vrijdag 13 mei 2011

Samenzwering tussen politie en Mitros is misdrijf.

Door: Anne Marie ten Berge. Utrecht 13 mei 2011

Aan: Paul van Schuilenburg, secretaris Commissie voor de Politieklachten. Amsterdam
Van: Anne Marie ten Berge, slachtoffer Nieuwegein.
Datum: vrijdag 13 mei 2011
Onderwerp: Uw mail d.d.10 mei 2011

Geachte heer Schuilenburg.
U berichtte mij op 10 mei jl als volgt, ik citeer in cursief: Geachte mevrouw Ten Berge, Enige tijd geleden heeft u met klachtbehandelaar De With gesproken over uw klacht d.d. 8 april 2011 inzake een uitzetting uit uw woning. Mij heeft het verzoek bereikt u uit te nodigen voor een hoorzitting van de Commissie voor de Politieklachten. Tijdens deze hoorzitting zal de Commissie u vragen stellen over uw klacht. Na de hoorzitting zal de Commissie een advies opstellen voor de korpsleiding. Uiteindelijk zal de korpsleiding een oordeel vellen over uw klacht. De Commissie voor de Politieklachten verwacht u op: Datum: donderdag 23 juni 2011 Tijd: van 14.15 tot 15.00 uur Plaats: Kroonstraat 25, Utrecht (hoofdbureau politie). Ik verneem graag van u of voornoemde datum en tijd u schikken. Volledigheidshalve wijs ik erop dat de Commissie slechts één maal per maand bijeenkomt om een hoorzitting te houden, altijd op een donderdagmiddag. Hoogachtend, P. van Schuijlenburg (secretaris Commissie voor de Politieklachten) Einde citaat.
Mijn antwoord luidt : “Vergeet het maar”. Ik kom alleen om te kijken of de korpsleiding een dergelijke onzalig plan doorzet.
Verder reageer ik hierna (puntsgewijs) mijn zienswijze op de inhoud van uw mail.
1. Nee, uw collega Nico de With heeft mijn klacht niet behandeld. De With heeft in opdracht van het OM-Utrecht de verslaglegging van mijn klacht d.d. 08-04-2011 betracht. De With heeft verklaringen genoteerd. Ten 1ste die van mij, Ten Berge (slachtoffer en gedupeerde te Nieuwegein.). Ten 2de de verklaringen van de verdachte politieman dhr.R.V. uit Nieuwegein en ten 3de de leugens van de hoofdverdachte Fred Mommers te Nieuwegein..
Daarentegen blijft dhr. van Mil, die bij het plegen van het ambtsmisdrijf van R.V. aanwezig was en met een vals vonnis zwaaide, nog steeds buiten mijn beeld. Althans, wordt opzettelijk buiten mijn waarneming gehouden. Maar ik heb hem toch echt wel in zijn hand gebeten op 08-04-2011 toen hij het waagde om mij ruw aan te grijpen.
Verklaring: Het staat vast dat hoofdverdachte Fred Mommers te Nieuwegein bij zijn illegale huisuitzetting met geweld, zijn huisvredebreuk met gestolen sleutels, zijn valsheid in geschrifte enzovoort, in opdracht handelde van de bekend staande crimineel Marien de Lange, bestuursvoorzitter van Stichting Mitros Utrecht. Woningverhuurder en vastgoedhandelaar.
Nieuwe klacht tegen off.v.just. als de dagvaarding in Utrecht in de bus valt: Ik word sinds 11 mei 2011 in opdracht van Marien de Lange persoonlijk lastig gevallen met post en dreigementen door mr. Gerard Scholten van TOMLOW-advocaten Utrecht. Zover ik het van Scholten heb begrepen wil Marien de Lange in nauwe samenwerking met de off. v. just. mij dagvaarden omdat ik op 24-04-2011 aangifte heb gedaan tegen Fred Mommers en ik niet vanaf 2006 in de woning Thorbeckepark 108 te Nieuwegein had mogen wonen. Dit ‘stoere treurspel’ van de Goliathen: een off.v.just, de vastgoedhandelaar, zijn handlangers en de burgemeester van Utrecht heb ik wel door. Ik laat mij niet via een dagvaarding van slachtoffer naar dader deformeren. Daar ben ik te goed voor.
Nieuwe klacht: tegen uw collega Hilde J. Braakman, intake & service Kaap Hoorn Utrecht : Zij heeft 27-04-2011 een vals proces-verbaal PL0910 / 2011094837-1 opgemaakt en ondertekend. Ik kan /wil /mag dit p-v van mijn aangifte d.d.24-04-2011 tegen de verdachte Fred Mommers niet ondertekenen omdat Braakman zelf in haar p-v de betreffende artikelen Wetb.v.Strafr. tegen Fred Mommers weigert te noemen en te ondertekenen. Of moet ik, in plaats van het OM haar sommeren dat zij zich ter zake van de opmaak van een p-v van een aangifte, aan de politiewet moet houden ? Dan is dat bij deze, door mij gesommeerd.
2. Mag ik weten van wie u als secretaris van de Commissie voor de Politieklachten te Amsterdam de opdracht hebt gekregen om mij op 10-05-2011 bij de niet ter zake doende Commissie uit te nodigen? Ik kan voor de wet mijn klacht toch niet opnieuw indienen ? Ik heb eerder, klachtenbemiddeling afgewezen. Een zo ernstig misdrijf als huisvredebreuk met geweld door derden en waar de politie op aanraden van de off.v.just. die criminelen ook nog eens moest gaan helpen, schreeuwt om behandeling. Schreeuwt om een aanklacht van het OM. tegen bestuurders van de Gemeente Nieuwegein en/of van de Gemeente Utrecht.
Iedereen met een beetje gezond verstand kan snappen dat mijn klacht tegen de politie de start is geworden van een strafproces tegen de politie/justitie. Een kind kan dat snappen. Waarom u niet ? De korpsleiding, het OM Utrecht moet mijn aangiften over het ambtmisdrijf serieus nemen en de ministers en die dan weer de Tweede Kamer, inlichten.
In verband met de afhandeling van mijn klachten tegen uw collega R.V. zit ik als klaagster niet op een Commissie uit Amsterdam te wachten maar op een uitnodiging voor een zitting van de Klachtencommissie Politie Utrecht, met de (korpsbeheerder) de burgemeester van Utrecht als voorzitter daarvan. Dat is mij beloofd, dat staat in de wet, dat is ook de bedoeling en de wens van de politie zelf zowel de politie in Utrecht als die politie in Nieuwegein, want ik heb begrepen het ambtsmisdrijf is gepleegd op 08-04-2011 in Nieuwegein District Lekstroom. Maar ja in Nieuwegein daar zit net een kersverse nieuwe burgemeester, dus de burgemeester van Utrecht wil deze nieuwe collega ‘ontzien’, zullen we maar zeggen.
LET WEL:
A. Ik houd mij aan de geldende wet- en rechtsregels. En als de korpsbeheerder van Utrecht keer op keer besluit zich niet aan wetten en regels te houden dan ben ik bij deze naar de bestuursrechter gestapt. Rechtbank Utrecht krijgt een afschrift van deze brief.
B. Ik heb meerdere aangiften tegen de burgemeesters van Utrecht gedaan maar het OM- Utrecht doet daar niets mee. Ook het College van procureurs –generaal in Den Haag is onbetrouwbaar gebleken. Om van de ministersploegen nog maar te zwijgen.
C. Het meest treurige van de zaak is dat de voornoemde curator, in opdracht van de Gemeente Utrecht mij geen geld geeft om een advocaat mee te kunnen betalen, geen geld geeft om mijn premie bij zorgverzekeraar MENZIS te betalen, zodat het DIAK mij niet wil operen. Geen geld geeft om mijn huishouden in Nieuwegein te voeren.
D. Het kringetje is rond als je bedenkt dat de curator op haar beurt weer voor haar criminele werkzaamheden betaald wordt door de Gemeente Utrecht. Dat verzin ik niet. Dat staat op een declaratie door de curator ingediend bij de kantonrechter op 29-04-2009. En ook die declaratie heb ik als curanda niet ondertekend.


3. Mijn conclusie is : Er wordt misschien wel van hogerhand,
a) opzettelijk gerommeld met de klachtenprocedure van de politie te Utrecht.
b) opzettelijk de andere kant uitgekeken bij een ernstig ambtsmisdrijf (in opdracht) met geweld door de politieman R. V. te Nieuwegein.
c) opzettelijk de verdachte Fred Mommers, bedenker en uitvoerder van illegale huisuitzetting in bescherming genomen door het schrijven van een waardeloos proces-verbaal met nummer PL0910 2011094837-1 door collega Hilde Braakman van intake & service Kaap Hoorn Utrecht.
d) opzettelijk verdoezeld, met betrekking op de criminele samenwerking tussen partijen, met name de partijen Stichting Mitros,: het Deurwaarderskantoor van Van Mil, de woningbouwvereniging, de curator van het bewindvoerderskantoor KROEZEN BV te Vortum Mullem uit Brabant, en de off.v.just.bij het Arrondissementsparket Utrecht.
Samenzwering is ook een misdrijf.

Hoogachtend, Anne Marie ten Berge. cc www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: