maandag 24 mei 2010

Wie wordt de volgende leugen premier ?

Op zondagmorgen 23 mei 2010 publiceerde de digitale krant DePers het volgende bericht:
De lijsttrekkers van VVD, PvdA, CDA en PVV gaan zondagavond bij RTL 4 in debat in wat de zender een 'premiersdebat' noemt.
In de Rode Hoed in Amsterdam kruisen Mark Rutte (VVD), Job Cohen (PvdA), Jan Peter Balkenende (CDA) en Geert Wilders (PVV) met elkaar de degens. Rutte, Cohen en Balkenende gingen vrijdag voor de NOS-radio ook al met elkaar in debat, maar daar was Wilders niet bij.
De strijd tussen de vier partijleiders wordt geleid door politiek journalist Frits Wester van RTL Nieuws. Centrale vraag is: wie wordt de nieuwe premier van Nederland? De voorbeschouwing op het debat begint even voor 20 uur, het eigenlijke debat om 20.15 uur.
Reactie op dit bericht Door: Anne Marie ten Berge, zondag 23 mei 2010 13:43
Leugens bij het RTL 'premiersdebat' van 23 mei 2010 ? Neemt u van mij aan dat de lijsttrekkers, Balkenende, Cohen, Rutte en Wilders ook hierbij weer met vrolijke gezichten staan te liegen. De niet effectieve ‘lachende grijns’ van Jack de Vries hoorde bij de man.Zo'n 'smile' raak je niet eerder kwijt dan na een goede assertiviteitstraining te volgen, waarbij je leert hoe overbodige lachjes toch een negatieve uitstraling kunnen geven.
De affaire van een CDA spindoctor die ‘het’ tegen de regels in, met een lagere in rang deed, is al geen nieuws meer. De kwestie is voor de kiezer niet echt van belang en lijkt mij dan ook een zaak in het arbeidsrecht voor de verantwoordelijke personeelschef bij Defensie.
Waar de kiezer wél belang bij heeft is het feit dat de Tweede Kamer niet direct een spoeddebat hield waar de geldigheid van de CDA kandidatenlijst ter sprake had moeten komen in verband met het ontslag van de staatssecretaris De Vries. Immers, het CDA heeft volgens de geldende Kieswet, net als alle andere politieke verenigingen, de nodige verklaringen van instemming van de kandidaten moeten overleggen en omdat de Kieswet duidelijk stelt dat een overgelegde instemmingsverklaring van de kandidaat onherroepelijk is en dus niet kan worden ingetrokken, mag dat ten alle tijden dan ook niet gebeuren. Zelfs niet als een kandidaat tijdens campagnetijd vermoord wordt.
Toch hebben de CDA kandidaat Jack de Vries en de CDA lijsttrekker Jan Peter Balkenende voor de media verklaard dat de kandidatuur van De Vries als lid van de Tweede Kamer definitief was ingetrokken. Deze beslissing zou, als een redelijk gevolg daarvan, de Tweede Kamer als hoogste bestuursorgaan, als de baas in Nederland als de super controleur van de Ministerraad aan hebben moeten zetten tot een spoeddebat.
Als het was gegaan zoals het hoorde had de onpartijdige prof. Kummeling voorzitter van de Kiesraad 2010 in Den Haag al een proces-verbaal over deze kwestie naar de Tweede Kamer gestuurd en in de Staatscourant zijn besluit gepubliceerd ter zake van schorsing van het CDA uit de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen van 09 juni 2010 vanwege een soort van contractbreuk met het Nederlandse Volk en de Grondwet.
Kennelijk heeft niemand in de Tweede Kamer een spoeddebat aangevraagd over deze CDA-overtreding van de Kieswet voor de verkiezing op 9 juni 2010. Er was tijd genoeg om te schorsen. En nog steeds kan de Tweede Kamer instemmen met het Kieswetbesluit dat partijen die sjoemelen uitsluiten van het passieve kiesrecht voor 9 juni 2010. Het hoeft ook niets te kosten. De kandidatenlijsten waren nog niet gedrukt of zijn nog niet bij de kiezer in de bus gevallen.
Omdat de Tweede Kamer tot op heden, deze CDA overtreding van de Kieswet, zonder enige twijfel op illegale wijze aan het gedogen is, mag de kiezer voor de waarheid aannemen dat de Tweede Kamer collectief betrokken cq medeplichtig is aan een soort van contractbreuk met de Nederlandse Staat en haar Grondwet.
Een politieke partij mag nu eenmaal ná de dag van de definitieve vaststelling van de kandidatenlijsten geen enkele kandidaat meer terug trekken. Dat mag niet schriftelijk. Dat mag niet mondeling. De Nederlandse kiezer mag geen kandidatenlijst aangeboden krijgen met fake-kandidaten.
Wat de zaak nog erger maakt is het feit dat alle Tweede Kamer kandidaten en hun partijleden het land in zijn gegaan om volop campagne te voeren, met de bovenstaande leugen onder de petten. Ik hoop dat ze daar spijt van krijgen want liegen mag niet.
Mijn plan is dat ik als voorzitter van de vereniging DEMOCRATEN het bovenstaande gedoogbeleid van de Tweede Kamer en het verzuim besluit van het bestuur van de Kiesraad zal voorleggen aan de Raad van State. Volgens informatie oordeelt de onpartijdige Raad van State over een dergelijk Kieswet geschil. Wie een beter idee heeft mag het zeggen. http://www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: