vrijdag 9 september 2011

11 punten van Utrechtse corruptie zijn aanslagen op privacy klokkenluider Ten Berge.

Door Anne Marie ten Berge. Utrecht. 09 september 2011

amstenberge@hotmail.com

Aan ml.brandt@kroezenbewind.nl, Stichting Mitros, Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge, José ten Berge, Irene ten Berge, r.krupers@kroezenbewind.nl,Stichting Mitros, Kroezen BV, j.kroezen@kroezenbewind.nl, t.litjens@kroezenbewind.nl, i.kroezen@kroezenbewind.nl, j.gerritsen@kroezenbewind.nl, j.lienaerts@kroezenbewind.nl, Altrecht Informatiecentrum, Ab van Peppel, psychiater, m.weerink@altrecht.nl, Peter de Klein, Nico de With, r.vroomen@utrecht.politie.nl, Hilde Braakman, Joop Servaas, Paul van Schuilenburg, Kees van Oosten, Burgemeester Frans Backhuijs, Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester)

LS
1. TV afgesloten
Hierbij laat ik u weten dat Ziggo, het abonnement van klantnummer 14768426 op naam van A.M.S.ten Berge. Servaasbolwerk 4 . 3512NK Utrecht wegens wanbetaling heeft afgesloten. Voor de afsluiting van de analoge verbinding wordt € 29,95 in rekening gebracht.
Ik word pas weer aangesloten als per direct € 87,82 en de boete van € 29,95 wordt over gemaakt op rekeningnummer 931377 ten name van Ziggo BV te Groningen onder vermelding van mijn klantnummer 14768426. Ik heb dat geld niet.
2. Inboedel niet verzekerd
Vanmorgen belde Centraal Beheer Achmea op: De betalingsachterstand van € 117,32 voor de premie van de woninggarantverzekering (dat is de verzekering van mijn inboedel op het Thorbeckepark 108 in Nieuwegein) niet betaald was. De verzekering is beëindigd. Een incassobureau wordt ingeschakeld. Het ging om het relatienummer10913744 en de periode 01.07.2011-04.07.2012 op naam van mevrouw A.M.S. ten Berge, Servaasbolwerk 4 B 3512 NK Utrecht. Maar de inboedel van Servaasbolwerk 4 te Utrecht is in mei 2006 naar het Thorbeckepark 108 in Nieuwegein verhuisd. De inboedel van mijn garage op Kanaleneiland Utrecht en de garage zelf is nu ook niet verzekerd. De verzekering had voor 1 september 2011 betaald moeten zijn op rekeningnummer 4218080 van Centraal Beheer Achmea.
In, en met mijn wagenpark: 2 auto's, 1 caravan, bromscooter kan ik niet rijden omdat de verzekeringen en de voertuigenbelastingen niet betaald zijn. Ik heb dat geld niet.
3. Reiskosten en boete
Naar aanleiding van het komen en gaan van schuldeisers aan de deur van Servaasbolwerk 4 bis 3512 NK Utrecht en mijn schuld en de boete van € 71 zwart rijden in de trein, heb ik op 30 augustus 2011 aangifte mogen doen van het verduisteren van mijn inkomen en drie erfenissen door mijn zwager Pieter en zus Hetty Heijmerink-ten Berge. Zeisterweg 36-B 3984 NL Odijk. Het p-v nummer van mijn aangifte is: PLO910 2011094837-1
Op de ABN-Amro rekening nr. 55.85.92.945 op naam van A.M.S.ten Berge en/of boedel van de heer R.D.Derks mis ik al naar schatting 14 miljoen euro. Dat komt omdat het echtpaar Heijmerink-ten Berge, de verklaringen van erfrecht op hun namen hebben laten zetten. En beslag hebben gelegd op de tegoeden van deze en/of rekening. Waarom ? Ze zijn zelf stinkend rijk zeiden ze zelf. Maar ja het lijkt op een bange ziekte voor financieel verlies of ze kunnen het jatten en het bedriegen gewoon niet laten. Zij hadden via hun psychiater op 09 mei 2007 aan de ovj laten beloven al mijn schulden te betalen (zie ook onder punt 8.) op voorwaarde dat ik onder curatele gesteld zou worden. En dat is nu een onrechtmatige manier om kapitalen achterover te drukken maar dat gebeurt vaker in Nederland en de Tweede Kamer doet geen barst. Ja, die gedoogd zoiets.
4.Aannemer.
De rekening d.d. 03 juni 2011 van de aannemer groot € 153.272,50 voor de werkzaamheden aan de zolder en de kelder van Servaasbolwerk 4 en 4 bis is nog steeds niet betaald. Ik geef de aannemer groot gelijk als hij beslag legt. Gelukkig heb ik dan nog steeds mijn woning in Nieuwegein. Want komt dat zien: Bij het schijnproces 307189 / KG ZA 11-494 MT/4253 is boven tafel gekomen dat de curator weliswaar op 23 maart 2011 de huur van Thorbeckepark 108 in Nieuwegein had opgezegd per 2 mei 2011, maar dat Stichting Mitros deze huuropzegging niet voor akkoord ondertekend had. Het staat vast dat Stichting Mitros een criminele onderneming is met vastgoed- en huurfraudes. OM: werk aan de winkel....!
5. Nieuwe auto
Mijn aanschaf op 16 april 2011 van een Suzuki Swift ten bedrage € 18.887,-- is nog steeds niet betaald. Ik heb geen vervoer.
6. Geen benoeming provisionele bewindvoerder.
In weerwil van het gelieg van mijn zussen, de curatoren, de kantonrechters, de president van de rechtbank en het college van B&W Utrecht. is er in 2007 of daarvoor of daarna geen provisionele bewindvoerder benoemd.
Ik mis nog steeds mijn totale inkomen vanaf 19 september 2008 tot op heden. Het betrof de uitkeringen Bijstand,AOW en ABP. het totaal aan verduisterd inkomen door mijn zussen en de curatoren wordt geschat op € 2000,-- per maand. Dat betekent dat er nu 3 jaar x 12 maanden x € 2000,-- = € 72.000,--aan mijn inkomsten is verduisterd.
Ik heb op 04 februari 2011 de ING bankrekening 75.56.82.130 op mijn naam A.M.S.ten Berge te Utrecht geopend om daarop mijn inkomsten te laten storten maar dat storten gebeurt niet. Op deze rekening is ook weer beslag gelegd door de curator die tegen de banken liegt dat zij het provisionele bewind voert. Deze curator is op 14 februari 2008 achter mijn rug om, benoemd als curator en zo heeft mijn zus Hetty op onrechtmatige en bedrieglijke wijze de financiële macht verworven. Maar het is een regel in het recht: Als de fundamentele grondbeginselen van het burgerlijk procesrecht ontbreken / niet zijn toegepast is er geen sprake van een behoorlijke civiele procedure.
7. Brief van 2 februari 2007 aan kantonrechter
Psychiater Rob Kok van mijn zus Hetty verzoekt in deze brief de ondercuratelestelling van mw. Ten Berge omdat ik volgens de informaties van Mitros geen huur betaalde. En dat klopte. En omdat er geen geneeskundige verklaring voorhanden is verzoekt de psychiater aan de rechtbank om voor het opstellen van een geneeskundige verklaring zorg te dragen. Of met woorden van gelijke strekking.
8. Brief van 09 mei 2007 aan de officier van justitie.
Psychiater Kok van mijn zus Hetty (hij heeft het over: 'we') verzoekt in deze brief de onder curatelestelling van mw Ten Berge op grond van de informatie van Mitros dat ik de huur niet wil betalen. Terwijl de 3de ontbinding van de huurovereenkomst Servaasbolwerk 4, op 25 april 2007 juist ten gunste van mij en mijn partner Rein Derks was uitgesproken door rechter mr. P. Krepel. Als je zelfs van de rechter geen huur hoeft te betalen dan ga je dat toch niet doen ?
Op 9 mei 2007 heeft de psychiater van mijn zus Hetty de officier van justitie van het OM Utrecht verzocht om mw.Ten Berge onder curatele te stellen omdat zij geen huur betaalt, en de psychiater verzoekt de ovj daarbij met klem, om mw. Ten Berge niet te laten weten welke rol haar zus Hetty hierbij speelt.
Voorts staat er in die brief: Mocht zij onder curatele worden gesteld dan zal de curator zorg dragen voor de automatische betaling van de huur en is haar zus bereid de schulden van mw. ten Berge te betalen of met woorden van gelijke strekking. Toentertijd had ik geen schulden buiten die van mijn vrienden om. Nu barst ik van de schulden. Ik ben niet voor ziekte en zorg verzekerd. Ik kan mijzelf niet redden.
9. Nieuwe fiets: € 848,55 d.d. 09-09-2011
Gelieve t.a.v. Kroezen BV te Vortum-Mullem of van mijn zus Hetty Heijmerink-ten Berge op ABN-AMRO bankrekeningnummer 53.79.84.194. van H/O Bikeman te Utrecht. over te maken een totaal bedrag van € 848,55 onder vermelding: Fiets,tas,slot,verzekering van Anne Marie ten Berge te Nieuwegein.
10. Aanmeldingen gedwongen opnames.
Op 13 december 2010, 6 weken na de begrafenis van mijn partner Rein Derks met wie ik 32 jaar lief en leed gedeeld heb, heeft de curator + zus Hetty mij bij Altrecht,afd. psychiatrie en verslaving Lange Nieuwstraat 119 te Utrecht aangemeld voor een gedwongen opname.
Op 20 mei 2011 verzocht ik de kantonrechter te mogen trouwen met mijn vriend Albert.
Op 21 mei 2010 heeft Priscilla Iesbers, medewerker bij Stichting Mitros mij bij Altrecht, afd. psychiatrie & verslaving aan de Lange Nieuwstraat 119 te Utrecht aangemeld voor een gedwongen opname.
11. Ik kom t.z.t. bij de politie aangifte doen van verduistering van dossiers door Altrecht en Kroezen BV.
Was getekend, Anne Marie ten Berge.

Geen opmerkingen: