woensdag 29 februari 2012

De nieuwste haat, de nieuwste underdogs van de PVV

Utrecht 29 februari 2012 door Anne Marie ten Berge:
Mail / brief aan de PVV t.a.v. Ino van den Besselaar, woordvoerder Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de PVV in de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Mijn naam is Anne Marie ten Berge en ik ben voorzitter van DEMOCRATEN een politieke vereniging welke, mijn inmiddels overleden levensvriend: Rein Derks en ik op 01/01/2010 hebben opgericht. De DEMOCRATEN zijn in alles de tegenpool van de PVV. Waar ik het nu niet over zal hebben. Aan de orde is het volgende: De PVV wil de veelzijdige overlast van Midden – en Oost-Europeanen in Nederland meten. Daarvoor heeft de PVV voor gebruikers van internet,op www.meldpuntmiddenenoosteuropeanen.nl een meldingsformulier ingericht over wel of geen overlast van Europeanen uit andere crisislanden.Hier volgt mijn toelichting op het gegeven dat ik geen enkele overlast onder vindt van andere Europeanen, die ik hier in Utrecht tegenkom.

Ik heb het betreffende formulier naar waarheid maar onder protest ingevuld. Immers de PVV tart hier wederom de scherpe snede van wat wettelijk is toegestaan. En ik vraag mij ook af, waarom heeft de PVV voordat zij aan eerdere verkiezingen meedeed, niet ook eerst een internet meldingsformulier gemaakt, voor de veelzijdige overlast van onze Moslim Medelanders en hun kinderen ? Toentertijd heeft de PVV haar gelijk willen bewijzen over de criminele Moslimoverlast met een reclamefilmpje met de titel (vrij vertaald) : ‘Haat de Moslims’. De sublieme regie was in handen genomen door Geert Wilders, voorzitter PVV.

Maar was het niet handiger geweest nu ook zo’n overlast / haatfilmpje te maken over alle boevenstreken van onze Midden- en Oost-Europese broeders en zusters, hier en elders in Europa en de rest van de wereld ? De PVV weet toch dat in krantenberichten soms / vaak de waarheid geweld wordt aangedaan? Het aangeboden meldingsformulier gaat over persoonlijke ervaringen van wel of geen overlast van Mede Europeanen. Jammer voor de PVV dat er geen filmfragment beschikbaar is, waarin Midden- en Oost-Europese terroristen de Eifeltoren omver vliegen. Dan had de PVV met meer verbeelding en consequenter over kunnen komen. Nu zwalken ze van een filmpje over een groot gevaar, naar statistieken met een groot gevaar.

Verder gedraagt de PVV zich politiek incorrect: Immers de PVV hoort de voorgeschiedenis van de huidige problemen van de Midden- en Oost-Europeanen in Nederland te kennen.

Het was in 2007 dat het kabinet Balkenende III met daarin, als ik het mij goed herinner, Piet Hein Donner (CDA) minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder zeer grote druk van het Nederlandse bedrijfsleven, een wet gemaakt heeft welke de deur wagenwijd open zette voor o.a. de goedkoopste arbeidskrachten uit het Midden en het Oosten van Europa. Zoals dat gebruikelijk is: In de Tweede Kamer speelde toentertijd een schijnprotest met een schijndebat waarna de wet werd aangenomen.
En nu de uitbuiters in het bedrijfsleven geen zin meer in deze Europese slaven hebben, nu worden deze Europeanen als lastig en gevaarlijk neergezet. De meesten zijn dak-en thuisloos, zitten zonder het beloofde werk en zonder de beloofde maatschappelijke opvang. Deze mannen en vrouwen uit Europese landen met achterstanden, zijn nu kennelijk de hapklare brokjes van de PVV geworden. In haar voortdurende verkiezingsstrijd, zorgt de PVV in haar eigen belang voor een tweede gecriminaliseerde underdog in onze samenleving.

Ik ben blij dat ik de PVV niet ben. Ik ben nog steeds klokkenluider van de corruptie van de overheid. Ik begrijp haar machtsgrepen en machtsmisbruik wel.
Neem nu Ivo Opstelten,(VVD) minister van Vuiligheid, Justitie en Rechtspraak. Hij houdt feitelijk de ongestrafte misdrijven van twee burgemeesters van Utrecht onder de pet. Het ene misdrijf: Poging tot doodslag en het andere misdrijf: Paspoortfraude / verduistering en uitkeringsfraude. Ik schrijf hier al jarenlang over en ben nog steeds niet voor laster aangeklaagd.
Opstelten weigert als minister te erkennen dat mr. R.W.J. van Veen en mr. Jan Sap van de Rechtbank te Utrecht mij vanaf 25 september 2007 onterecht onder curatele hebben gesteld wegens een nooit nader aangetoonde geestelijke stoornis en/of het overlijden van de eerst aangestelde curator.

Verder ben ik er eind Januari 2012 er achter gekomen dat de Utrechtse burgemeester en de wethouder van WMO mij op enig onbekend moment onder bewind hebben gesteld wegens schulden. Immers, eind Januari 2012 stuurde de Gemeente Utrecht mij een budgetplan d.d. 26/01/2012 over mijn inkomen. Mijn AOW en ABP pensioen worden op een Rabo-rekening gestort waar ik geen pasje en geen internetcode van heb. Uit het betreffende budgetplan (geheim en toch uitgelekt) valt op te maken en uit te rekenen dat ik in Juli 2008 de rekening van ruim 23.000 Euro van het Utrechtse Diakonessenziekenhuis niet betaald had. En dat was ook zo. De ziekteverzekering hoort toch te betalen ?

Verder valt uit het gemeentelijke budgetplan met mijn inkomen op te maken, dat mevr. A.C. (Rinda) Den Besten (PvdA)locoburgemeester en wethouder van Werk- en Inkomen als eindverantwoordelijke, deze schuld kennelijk in mijn schoenen heeft geschoven. Het kan niet anders bestaan dan dat deze wethouder buiten de Wet Schuldensanering Natuurlijke Personen (WSNP) om, heeft gehandeld. De rechter hoort te oordelen over schulden en betalingsregelingen en niet de burgemeester of de wethouder.

Ondanks het feit dat ik de regering, het parlement waaronder ook de PVV en alle mogelijke verdere overheidsinstanties over deze, mijn klokkenluiderszaken heb ge├»nformeerd, doet niemand wat. Is er buiten mij om, niemand anders die opstaat en zegt: “Dit kan zo niet langer ?”.
Ik heb meer dan eens de Ministerraad en de Raad van State aangeschreven, dat ik vanaf 10 januari 2000 geen salaris meer kreeg, noch een bijstandsuitkering. Dat ik vanaf 6 maart 2009 toen ik 65 werd, nog geen cent gezien heb van mijn AOW en mijn ABP. Mijn aanvragen werden niet in behandeling genomen omdat iemand anders mijn AOW en mijn ABP al had aangevraagd toen ik in het ziekenhuis lag. ‘Gewoon’ met mijn gestolen paspoort. Snapt u nu waarom ik Ivo Opstelten (VVD) de minister van Vuiligheid en Justitie noem ? Deze minister moet wat doen. Hij hoort al twee jaar lang de Tweede Kamer te informeren. Maar doet dit niet.

Misschien snapt u nu waarom Piet Hein Donner (CDA) ex-minister van Binnenlandse Zaken zo broodnodig vice-president van de Raad van State moest worden ? Ivo Opstelten, (VVD) minister van Vuiligheid en Justitie die de sollicitaties naar deze functie in het geheim afhandelde, heeft geen van de sollicitanten ook maar een schijn van kans gegeven ? Iedereen, elke krant, kent deze vuile truc van het kabinet Rutte, maar niemand doet iets. Is er buiten mij om, niemand anders die opstaat en zegt: “Dit kan zo niet langer ?”

Gelukkig bezit ik een eigen huis met daarnaast een berging en een garage. Bezittingen die aan een opknapbeurt toe zijn. Ik heb een paar bouwvakkers nodig. Liefst Midden-Europeanen uit Polen ? Daar hoor ik van alle kanten zulke positieve verhalen over.

Anne Marie ten Berge, klokkenluider. Utrecht 29 februari 2012

Geen opmerkingen: