vrijdag 8 juli 2011

De corruptie van MARIEN DE LANGEN, voorzitter bestuur MITROS UTRECHT

Aan:mr.H.K. Jap-a-Joe, advocaat en procureur te Utrecht
e-mail japajoe@ision.nl
en aan alle andere geadresseerden, geïnteresseerden en verantwoordelijken betrokken bij mijn ongelijke strijd tegen de bestuurders (de Langen en Woertman) van STICHTING MITROS UTRECHT en NIEUWEGEIN.
Datum: 08-07-2011
Onderwerp: de corruptie van Marinus de Langen, voorzitter bestuur Stichting Mitros Utrecht en Nieuwegein
door: Anne Marie ten Berge, voorzitter vereniging DEMOCRATEN.
cc.Het bestuur Rechtbank Utrecht./ ministerie van VROM

Beste lezers,
MARINUS DE LANGEN, voorzitter bestuur STICHTING MITROS, samen met JOLANDA HUUSSEN, medewerkster MITROS UTRECHT zijn de eerstverantwoordelijke schurken voor mijn ondercuratelestelling wegens geestelijke stoornis op 25-09-2007.
MARINUS DE LANGEN gaat uit Utrecht vertrekken. Althans dat vertelt hij op zijn MITROSblog geheten: MARIEN DE LANGEN van 03-07-2011. DE LANGEN gaat in oktober 2011 zijn criminele praktijken verplaatsen naar STADGENOOT AMSTERDAM. (Ik zal de RAAD van AMSTERDAM waarschuwen) Op zijn blog d.d. 03-07-2011,kan op dit nieuws van zijn hand, geen reactie door de lezer geplaatst worden, waartegen ik protesteerde. Zie ook mijn twee klachtmailen achter deze brief geplaatst.

Hierbij klaag ik,ANNA MARIA SUSANNA TEN BERGE,domicilie kiezend aan het SERVAASBOLWERK 4 te Utrecht, MARINUS DE LANGEN, voorzitter bestuur van STICHTING MITROS Utrecht en JOLANDA HUUSSEN medewerker bij STICHTING MITROS Utrecht, aan voor het feit (feiten) dat zij hun contacten en haar aanmelding op 14 mei 2006 van mijn persoon, bij ALTRECHT UTRECHT geheim hebben gehouden. Ik ben onrechtmatig door HUUSSEN bij het OGGZ-team Stad UTRECHT aangemeld als een in de war zijnde, geestelijk gestoorde huurster van het Servaasbolwerk 4 te Utrecht met een huurschuld van 3 en een half jaar. Ik wilde geen huur betalen omdat Mitros mij geen huurcontracten wilde geven en het pand in april-juli 2004 zwaar beschadigd was geworden door explosies aan het Servaasbolwerk 18 te Utrecht. De locatie Servaasbolwerk 4 had ik met medeweten van DOMHAVE en MITROS vanaf oktober 1987 permanent verhuurd aan dhr. R.D.Derks. Aldaar gestorven op 25-10-2010.

De contacten en de planning 2006-2007 voor de spoed ondercuratelestelling van mijn persoon, tussen JOLANDA HUUSSEN van STICHTING MITROS, MARTIN ROETEN,geneesheer directeur ALTRECHT UTRECHT, ROB.W.KOK, psychiater, de griffiers van SECTOR KANTON LOCATIE UTRECHT en de OFFICIER van JUSTITIE te UTRECHT worden beschreven in het Altrecht cliëntdossier van A.ten BERGE, geb. 06-03-1944. Groot: 30 pagina's.

Van de betreffende en onrechtmatige contacten, waarbij mijn rechten en mijn privacy samen met die van dhr. R.D.Derks door bovenstaande personen en instanties in zeer hoge mate en tot in het absurde zijn geschonden, wordt verslag gelegd in het Altrechtdossier 'A.ten Berge' en wel op de data van 03-07-2006 / 05-07-2006 (2x) / 07-07-2006 / 04-08-2006 /14-08-2006 / 09-08-2006 / 22-08-2006 / 30-08-2006(3x) / 08-09-2006 / 18-09-2006 / 12-09-2006 (2x) / 18-09-2006 / 31-10-2006 / 02-11-2006 / 13-11-2006 (2x) / 22-11-2006 / 30-11-2006 / 05-12-2006 / 08-12-2006 / 12-12-2006 / 14-12-2006 / 10-01-2007 / 02-02-2007 / 28-02-2007 / 20-03-2007 / 03-04-2007 / 09-05-2007 (2x) / 16-08-2007 / 17-08-2007 / 19-08-2007 /20-08-2007 / 22-08-2007 / 21-08-2007 / 30-08-2007 en 25-09-2007.

Uiteindelijk ben ik op 25-09-2007 onder curatele gesteld van dhr.P.H.P.M.Donker,te Utrecht maar hij was geen curator maar bewindvoerder. Bij navraag hij had mij, A.M.S.ten BERGE ook niet als klant op zijn lijst staan.

Pas op de zitting d.d. 10 juni 2011 rolnr 307189 KG ZA 11-494 MT/4253 is formeel vast komen te staan, althans is uit de getuigenis van MITROS zelf naar voren gekomen,dat curator BRANDT,benoemd per 14-02-2008,op enig moment achter mijn rug om en vanaf juli 2004 zonder mijn toestemming en/of machtiging, minstens 75 mnd huur á gemiddeld € 500,- per maand dus € 36.000,-- uit mijn vermogen heeft geroofd en ten onrechte aan MITROS heeft overgemaakt. Terwijl MITROS wetende dat dergelijke handelingen van bedrog en zwart geld strafbaar zijn gesteld, al dat geld toch heeft aangepakt. Kennelijk vanwege het ontstane witwasprobleem wilde MITROS na 7 jaar van afwezigheid weer de woningen Servaasbolwerk 4 en 4 bis te Utrecht gaan onderhouden. Om dit mogelijk te maken, heeft MITROS curator BRANDT-van HEIJST op 31 mei 2001 laten dagvaarden door een gerechtsdeurwaarder uit BOXMEER. Om daarna op de zitting 10-06-2011 aan de rechter en de secretaris Rechtbank Utrecht zoveel mooie verhalen op te hangen en leugens te vertellen, dat ik,op 29 juni jl.gevonnist ben om MITROS de gelegenheid te geven, de betreffende woningen alleen aan de buitenkant te gaan onderhouden. Het mag duidelijk zijn dat ik hieraan NIET ga meewerken.

Hierbij verzoek ik u,mr.H.K.Jap-a-Joe,in deze context mij bij te staan voor het doen van aangiften en het voeren van een zaak (zaken) tegen dhr. M.DE LANGEN,bestuursvoorzitter bij STICHTING MITROS te UTRECHT en tegen mevrouw J.HUUSSEN, medewerkster / klantenservice STICHTING MITROS te UTRECHT. Het is de bedoeling dat de curator bij KROEZEN BV,mevr. M.L.J.S.BRANDT- van HEIJST, St. Cornelisstraat 44 5827 AM te Vortum-Mullem tel:0485- 319941 de eigen bijdrage Wet Rb. voor de toevoeging zal moeten betalen of desnoods anderszins hele nota advocatenkosten. En hoewel een zeer vermogende dame ben, kan ik door de verdachte curator niet aan mijn geld komen.Zelfs niet aan mijn uitkeringen van de Bijstand, AOW en ABP.

Was getekend, mevrouw A.M.S.TEN BERGE. tel.030-2316070.

www.annemarietenberge.blogspot.com
-------------------------------------------------
BIJLAGE
Beste medewerkers van Mitros,
Ik heb op 6 juli 2011 Mitros de volgende vraag gestuurd hierna in cursief afgedrukt:

From: amstenberge@hotmail.com
To: vraag@mitros.nl
Subject: Blog van Marien de Langen.
Date: Wed, 6 Jul 2011 13:24:42 +0200
"Beste medewerkers,
Waarom kan er niet gereageerd worden op de blog van 03 juli 2011 van Marien de lange ?
Hij vertelt dat er veranderingen in het bestuur zijn, maar er is geen link waarop je een reactie kunt aanklikken.
Ik verzoek u vriendelijk doch dringend dit ongemak op te heffen.
Het staat in de wet dat er op een dergelijke openbare blog gereageerd moet kunnen worden door het publiek/de lezers.
Met vriendelijke groet, mevrouw A.M.S.ten Berge. cc persbericht. " Einde citaat.

Er is na mijn klacht van 06-07-2011 op 07-07-2011, slechts 1. reactie geplaatst op de blog met de titel: Van 010 via 030 naar 020 van 03-07-2011 van MARINUS (Marien) DE LANGEN, voorzitter bestuur van STICHTING MITROS te UTRECHT.
De betreffende reactie op 07-07-2011 is een test van dhr/mevr. J. Kolman, medewerker bij MITROS. Maar na zijn/haar test van vanmorgen heeft KOLMAN aan het MITROS bestuur laten weten dat het nog steeds, voor iemand buiten de eigen MITROS kringen niet mogelijk is gemaakt om een reactie te geven op de blog van MARINUS (Marien) DE LANGEN, vertrekkend voorzitter van bestuur.
Mijn vraag: " Hoe zit dat ?" zag ik graag vandaag nog beantwoord.
Verder verzoek ik MITROS hierbij voor de TWEEDE KEER om dhr/mevr. J. KOLMAN, MITROS medewerker afdeling communicatie op te dragen om per direct, de reactiemogelijkheid van de lezers van het betreffende blog van MARIEN DE LANGEN, te herstellen.
Met vriendelijke groet, mevrouw A.M.S.ten Berge.
cc persbericht.

Geen opmerkingen: