.
Zeisterweg 36-B
3984 NL Odijk.

Tenslotte hebben zij op 9 mei 2007 de Rechtbank Utrecht, de Gemeente Utrecht én de officier van justitie beloofd dat zij al mijn schulden zouden betalen als ik maar met spoed onder curatele werd gesteld. Mijn ondercuratelestelling hebben deze twee ratten bereikt op 25-09-2007. Zij zijn met het criminele bestuur van de firma Kroezen BV, te Vortum-Mullem, N-Brabant, een contract aangegaan.

Zo konden ze mij buiten de erfenis van onze moeder houden. Moeder stierf in 2007. Ik had geen schulden. Dat hebben ze verzonnen.

Ja, nu wel. Nu heb ik wel schulden. Dat komt omdat bovengenoemde familieleden vanaf de ondercuratelestelling alle gelden van mijn Bijstand, mijn AOW en mijn ABP en erfenissen verduisterden. Ik heb aangiften gedaan wat ik kon, maar het OM Utrecht doet hier niets aan. Dat is een stug volgehouden vorm van klassenjustitie, partijdigheid van rechters en schending van mijn privacy.

Met vriendelijke groeten en succes ermee,

Was getekend, Anne Marie ten Berge

Dit blad hangt in A-3 formaat op aanplakplaatsen in Utrecht en in A-4 grootte ook aan de deur van Servaasbolwerk 4 bis in Utrecht. Schuldeisers kunnen dit blad afscheuren en meenemen.


www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: