dinsdag 7 juli 2009

KIES MIJ in 2010. IK BLIJF EERLIJK.

Het is kennelijk voor een verkozen politi'cus of 'ca, moeilijk om er eerlijk voor uit te komen dat je met je vroegere (harde)acties burgerlijk ongehoorzaam bent geweest. Maar nog moeilijker, zo niet onmogelijk is het voor een volksvertegen woordiger en/of een bestuurlijk ambtenaar, gebonden aan een politieke partij, te erkennen dat je (strafrechtelijk) fout zat en nog zit. En als gevolg hiervan dient op te stappen. Het strafblad of ander ongewenst gedrag van politici hoort bekend te zijn. In alle gevallen wordt in dergelijke kwesties (als deze al boven tafel komen) het aanzien van de partij én de politiek geschaad. Echter, zolang dergelijke kwalijke zaken maar niet onder verkiezingstijd naar boven komen, doet ieder of er niets aan de hand is. Kandidaten die in verkiezingsstrijd verwikkeld zijn, "leiden" blijkbaar op grote schaal aan eenzelfde geheugenverlies en bagatellisering van de vroegere 'foutjes' van hun leiders.
Voorbeeld: Waarom kan defensie niet simpelweg "sorry" zeggen tegen de honds behandelde klokkenluider Fred Spijkers en zijn gezin? Antwoord: Omdat de bewindvoerders in hun strijd tegen Spijkers gebruik hebben gemaakt van "bestuurlijke ongehoorzaamheid". Ministers en hun ambtenaren hebben gebruik gemaakt van leugens, valsheid in geschriften, gestolen documenten/eigendommen, dreigementen. Kortom: Machtsmisbruik. Om hun doofpot te bedienen moeten dergelijke landverraders en hun ambtenaren nep-besluiten lees, doofpot-besluiten genomen hebben. Onbehoorlijk en zwak bestuur is niet strafbaar. Verdacht bestuur wel. Machtsmisbruik is een ambtelijk delict. Liegen, van een burger het inkomen stelen, een burger verdacht maken en onschuldig veroordelen, lasterlijk gezwam over een burger rond bazuinen, rechters valse informatie geven...Ook dit alles is voor politieke leiders, strafbaar gedrag.

Het is alleen jammer, jammer,buitengewoon jammer dat de dom gehouden kiezer(60%)die in dit achterhaalde democratische systeem blijft geloven,tóch gaat stemmen op de verkeerde kandidaten. En al doende, de politieke criminelen partij-bazen weer aan de macht helpen.

Beste landgenoten dat gaan we anders doen. Ik beloof u er alles aan te doen om mij in het verkiezingsjaar 2010 weer te presenteren als de enige echte (h)eerlijke kandidaat. Mijn partij heet: DEMOCRATEN van Amsberg. Tenminste als Willem Alexander en Maxima het goed vinden dat ik hun achternaam gebruik voor het goede doel: 'Het op poten zetten van een rechtvaardige democratie' Balkenende en zijn mede ministers zullen een en ander met lede ogen aan moeten zien. Dit kabinet heeft dit voorjaar, het regeerakkoord van Beesterzwaag 2007, aan de wilgen gehangen. En omdat een sociaal-akkoord geen regeerakkoord is.En omdat de sociale-partners geen volksvertegenwoordigers zijn, hebben de Ministerraad en de Tweede kamer ons belazerd. Heeft deze ministerraad kennelijk met medeweten en stilzwijgende instemming van de Tweede Kamer, besloten tot in 2010 demissionair door te sukkelen. Waar de leugen heerst, verliest de spreker zijn recht.Ik heb de Ministerraad hierover geschreven. Zie een van mijn bloggers uit juni 2009. Maar de Ministerraad zwijgt. En ontkent het bovenstaande niet. Zal ik de Raad van State of de Nationale Ombudsman hierover aanschrijven ? Mail mij: amstenberge@hotmail.com
In ieder geval voor in 2010: KIES MIJ. IK BLIJF EERLIJK.

Geen opmerkingen: