dinsdag 19 juli 2011

Foute samenwerking tussen Mitros, psychiatrie en justitie in Utrecht.

Door: Anne Marie ten Berge. Utrecht.19 juli 2011.
De volgende mail: mijn getuigenis,verhaal over de verdachte Mitros medewerkers, een geslepen psychiater en een laffe officier van justitie mag niet ontbreken op mijn blog. Ik wens u bij het lezen goede aandacht.Waarover ik schrijf is geen verrassing meer voor degene die het aangaat.Die medepleger is. Zij blijven horen,zien en zwijgen.Moed is de waarheid zoeken en uitspreken. Die moed ontbreekt bij velen. Ik hoop dat slimme vragenstellers reageren, zoals gisteren dhr. X uit Zeist per telefoon deed. Dank u meneer X, ook voor de complimenten. Maar het meeste hoop ik nog dat onder mijn lezers de advocaat op het witte paard zit,die mij gaat redden. Die aanpakt, niet afwacht. En die het een rotzorg zal wezen dat in de etalage van Servaasbolwerk 4 nog steeds in A-3 formaat het proces-verbaal d.d.11-02-2002 hangt van mijn aangifte van een poging tot doodslag op 28-09-1983.De daders leven nog. Het zijn de burgemeester van Utrecht en mr. Frans P.J.M.Otten, toentertijd haar advocaat-procureur.Zij hadden besloten om mij zonder medische verklaring een IBS te geven.Ik had mijn werkgever in het bijzonder onderwijs betrapt op gesjoemel met subsidies. Die IBS had mijn dood kunnen zijn omdat je in onmacht bent gebracht. Je kunt jezelf niet verweren dat je onder dwang gemeen spul ingespoten krijgt. Ik heb daar in Den Dolder in het W.Arnzshuis (het is na een fusie: Altrecht / WAhuis geworden) maar een week gevangen gezeten en toen kon ik gaan. Maar mijn werk was ik kwijt en dat bleef ik kwijt. 2011 min 1983 betekent dat ik als klokkenluider van de delicten van de overheid en de semi-overheden nu al 28 jaren aan het strijden ben voor rehabilitaties en vergoedingen.
En toen kwam Mitros in 2006 met haar leugens over huurachterstanden en werd ik zonder medische verklaring op 25-09-2007 onder curatele gesteld als een geestelijk gestoorde met een psychiatrisch verleden. Dat mag niet. Daar hebben we Art.229 van het WvSr voor.Vooralsnog heeft Justitie niet gereageerd op mijn aangiften.
Hier komt de mail waar u het drama nog een keer te lezen krijgt.
Aan: m.weerink@altrecht.nl, i.siteur@altrecht.nl, Roeten, Martin, Altrecht Informatiecentrum, abvpeppel@altrecht.nl, Harry Gras, Pieter-Hetty Heijmerink-ten Berge, Irene ten Berge, José ten Berge, Stichting Mitros, Burgemeester Frans Backhuijs, Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester), Nico de With, Peter de Klein, Paul van Schuilenburg, Kees van Oosten, Hilde Braakman, Joop Servaas, Algemeen directeur Altrecht Utrecht Rob de Jong, Angelo van Kleef, Commissie Gelijke Behandeling, communicatie.rb.utrecht@rechtspraak.nl, Gerdi Verbeet, h.spekman@tweedekamer.nl, Hiba Kayed,advocaat, info@amnestyutrecht.nl, j.degoeij@nieuwegein.nl, Jan van der Valk, Kamers voor Koophandel Mid-Ned., KROEZEN BV, Marie-Louise Brandt-van Heijst, Peil.nl, robklngld@gmail.com, Utrecht Politie, wim.dekker@gmail.com, info@tomlow-advocaten.nl, Anne Marie ten Berge, info@herschut.nl
Mevrouw Weerink, casemanager Altrecht Utrecht,
U mailde dat u tot 25 juli op vakantie was. Dan van mij nog een fijne vakantie gewenst. Uw Altrecht collegae Ab van Peppel en Ingeborg Siteur, psychiaters hebben tijdens uw vakantie en wel op 21 juli om 14:00 uur weer een RM gesprek met mij aangevraagd. Daar komt u dan mooi onderuit. Maar dat gesprek kon toch niet doorgaan omdat ik nog steeds niet de betreffende aanmelding voor een RM van 30 juni 2011 opgestuurd heb gekregen. En dat was wel een voorwaarde om mij te spreken te krijgen. Als ik geen stukken krijg dan worden ze door Altrecht, het OGGZ-team Stad Utrecht onder leiding van Harry Gras, verduisterd. En dat mag niet. Het RM gesprek van 21 juli 2011 zal dus niet doorgaan.
Ik heb, voorbarig zoals ik ben, de afdeling BOPZ van de Rechtbank Utrecht gevraagd. Maar daar was geen enkele aanvraag voor onder bewindstelling, noch voor een gedwongen opname van mijn persoon, binnengekomen.
Over de aanvraag d.d.10-05-2007 ondercuratelestelling van de officier van Justitie (ovj) wil ik het volgende vertellen: Rob M. Kok Altrecht-psychiater schreef op 9 mei 2007 als reden van zijn verzoek ondercuratelestelling het volgende aan de officier van Justitie: "Op grond van informatie van Mitros en mijn kontakten bestaat het ernstige vermoeden dat mw. Ten Berge niet in staat is haar belangen ter zake adequaat te behartigen. Zij is onverzekerd, heeft geen uitkering, betaalt geen huur, heeft geen identiteitsbewijs en heeft de zaak van huisuitzetting verloren".
Dit laatste had Mitros uit nood verzonnen en uit de duim gezogen.T/m 9 mei 2007 zag de Mitros-deurwaarder uit Amersfoort geen kans het vonnis van huisuitzetting enzovoort. zaaknummer 496663CU06-11735 aan mij of aan mijn huisgenoot Rein Derks te betekenen omdat Mitros nooit een brievenbus in Servaasbolwerk 4 had laten maken. En als een vonnis niet betekent is, dan kan het niet uitgevoerd worden en hoeft er ook niet betaald te worden.
Verder zegt psychiater Kok in zijn brief van 09-05-200 aan de ovj: "Een IBS of een RM is pas mogelijk als mevr. Ten Berge zonder geld/boodschappen zit omdat haar zus niet meer voor haar wil zorgen. Maar dit willen we voorkomen gezien haar ervaringen met een eerdere opname (1983) Dit is de reden dat ik u verzoek de procedure tot aanvraag ondercuratelestelling te doen en daarbij met klem verzoek niet aan mw. Ten Berge te laten weten welke rol haar zus hierbij speelt."
Het staat vast dat met deze 'zus', Hetty Heijmerink-ten Berge uit Odijk bedoeld werd. Zij en mijn zwager Pieter hadden mij ook dat IBS in 1983 bezorgd. Toen ik in 2000 het betreffende opnamedossier uit 1983 in handen kreeg, was het huis te klein voor al onze verontwaardiging daarover. Want het raadsel over die IBS uit 1983 was opgelost. Mijn zus Hetty en mijn zwager Pieter hadden 28 september 1983 tegen de burgemeester van Utrecht verklaard dat ik een zelfmoord poging had gedaan. Dit is volgens mij een valse getuigenis van de ergste soort. En dat van je eigen familie. Dat valt iet te verkroppen.Dat delict verjaart niet. Dat snapt iedereen.
Maar goed, ik ga verder met wat psychiater Rob.M.Kok schreef op 09-05-2007. Hij gaat in de betreffende brief aan de ovj nog verder: "Mocht zij (Anne Marie ten Berge) onder curatele worden gesteld, dan zal de curator zorgdragen voor automatische betaling van de huur en is de familie bereid de huurschuld op zich te nemen, waarmee een huisuitzetting, gedwongen opname of verdere maatschappelijke teloorgang voorkomen kan worden." Einde citaat.
Ik zeg naar waarheid: "Dit was pure onzin". Maar is het iedereen nu eindelijk eens duidelijk in wiens belang ik onder curatele gesteld diende te worden ? Juist ja: In het belang van Stichting Mitros met als eindverantwoordelijke Mitros bestuurders: de heren de Langen en Woertman. Het staat zwart op wit. En papier liegt niet. Het ging om de op 1 juli 2004 onbewoonbaar verklaarde woningen Servaasbolwerk 4 en 4 bis. in Utrecht.
Beste Lezers het is nogal wat...het speelt allemaal tegen mij, Anne Marie ten Berge die vanaf het jaar 2000 door het modale inkomen van haar levenspartner Rein Derks onderhouden werd. Ik 'genoot' immers door toedoen van de Gemeente Utrecht vanaf 2000 een 0-inkomen. En ik 'genoot' immers door toedoen van het bewindvoerderskantoor Kroezen BV te Vortum-Mullem in criminele samenwerking met de Gemeente Utrecht en mijn 'familie' vanaf september 2008 nog steeds een 0-inkomen. Al mijn bijstandsgeld, mijn AOW en ABP inkomen, kwam overal en nergens terecht behalve bij mij waar het uiteindelijk terecht moet komen.
Rein Derks heeft mij per testament van 02 oktober 2010 zeer ruimschoots financieel en materieel verzorgd achtergelaten nadat hij als gevolg van een agressieve soort kanker op 25 oktober 2010 het leven heeft gelaten. Heden 19 juli 2011 heb ik nog geen eurocent en nog geen enkel stuk boedel kunnen verdelen. Mijn louche familie: Hetty en Pieter Heijmerink-ten Berge in Odijk heeft anno 2011 bij hun louche notaris (Hermans & Schuttevaer) voor de curator een Verklaring van erfrecht geregeld / betaald.
En wat overkomt mij ? Ik ben op 08-04-2011 door de vervangende curator dhr. van Mil met geweld en de sterke arm uit mijn woning gesleept. Door een knokploeg van Mitros in mijn woning van Mitros aan het Thorbeckepark 108 in Nieuwegein overvallen en met geweld verwijderd, met achterlating van mijn rolstoel en krukken, welke Derks al in 2010 van Vitras had gehuurd omdat ik daar met hem woonde.
Kennelijk heeft de familiecurator met de valse verklaring van erfrecht in haar hand tegen Fred Mommers en Priscilla Iesbers van Mitros Nieuwegein gezegd dat ik daar niet wilde wonen. Ik ben mijn hele inboedel en persoonlijke bezittingen kwijt. Ik ben beroofd. Ik doe bij de politie aangiften, maar het OM Utrecht vertikt het om onderzoeken en strafzaken te starten. Ik zal maar weer eens gaan klagen volgens art. 12 WvSv. Welke advocaat wil mij bij staan ?
Ik hoop dat ieder het interessant vond om dit stuk te lezen. Ik zet het ook op mijn blog. Met groet, Anne Marie ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

> Subject: Out of Office AutoReply: Criminaliteit wordt gedoogd.
> Date: Sat, 16 Jul 2011 13:13:42 +0200
> From: m.weerink@altrecht.nl
> To: amstenberge@hotmail.com
>
> Hallo,
> Ik ben met vakantie. Maandag 25 juli ben ik er weer.
> Wanneer nodig kunt u altijd het algemene nummer van de afdeling bellen
> tel.nr 030-2308802
> Vriendelijke groeten;
> Mirjam Weerink
>
> Groeten Mirjam
>
> Op dit bericht is de Altrecht Disclaimer van toepassing:
> http://www.altrecht.nl/disclaimer

Geen opmerkingen: