woensdag 23 december 2009

POLITIEK GEKLUNGEL

Een reactie op het krantenartikel van woensdag 23 dec.2009 in DePers, getiteld: Premier versus PvdA. Door: Anne Marie ten Berge, woensdag 23 december 2009 10:18
Het artikel: Premier versus PvdA beschrijft de mening van Balkenende(CDA) over de verhoging van een belastingtarief, terwijl Bos(PvdA)het hoogste belasting tarief over het inkomen op 60% wil brengen Zoals gewoonlijk leggen Balkenende en Bos weer een rookgordijn neer en liegen er naar harte lust op los. Balkenende zegt in deze kwestie dat hij economen achter zich heeft staan en Bos beweert dat hij de Ministerraad achter zich heeft staan. Bos hangt zijn beweringen, in tegenstelling met Balkenende, op aan de aanpak van de crisis waarbij eerder is afgesproken dat alles bespreekbaar, lees onderhandelbaar is gesteld. Deze ‘bespreekbaarheid’ klopt. Eerder deelden de AOW ruzie naar 67, de onredelijke steun aan de banken, de oneerlijke failliet verklaring van de DSB en de bizarre bezuinigingen bij de politie, het brevet van onvermogen uit aan de Ministerraad en de Tweede Kamer. Maar een crisis akkoord waar Bos kennelijk op doelt en Balkenende over zwijgt,is nooit afgesloten. Ik ben voor de gemeenteraadsverkiezingen 03-03-2010 in de Gemeente Utrecht actief als lijsttrekker van de DEMOCRATEN en de Ned. Klokkenluiderspartij en omdat beide heren politici en de leden van de Tweede Kamer er op stáán dat het volk meedenkt en meepraat,krijgen ze hier puntsgewijs mijn reactie op hun politieke geklungel.
A. De Ministerraad en de Tweede Kamer hebben zich te houden aan het Regeer- akkoord gesloten in Beesterzwaag in 2007.
B. Regering en parlement zijn verplicht er eerlijk voor uit te komen dat zij zich sinds het voorjaar 2009 niet meer aan dit Regeerakkoord 2007 houden en daarmee staats rechterlijk gezien, voor de demissionaire status hebben gekozen van een regering en een parlement die op de winkel moet passen tot aan de nieuwe Tweede Kamerverkiezingen.
C. De Tweede Kamer en hun ministers zijn verplicht er eerlijk voor uit te komen dat het sociale akkoord 2009 met de werkgevers- en werknemersbonden het Regeerakkoord 2007 nooit en te nimmer kan vervangen.
D. De Tweede Kamer en hun ministers zijn verplicht er eerlijk voor uit te komen dat er nóóit een crisis akkoord is afgesloten en dat zij hierover het volk een rad voor de ogen draaien.
E. De Tweede Kamer en hun ministers zijn verplicht het volk duidelijk te maken dat zij, ondanks het niet naleven van het Regeerakkoord 2007 en hun demissionaire status in deze, niet voor nieuwe Tweede Kamerverkiezingen hebben gekozen in 2009. Niet uitleggen waarom. Nee gewoon duidelijk zeggen dat ze kiezersbedrog hebben gepleegd.
F. De leden van de Tweede Kamer zijn verplicht er eerlijk voor uit te komen dat zij geen nieuwe verkiezingen 2009 wilden uitroepen omdat zij eerst Geert Wilders strafrechterlijk wilden aanpakken en laten veroordelen, zodat Wilders via de uitspraken van partijdige rechters nooit meer kan mee doen aan enige volksvertegenwoordigende verkiezingen.

Geen opmerkingen: