donderdag 12 mei 2011

Gemeente Utrecht roofzuchtige bewindvoerder ?

Door Anne Marie ten Berge. Utrecht 12 mei 2011.

Op 11 mei jl gaf ik bij TOMLOW advocaten,Prins Hendriklaan 21.3583 EB Utrecht Tel.030-2521802, de volgende brief af:
Geachte heer Scholten,
Hedenmorgen is mij per koerier een aangetekend schrijven aangeboden van uw kantoor ‘TOMLOW advocaten’.
Ik kreeg een medewerker aan de lijn, aan wie ik vertelde dat ik uw stukken niet aangenomen had omdat ik niet zou weten wat ik met uw kantoor te maken zou kunnen hebben.
Wanneer u derden vertegenwoordigt dan hoort diegene waarvoor u werkt mij eerst zelf en direct van een eventuele zaak op de hoogte te stellen.Datis inherent aan de goede omgangsvormen.
Ik weet nergens van dus ik neem van u geen stukken aan.
Wanneer het uw bedoeling is, met aangetekende stukken of niet aangetekende stukken mijn privacy te schenden dan is u dat goed gelukt. Bij herhaling doe ik aangifte bij de politie want dan overtreedt u met opzet de wet op de privacy.
Was getekend, mevrouw A.M.S. ten Berge

Daarna mailde ik: Aan:De Gemeente Utrecht.De nep-burgemeester. De Raadsleden. De griffie. De Gemeentelijke Ombudsman, Stichting Mitros, het criminele bewindvoerderskantoor Kroezen BV en hun criminele curator als volgt met een vraag.

Aan: Alle geadresseerden.
Geachte dames/heren,
Mijn vraag is: Wie van u heeft heden 11 mei 2011 de TOMLOW advocaten op mij afgestuurd ?
Ik kreeg alleen antwoord van mevr. B. van de Dienst Gemeentelijk Ombudsman: Vanuit het kantoor van de Gemeentelijke Ombudsman is er geen contact geweest met Tomlow advocaten.
Ik ga er vanuit u hiermee te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Waarop ik weer als volgt reageerde:

Aan mevr.mr.M.E.T.Schellekens(ombudsman@utrecht.nl)
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden:donderdag 12 mei 2011 19:05:59

Mevrouw B, hartelijk dank voor uw antwoord.

Alle anderen die ik hetzelfde vroeg hebben niet geantwoord. Nogmaals TOMLOW advocaten gebeld. Er zijn kennelijk zaken aan de orde die Stichting Mitros mij verwijt sinds ik aangifte heb gedaan tegen Fred Mommers van huisvredebreuk met geweld in Nieuwegein, het jatten van de huissleutels van mijn huisgenoot, het afschermen van het bordje VERBODEN TOEGANG voor de politie, geen dokter bellen toen ik in onmacht was gevallen, niet zeggen wie die gluiperd van een deurwaarder was. valsheid in geschriften plegen en de politie misleiden. Fred Mommers en zijn directeur Goossens horen voor jaren de bak in te draaien. Dus ik snap wel dat Mitros alles uit de kast haalt om dat te voorkomen. In de aanval gaat. Laat ze. Mitros heeft veel, zo niet alles te verliezen als de waarheid boven tafel komt.
Kennelijk zijn, deze mijn lasterlijke aangiften tegen Fred Mommers te lezen op www.annemarietenberge.blogspot.com.
Nu hoorde ik van Scholten dat Mitros mij voor de rechter wil dagen middels een dagvaarding.Meer/anders wist deze zaakadvocaat nog niet duidelijker te maken. Er moeten zeker weer smerige zaakjes geritseld worden bij het OM Utrecht. In mijn nadeel dan wel te verstaan.
Trouwens er is een rechtbankstuk boven tafel gekomen waarin de curator zweert dat haar werkzaamheden in het boekjaar 2008 als curator als bewindvoerder grotendeels door de gemeente Utrecht betaald zijn geworden. Dus dat zal dan wel voor 2009,2010 en 2011 ook gelden. Zoek het geld, vindt de buit en je weet wie de dief is. De Gemeente Utrecht dus. De curator geeft mij geen geld voor de eigen bijdrage voor een advocaat onder toevoeging. Daar gaat de Gemeente Utrecht dus kennelijk helemaal mee akkoord. Geen juridische bijstand voor Ten Berge. Het is duidelijk: Van de Gemeente Utrecht mag ik dus verrotten, teloorgaan, verhongeren., doodvallen.
Verder is bekend gemaakt dat mijn dossier bij SoZa&We vanaf 2006 is vernietigd. Ik mag daar geen klacht meer tegen indienen namens Schellekens omdat ik onder curatele sta. Wat vervelend dat de Gemeente zoveel boter op het hoofd heeft.
En nog vervelender is dat ik niet meer bij mijn paspoort en andere waardepapieren kan omdat Mitros de sleutel van Thorbeckepark 108 te Nieuwegein niet aan mij terug wil geven. Op 02 mei 2011 heb ik bij de kantonrechter verzocht dat de curator de huur van mijn woning in Nieuwegein door moet betalen in plaats van de huur op te zeggen. Wij zijn nu tien dagen later en nog niets gehoord. Ik weer 030-2233000 bellen en of ik het verzoek opnieuw wil indienen. Dat gaat morgen gebeuren.
Iedereen weet dat ik trouwplannen heb, het verzoek te mogen huwen Art.1: 37 lid 2 BW, ligt bij de kantonrechter.Waarom nu opeens de wereld opnieuw over mij heen valt? Misschien is men bang voor mijn macht ? Mijn eerlijkheid ? Standvastigheid ? Dat alles uitkomt ?
Misschien hebt u een interessante baan ? Maar mijn werk is fantastisch.Ik heb het druk druk en moet het nog steeds zonder inkomsten doen. Kennelijk houdt de Gemeente Utrecht, mijn Bijstand 2008 , mijn AOW en mijn ABP 2009-2011 vast. totale waarde € 70.000, --. Want de curator zegt dat zij geen geld voor mij heeft. Terwijl ik toch nooit onder bewind ben gesteld. Misschien voert de Gemeente Utrecht wel stiekem bewind over mij. Wie zal het zeggen. De curator zegt dat zij best wel van haar baantje af wil. Zij wil met pensioen. Haar geboortedatum is 31 augustus 1948, maar de Gemeente Utrecht wil dat niet !
En ik wil best wel op mijn blote knieën smeken of de Gemeentelijke Ombudsman (samen met de Rekenkamer ? ) eens een onderzoek gaat starten waar of de Gemeente Utrecht mijn geld laat. Maar ja dan moet mevrouw Schellekens, directeur Dienst Gemeentelijk Ombudsman er ook voor willen gaan zodat zij niet medeplichtig geacht gaat worden aan wat de Gemeente Utrecht zo al bij elkaar gesjoemeld heeft.
Bij deze is het betreffende gevraagd/verzocht.

Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge.

Verder krijg ik geen antwoorden meer want welke gemeentelijke bewindvoerder (een burgemeester is ook een bewindvoerder) wil nu bekend staan als roofzuchtig en het dan ook nog zijn ook?

Geen opmerkingen: