zondag 23 mei 2010

Het CDA , de Kiesraad en de Tweede Kamer overtreden in 2010 de Kieswet.

Door: DEMOCRATEN Anne Marie ten Berge, voorzitter.
Utrecht 23 mei 2010.

Beste lezers,
Neemt u van mij aan dat bij het RTL 'premiersdebat' van 23 mei 2010 de lijsttrekkers Balkenende, Cohen, Rutte en Wilders al dan niet met vrolijke gezichten staan te liegen.
De ‘lachende grijns’ van Jack de Vries hoorde bij de man. Hij had zo zijn binnenpretjes over een ander soort loopbaan welke meer met liggende dan met zittende werkzaamheden van doen had. Ik gun de man het beste.
De affaire van een CDA spindoctor die ‘het’ tegen de regels in, met een lagere in rang deed, is al geen nieuws meer. De kwestie is voor de kiezer niet echt van belang en lijkt mij dan ook een zaak in het arbeidsrecht voor de verantwoordelijke personeelschef bij het Ministerie van Defensie. Het zou mij verbazen als er iets over de afloop daarvan in de krant kwam.
Waar de kiezer wél belang bij heeft is te horen van het feit dat professor Henk Kummeling,voorzitter van de Kiesraad (het Centraal Stembureau)te Den Haag en Willem Stoker, secretaris van de Kiesraad én lid van het Centraal Stembureau te Utrecht, ook zo hun geheimen hebben, welke absoluut geen vrolijkheid uitstralen.
De Kiesraad en haar Stembureaus in het land horen op een betrouwbare, aan de Grondwet gerelateerde manier de Kieswet uit te voeren, maar dat kan of dat wil de Kiesraad al jaren niet doen.Ook het Centraal Stembureau in Utrecht maakt zich sinds 2006 schuldig aan gesjoemel met de Kieswet.De Utrechtse journalist Aartsen heeft daar een artikel over geschreven maar dat kan vanwege de persbreidel niet in de krant verschijnen.Gelukkig kon ik het gelieg van Willem Stoker in dat artikel redden en het voor u ter lezing op mijn blogspot.com gezet.
De Kiesraad moet net als de rest van Nederland gehoord hebben dat de CDA kandidaat Jack de Vries en de CDA lijsttrekker Jan Peter Balkenende voor de media verklaard hebben dat de kandidatuur van De Vries was ingetrokken. Logischer wijs moet dit CDA besluit ook de schriftelijke weg naar het bureau van Kummeling en Stoker gevonden hebben. Maar daar hoor je niets van. En wie, net zoals ik dat tóch wil weten moet er een WOB vraag tegenaan gooien.
In de Kieswet staat, dat elke politieke groepering die meedoet aan de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op een bepaalde dag moet overleggen: Alle verklaringen van de kandidaten van hun instemming met hun kandidatuur. De Kieswet stelt duidelijk vast, dat een overgelegde en ondertekende instemmingsverklaring van de kandidaat nooit meer door herroeping kan worden ingetrokken. Zelfs niet als een kandidaat tijdens de verkiezingstijd door een groep dierenactivisten vermoord wordt. En dan denk ik natuurlijk aan Pim Fortuijn, en zijn Lijst Pim Fortuijn, die dit verschrikkelijks in 2002 overkomen is.
Ik heb mij afgevraagd waarom de Tweede Kamer niet direct een spoeddebat hield toen zij het bericht van de Kiesraad ontvingen dat de geldigheid van de CDA kandidatenlijst niet langer bestond omdat Jack de Vries en Jan Peter Balkenende de kandidatuur van no 15 op de CDA-lijst ingetrokken hadden. Ik stelde mij voor dat Kummeling als voorzitter van de Kiesraad had moeten besluiten in de Staatscourant aan te kondigen dat de CDA-lijst 1 gediskwalificeerd was. Want om geen precedent te scheppen kan de Kiesraad echt niet anders handelen.
De Tweede Kamer had, als hoogste bestuursorgaan en de baas in Nederland, het schorsende advies van de Kiesraad over het CDA, voor een spoeddebat moeten voordragen. Maar de Tweede Kamer mist kennelijk de moed en overtreedt op haar beurt de Kieswet door de verwerping van de regel: ‘Fatsoen moet je doen’.
Omdat de Tweede Kamer tot op heden de CDA- en haar eigen overtreding van de Kieswet kennelijk gedoogd, mag de kiezer voor de waarheid aannemen dat de Tweede Kamer collectief betrokken cq medeplichtig is aan een soort van contractbreuk met de Nederlandse Staat en haar Grondwet.
En het schandelijkste is, dat alle Tweede Kamer kandidaten met de bovenstaande leugen onder de petten, het land in zijn om campagne te voeren. Ik hoop dat ze daar spijt van krijgen want liegen mag niet. Mijn plan is dat ik als voorzitter van de vereniging DEMOCRATEN de bovenstaande illegale belangenverstrengeling van de Tweede Kamer voor een uitspraak zal voorleggen aan de Raad van State. Wie een beter idee heeft mag het zeggen.

Geen opmerkingen: