maandag 6 februari 2012

PvdA politici, meesters van de onderdrukking ?

Door Anne Marie ten Berge, Utrecht 06 februari 2012
Beste mensen, Het politieke gecrimineel van de Stad Utrecht heeft op 26/01/2012 een heus budgetplan over mijn inkomsten en betalingsregelingen uitgebraakt. Ik schijn dus niet alleen financieel onderdrukt te worden door de curator maar ook door de Utrechtse Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) waar wethouder Den Besten de strijkstok hanteert.
Vandaag heb ik de curator een mail gestuurd met als onderwerp: De curator betaalt alle rekeningen.
En die mail ging zo:

Mevrouw Brandt-van Heijst, curator.

U heeft geen antwoord gegeven op mijn eis van 2 febr.jl.om de achterstand KPN.COM of HI.NL 16397439 te gaan betalen zodat ik weer aangesloten kan worden. Ik stuur u vandaag nog per post een afschrift van de kpn mobiele telefoonaansluiting aanvraag van 20-05-2011. U kunt als curator de automatische betaling verder zelf wel regelen ? Alle gegevens staan erop. U betaalt van uw: Rabobank reknr: 1543.90.496. Adres: St Cornelisstraat 44. 5827 AM Vortum-Mullem.

U liegt op 27/12/2011 in uw antwoord ter zake van: 784791 UF 11-10403 aan de Rechtbank Utrecht: "Alle rekeningen worden door mij betaald". U mailde mij op 03/02/2012: " Als u een rekening krijgt kunt u deze naar mij sturen zodat ik kan betalen".
U liegt en bedriegt mij al vier jaar. Ik heb in de zaak 784791 UF 11-10403 om uw ontslag verzocht. Dat is niet ingewilligd. U blijft dus verantwoordelijk voor de betaling van alle rekeningen die ik ten gunste van mij en mijn woning bij u moet indienen, van de rechter.Ik heb de aannemer (diezelfde) al gebeld. De badkamer moet gerenoveerd en voor 50+ aangepast worden. Daarna is de keuken aan de beurt.

Ik heb nooit een rekening van de huur van de woningen Servaasbolwerk 4- 4 bis bij u ingediend dus die kunnen u of de bewindvoerder dan ook niet betalen. En als u dat toch betaald heeft van mijn inkomsten dan sommeer ik u TERUGGAVE van alles wat mij ontstolen is + smartengeld. U mailde mij op 03/02/2012: "de VGZ is betaald". Maar op het budgetplan d.d. 26/01/2012 van uw collega Joop Kroezen, staat dat de VGZ nog niet betaald is. Als ik opbel is mijn klantnummer 4326411500 bij VGZ niet bekend. Ik krijg geen betalingsbewijzen te zien.

Volgens de rechter ben ik onder curatele gesteld wegens een geestelijke stoornis. Volgens de Gemeente Utrecht ben ik onder bewind gesteld wegens schulden. De gemeente Utrecht wil alleen maar bij AGIS. U gaat als de bliksem VGZ betalen voor een jaar. Precies zoals ik besteld en ondertekend heb. U wist blijkbaar dat ik bij de gemeente Utrecht onder bewind was gesteld. Heeft u daar als mijn wettelijke vertegenwoordiger voor getekend ? En wanneer ? Nu pas komt uit dat u, als curator de rekeningen (?) van de ING en de rekeningen (?) van het Diakonessen(zieken)huis niet betaald hebt. Dat is niet zo mooi.

Het gekke is: U betaalt (namens mijn zussen?) , vlotjes € 12.000,-- aan de begrafenisondernemer, € 153.272,59 aan de bouw-aannemer omdat ik mijn woning liet opknappen. Maar u weigert de rekeningen van: het ziekenhuisbestuur, van de ING, van de advocaat, van de tandarts, van de fysiotherapie, van de trein, van de taxi's, van de zorgverzekeraar, van de autodealers,van de fietsenmaker, enzovoort, te betalen.DAT MOET AFGELOPEN ZIJN. VANAF NU BETAALT U INDERDAAD ALLE REKENINGEN

U heeft ook nog steeds niet de eigen bijdrage aan de advocaat betaald ad € 775, -- in de zaak 773721 UF VERZ 11-8821, op rek.nr. 60...0 ) t.n.v. mr. A.R.Jaarsma Vinkenveen. Gelieve dat als de bliksem te doen.

Omdat u geen uitsluitsel gaf op mijn mail van 03/02/2012 heb ik 's middags de ING-Rekening 75568.... leeggehaald met € 110,-- De betaalpas is op mijn verzoek doorgeknipt door de ING zelf. Ik zal dus een nieuwe of een oude bankrekening moeten openen.
Ik heb vanmorgen 06/02/2012 aan B&W van Utrecht, verzocht een bankrekening te kunnen openen bij de ABN of anderszins bij een bank, zonder beslag van uw vriendje bewindvoerder Joop Kroezen. Met als legaal doel, dat ik de SVB Utrecht en de APB Heerlen kan verzoeken mijn pensioenen op mijn eigen account te storten. Ik heb een geldig paspoort Ik ben mans genoeg om MIJN AOW en MIJN ABP rechtstreeks te kunnen ontvangen op MIJN Bankrekening. De curator is verplicht mijn rekeningen (mijn schulden) te betalen. De curator mag niet, wat ze nu wel doet, met verzonnen schulden mijn inkomsten laten verduisteren, door een collega.

Dat mevr. A.C. (Rinda) Den Besten (PvdA) locoburgemeester en wethouder Werk & Inkomen mij buiten de Wet Schuldensanering Natuurlijke personen (WSNP) heeft gehouden en mij kennelijk op eigen houtje onder bewind van Joop Kroezen heeft gesteld getuigd van zo'n grote onbekwaamheid in haar ambt dat ik beter haar functie over kan nemen. Ik heb 'dank zij' vier (4) elkaar opvolgende PvdA wethouders SoZaWe & Inkomen met name Van der Linden, Spekman, Spit en Den Besten,vanaf 10 januari 2000 géén inkomen. géén uitkeringen, géén verzekeringen, géén vakantiegeld.

Volgens Art.1: 381 lid 3 BW over(on)bekwaamheid in handelen bent u als curator niet bevoegd die rechtshandelingen te verrichten die ik zelf kan verrichten. Ik heb zélf een paspoort aangeschaft. Ik heb zelf internet aangeschaft, Ik heb zélf een auto aangeschaft. Ik heb zelf een fiets aangeschaft. Ik weet wat ik wil. Hetgeen ik van u niet kan zeggen. U moet de rekeningen betalen. Goed onthouden: U heeft ook niet de bevoegdheid, noch het recht bij de steenhouwer een grafmonument te bestellen voor mijn dierbare overledenen. U mag (namens mijn familie) het grafmonument betalen en verder opzouten. Ik heb mijn familie in alle mogelijke graden, onterfd.

U hebt onlangs bij de kantonrechters voor de 3de keer (namens mijn familie), tegen mijn voorgenomen huwelijk gestemd zodat de kantonrechter mijn verzoek om te mogen huwen (Art.1: 38 BW) niet ontvankelijk verklaarde. Omdat u per se mijn wettelijke vertegenwoordiger wilt blijven ? Of omdat dan het geheim van de bewindvoering van uw collega Joop Kroezen boven tafel zou komen ?
Geen antwoord is ook een antwoord.

Was getekend, Anne Marie ten Berge

PS: Waar blijft het dossier BKR dat naar u toe gestuurd is in plaats van naar mij? Daar heb ik € 4.95 voor betaald. Dan is het mijn eigendom.

www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: