vrijdag 6 mei 2011

Wie aan mij zijn/haar geld wil lenen...

Door: Anne Marie ten Berge. Utrecht

Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: vrijdag 6 mei 2011 13:13:59
Aan: Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge (heijmerink@h22.nl); José ten Berge (josedumont@tiscali.nl); Irene ten Berge (ib@planet.nl); KROEZEN BV (algemeen@kroezenbewind.nl); ml.brandt@kroezenbewind.nl
CC: Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester) (burgemeester@utrecht.nl); gemeenteraad@utrecht.nl; raadsleden@utrecht.nl; Griffie Gemeenteraad (griffie.gemeenteraad@utrecht.nl); gemeente@utrecht.nl
BCC: Peter de Klein (peter.de.klein@utrecht.politie.nl); Nico de With (nico.de.with@utrecht.politie.nl); H. de Man (h.de.man@utrecht.politie.nl); Joop Servaas (j.servaas@utrecht.politie.nl); h.j.braakman@utrecht.politie.nl

Aan: José ten Berge, P.H.de Montestraat 37. 5216 GV Den Bosch.
Hetty & Pieter Heijmerink -ten Berge. Zeisterweg 36-B. 3984 NL Odijk.
Marlies & Gerard de Bree-ten Berge. Loerikseweg 33. 3991 AA Houten.
Bernadette & Paul Wintgens-ten Berge. Molenberglaan 36. 6416 EN Heerlen.
Irene ten Berge. Prinsenstraat 159. 2983 CJ Ridderkerk.
(5 zussen en 3 zwagers)

Het volgende zet ik op mijn (bekende) blog: www.annemarietenberge.blogspot.com
Titel: Wie wil aan mij geld lenen ? Door:Anne Marie ten Berge. Utrecht 06-05-2011

Ik Anna Maria Susanna ten Berge, geboren 6 maart 1944 te Utrecht, zoek geldschieters. Om te overleven moet ik geld lenen.Stort uw lening op ING rek.75.56.82.130 t.n.v.mw A.M.S. ten Berge. Servaasbolwerk 4 bis. 3512 NK Utrecht. Tel. 030-231 60 70. Deze bankaccount is de enige waarop de curator van mijn familie nog geen (illegaal) beslag heeft gelegd. Waarom ? Ach mijn familie is stinkend rijk en steelt via de curator mijn tegoeden en mijn bankrekeningen om hun zwarte geld aan erfenissen die zij mij onthouden, daarop wit te kunnen wassen. Dat is hun probleem.

Ik verzoek de rechter om garantstellingen, op naam van bovengenoemde familieleden in de 2de graad, voor de terugbetaling met rente van mijn leningen, welke ik nodig heb om niet teloor te gaan. De geldschieter kan kiezen aan welke zus of zwager hij/zij de lening terug gaat vragen. En die worden dan per aangetekende geïnformeerd.

Wat betreft de correspondentie tussen zussen, zwagers en het slachtoffer: Namens jullie schreef Irene, op 04-01-2011 het volgende, ik citeer in cursief: Beste annemarie, Nogmaals een gelukkig nieuwjaar. Ik heb de behoefte om even wat recht te zetten. Jij schrijft in je mail dat je geen geld hebt. Dat is simpel opgelost: aan de curator laten weten op welke bank rekening nr zij jouw leefgeld kan storten, of de bankrek nr met pas te aanvaarden die ze in verleden al gestuurd heeft. Of gewoon contact met haar op te nemen zodat het geregeld wordt. Enzovoort....Einde citaat.

Ik, Anne Marie ten Berge, schrijf mijn familie op 06-05-2011 terug als volgt. Het is dus niet zo simpel 'opgelost' als jullie in gedachten hadden. Allereerst hebben jullie curatoren van KROEZEN BV te Vortum-Mullem in de Gemeente Boxmeer, sinds 2007 beslag gelegd op al mijn tegoeden van 2 bankrekeningen. Ook na het overlijden van mijn partner op 25-10-2010 heeft jullie curator mevr. Brandt-van Heijst alle tegoeden dus ( ong. 25 miljoen) verduisterd van onze vereniging DEMOCRATEN via mijn ABN-AMRO rekening: t.n.v. A.M.S.ten Berge en/of boedel R.D. Derks. Mijn geldtekort (nihil) is gebleven. Jullie erg ingewikkelde en strafbare oplossing heeft voor mij niet gewerkt.

Jullie curator mw Brandt-van Heijst woonachtig te Gemert wordt, (zie haar brief aan de rechter, van 29 april 2009 zaaknr. 09-3539) voor haar werkzaamheden in 2008 als curator en als bewindvoerder grotendeels betaald door de Gemeente Utrecht. Dienst SoZa&We. Maar toen de Kantonrechters er achter kwamen, dat jullie curator mevrouw Brandt van twee walletjes at, en verklaringen van erfrecht had 'versierd', hebben de kantonrechters: Mr. Jan Sap en mr. Lydia Heuveling van Beek op 10 juni 2009( zaaknr. 09-3539) aan jullie curator van KROEZEN BV te Vortum-Mullem geen machtiging gegeven betreffende het beheer van mijn vermogen. Ik herhaal: Ik ben nooit onder bewind gesteld. Ik ben door jullie, via het curatorschap dat jullie omhelsd hebben bestolen, bedrogen enzovoort.

Inmiddels hebben jullie wel drie erfenissen (Mama, tante Jeanne en Rein Derks) van mij gestolen. Jullie horen in de bajes te zitten net als elke andere oplichter, dief. Er hangt nog een aangifte in mijn etalage van een poging tot doodslag waar jullie je deel aan hebben bijgedragen. Dat de meeste misdaden in de familiekring gebeuren is bekend. Jullie verklaren mij steeds voor gek, maar als jullie denken dat de curator aan mij bankpasjes gaat sturen, zijn jullie zelf niet goed bezig. Banken versturen alleen pasjes aan de persoon, die zelf een rekening geopend heeft. Bankpasjes van personen die op mijn naam bankrekeningen openen, mag ik niet aannemen. Dan zou ikzelf medeplichtig worden en mogelijk voor jullie de gelegenheid scheppen, om jullie zwarte geld op mijn naam, wit te wassen. Ik ken de wet. Dus ik neem geen bankpasjes van derden aan. Jullie hebben de risico's van strafbare feiten genomen. Niet ik.

Ik heb jullie eerder geschreven: Jullie curator kan mij ook geen leefgeld sturen want zij heeft geen rechterlijke machtiging als bewindvoerder. Ik ben nooit onder bewind gesteld. Dat heeft jullie curator er zelf maar bij verzonnen. De Gemeente Utrecht betaalde haar werkzaamheden, als curator en als bewindvoerder. (zie haar brief van 29-april 2009 zaaknr. 09-3539) De Gemeente Utrecht gaf jullie curator op 9 juli 2008 ook mijn nieuwe paspoort mee vanuit de Dienst Burgerzaken & GB.(zie daarover de brief, een bezwaarschrift van jullie curator van 31 juli 2008 aan B&W ).
Jullie criminele curator is door de Gemeente Utrecht, met medeweten van jullie schurken hersens in de gelegenheid gebracht om mijn bijstandsgeld 2008, mijn AOW 2009-2011 en mijn ABP 2009-2011, inmiddels een bedrag van € 70.000.- te kunnen verduisteren.

Het bewindvoerderskantoor KROEZEN BV in de Gemeente Boxmeer wenst net als jullie curator, niet het dossier A.M.S.ten Berge boven tafel te halen. Dat is verduistering van stukken en documenten. Dat is ook strafbaar.

Ik heb 16-04-2011 een nieuwe auto á € 18.887,--gekocht, maar jullie curator die mijn geld heeft, weigert deze te betalen. De autodealer moet jullie maar aanspreken voor het geld dat hij nog van mij tegoed heeft. Jullie moeten garant staan. Het is een feit, dat de rechter op 10 juni 2009 jullie curatorverzoek van 29-04-2009 (zaak 09-3539) voor een machtiging betreffende mijn vermogen, heeft afgewezen. Het feit, dat ik zelf kon beschikken over mijn vermogen was twee jaar geleden op 10-05-2009 uitgesproken. Waarom jullie en jullie curator tegen de rechterlijke uitspraken in, niet willen dat ik mijn vermogen kan beheren is jullie criminele probleem. Wat denken jullie van € 61.000.000,--schade, schande en smartengeld vergoeding te betalen door Kroezen BV waar jullie kennelijk aandelen van hebben? Ook deze zaak heb ik bij de burgerrechter aanhangig gemaakt.

NB: Laatste informatie: Per 1 december 2010 had ik al een testament gemaakt. Zolang de kantonrechter er geen uitspraak over wil doen of ik als curanda een testament mag opstellen, is deze laatste wilsbeschikking juridisch gezien wettig.

Tot slot: Ik heb vaak genoeg rechtstreeks en/of via de rechter contact met jullie criminele curator opgenomen.Ik heb aangiften tegen haar gedaan. Maar niets heeft geholpen.
Ik heb geld nodig om de nodige middelen van bestaan aan te schaffen, zoals eten, drinken, kleren, een computer, benzine, een bel- abonnement, een operatie, een tandarts, schoenen, een auto,een ziekte verzekering bij MENZIS, een strijkijzer enzovoort. Ik heb geld nodig om het achterstallige onderhoud aan mijn woning weg te laten werken. Jullie weten inmiddels, dat mijn verzoek (02-05-2011) dat jullie curator mw Brandt, de huur van mijn Woning Torbeckepark 108 te Nieuwegein moet betalen, bij Rechtbank Utrecht ligt voor een uitspraak?

Ik ga dus geld lenen (ook op internet). Ik onderteken schuldbekentenissen en tegelijkertijd geef ik met deze brief ook jullie adressen en persoonsgegevens aan mijn schuldeisers, zodat die hun geld (plus rente) bij jullie terug kunnen halen. En hoe die dat zullen doen daar ga ik niet over.Vanaf heden staan jullie garant en ik ga vandaag nog de betreffende garantstelling bij de rechter verzoeken. Voor meer informatie zie www.annemarietenberge.blogspot.com
Voor allen die dit gelezen hebben: Nog een prettige voortzetting van deze dag.
Anne Marie ten Berge,Utrecht.
-----------------------------------------------------------------------------------
PERSOONLIJK AANGEREIKT in 5-voud

Aan: RECHTBANK UTRECHT
Sector kanton, Locatie Utrecht
Vrouwe Justitiaplein 1.
3511 EX Utrecht
Van: Mw.A.M.S.ten Berge, verzoekster.
p/a Servaasbolwerk 4 bis.
3512 NK Utrecht.

Datum: vrijdag 06 mei 2011
Betreft: Verzoek
Bijlage: Mail d.d. 06-05-2011.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij verzoek ik, Anna Maria Susanna ten Berge, geboren 06 maart 1944 te Utrecht, aan de kantonrechter toestemming om mijn familie (volgorde in leeftijd):

José ten Berge,P.H.de Montestraat 37. 5216 GV. Den Bosch.
Hetty & Pieter Heijmerink -ten Berge. Zeisterweg 36-B.3984 NL Odijk.
Marlies & Gerard de Bree-ten Berge. Loerikseweg 33.3991 AA Houten.
Bernadette & Paul Wintgens-ten Berge. Molenberglaan 36.6416 EN Heerlen.
Irene ten Berge.Prinsenstraat 159. 2983 CJ Ridderkerk.

Aansprakelijk te stellen voor de kosten van mijn levensonderhoud, en de schulden welke ik door hun toedoen (onwettig contract met curator) gedwongen ben te maken om niet maatschappelijk teloor te gaan aan een permanent 0 inkomen. Een en ander ten gevolge van verduistering van mijn bijstandsgeld, mijn AOW en mijn ABP door de curator.

Gedaagde partij is het totale aantal van genoemde personen: Vijf (5) zussen en drie (3) zwagers,

Gronden
1. Op 25-09-2007 ben ik, buiten enige aanleiding en buiten mijn schuld, ondercuratele gesteld van een curator van het bewindvoerderskantoor KROEZEN BV gevestigd te 8527 AM Vortum-Mullem St. Cornelisstraat 44.

2. De aanstellingen van de curatoren zijn buiten mijn bemoeienis om geregeld door bovenstaande familie. De laatst benoemde ‘familiecurator’ mw. M.L.J.S.Brandt-van Heijst heeft drie verklaringen van erfrecht ‘geritseld’ zodat ik geen cent en geen spullen kreeg uit de nalatenschappen van achtereenvolgens: Onze moeder, mevr.A.M.L.ten Berge-Oostwegel,(gestorven 24-12-2007) onze tante Jeanne Oostwegel –Limpens (gestorven 05-06-2010) en van mijn partner dhr R.D.Derks,(gestorven 25-10-2010) Testament 02-10-2010:Alleen op mijn naam.

3. Zie bijlage.
Verdere gronden, informatie en pleit- argumenten betreffende het bovenstaande verzoek vindt edelachtbare terug in mijn mail van 06-05-2011 aan betrokken familie, welke mail verzoekster hierbij heeft gevoegd.

Met hoogachting teken ik, mevrouw A.M.S.ten Berge

Geen opmerkingen: