zaterdag 11 juli 2009

Een B.en W. vete.

Utrecht 11 juli 2009.
Aan de Lezersredactie van het UN. Utrecht Dichtbij.
Onderwerp Een B&W-vete.
In de rubriek 'Lezersplein' van donderdag 9 juli 2009 voert de Utrechter G.A.F.van Lexmond een vete op tussen Kees van Oosten met het college van B&W. Deze vete én het gehannes van het college zouden volgens Van Lexmond er de oorzaak van zijn, dat het Stationsrampgebied de burger veel geld gaat kosten. Hier worden verontrustende verbanden gelegd. Een vete is toch een voortdurende vijandschap tussen twee partijen welke gebaseerd is op een bepaald onrecht dat betrokkenen elkaar aandoen of aandeden ? Het mag bekend zijn dat het Utrechtse college bergen onrecht uitstort over de burgers maar hoe ziet het onrecht eruit dat Kees van Oosten het college heeft aangedaan en dat volgens de onheilsvoorspelling van Van Lexmond ons burgers uiteindelijk veel geld zal gaan kosten? Dit in verband met de bouw- en sloopvertragingen in het Stationsgebied? Ik zou graag willen weten welk knullig handelend B&W-college Van Lexmond nu bedoelde. Bedoelde hij het college van vóór of van ná de val ? Het stond immers in alle kranten: Omdat GroenLinks opstapte was het Utrechtse college van B&W op 14 maart 2009 gevallen. Maar wat het meest voor de hand lag gebeurde niet. B&W wilden geen nieuwe verkiezingen uitschrijven. En dat is democratisch gezien een zeer onzuivere beslissing. Ik heb B&W én de Raadsleden geschreven dat dit feit als een groot ondemocratisch onrecht gezien mag worden. Burgers worden zonder verkiezingen monddood gemaakt. Dat mag een B&W-vete genoemd worden. Maar dit is een vete die de Utrechtse burger veel geld kan besparen. Want ik 'veet' gewoon terug. Ik ga namelijk meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 en ik beloof alle onrechtmatig genomen dure rampbesluiten zoals Vredenburg en Stationsgebied terug te draaien. En het fijne is, dat er geen schadeclaims gelegd kunnen worden omdat de grote bouwjongens wéten dat het gemeentebestuur op verschillende punten onrechtmatig gehandeld heeft. Goed hé?
Anne Marie ten Berge / Servaasbolwerk 4 / 3512 NK Utrecht. / 030-2316070.
www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: