maandag 31 mei 2010

Waarom ik niet meer ga stemmen ?

Door: Anne Marie ten Berge, maandag 31 mei 2010 11:27
Mijn reactie op een interview in DePers met de politicoloog, oud-professor Andries Hoogerwerf, over waarom we niet op zondag stemden, verwoordde ik als volgt.
Ik vind de woensdag (door de weeks) dus géén prima dag(en) om te gaan stemmen of om je kop bij tv en radio debatten te houden. Debatten zijn wervende politieke praatjes die nooit door onpartijdige journalisten gecontroleerd worden omdat er geen onpartijdige publieke omroep bestaat. Door de week vind je ook minder tijd om je kop bij politieke debatten en dergelijke te houden. Op je werk wordt naar je stemgedrag geïnformeerd terwijl je je aandacht bij je werk wilt (moet) houden. Ik vind niet dat je in een democratie het gedrag (niet op zondag willen stemmen) van een kleine fundamentele minderheid moet belonen door niet op zondag te gaan stemmen.
Waarom ik niet meer ga stemmen ?
Sinds ik kan bewijzen dat de leden van de politieke partijen, in de Utrechtse Raad, de Staten en de Tweede Kamer, 'Het Systeem' en hun macht als gekozen volksvertegenwoordigers misbruiken ga ik (sinds 2000) niet meer stemmen. Ook referenda die over de benoeming van personen gaan, keur ik af. Dergelijke referenda vallen buiten alle regels en afspraken. Daar doe ik niet aan mee. Sinds 2004 heb ik eigen politieke partijen opgericht, statuten geschreven en deze laten registreren. Sinds 2004 stel ik mij kandidaat en/of solliciteer ik, met verwijzing naar artikel 1,3 en 4 van onze Grondwet naar de functie van Minister-President, Tweede Kamerlid, Statenlid, Raadslid, Voorzitter van de Commissie Welstand,Monumenten en Burgemeester van Utrecht, maar ik word door de leden en de leiders van alle politieke partijen gediscrimineerd en in hun doofpot opgesloten.
Hoe ver gaat crimineel gedrag van politici ?
Hoe malafide en crimineel de leden en de leiders van alle politieke partijen zijn en hoe ver ze met het misbruik van hun politieke macht durven te gaan, mag uit het volgende duidelijk worden: In maart 2009 werd ik 65 maar ik krijg geen AOW en geen ABP-pensioen omdat ik deze niet kon aanvragen. Oud-rechter Aleid Wolfsen (PvdA) burgemeester van Utrecht had, juli 2008 mijn nieuwe paspoort aan derden gegeven. Derden (familie?) die daarmee zonder mijn machtiging wél mijn pensioenuitkeringen hebben aangevraagd. Deze onbekende derden (alleen bij de burgemeester en zijn ambtenaren met naam en toenaam bekend) hebben voor de ontvangst van mijn geld aan de SVB en het ABP hun eigen 'geheime' bankrekeningnummer(s) opgegeven. Ik krijg niets. Steeds als ik aangifte ga doen van deze ambtelijke delicten, verbiedt de hulp-officier van het OM aan de verbalisant om een proces-verbaal op te maken tegen Wolfsen (PvdA) burgemeester en korpsbeheerder. Een advocaat kan ik niet betalen. Rechtsbijstand krijg ik niet. Ik krijg werkelijk niets, niets, helemaal niets. Mijn koopkracht blijft op 0. Mijn ziekteverzekering en aanvullende verzekering bij Menzis kan ik niet betalen. Neem van mij aan dat alle politici inclusief de media van deze schendingen van mijn burger- en mensenrechten al jaren op de hoogte zijn en dat ik niet de enige Nederlandse ingezetene ben die door de politici én de media belazerd word. Alleen DePers publiceert mijn stukken op internet. En daar ben ik erg blij mee. Lees meer: http://www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: