woensdag 8 december 2010

Sjoemelaars en dieventuig bij de ING Groep N.V.

*
RE: Vraag Anders_Geërfde tegoeden‏

14:20
Beantwoorden ▼

* Beantwoorden
* Allen beantwoorden
* Doorsturen
* Verwijderen
* Markeren als ongelezen
* Markeren als gelezen
* Alles van deze afzender verwijderen
* Bericht afdrukken
* Berichtbron weergeven
* Berichtgeschiedenis weergeven
* Berichtgeschiedenis verbergen
* Details weergeven
* Details verbergen

Anne Marie ten Berge

*
amstenberge@hotmail.com
Anne Marie ten Berge
amstenberge@hotmail.com
*

* Afbeelding wijzigen
* Profiel bekijken

Aan noreply@ing.nl
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: woensdag 8 december 2010 14:20:09
Aan: noreply@ing.nl
Mevr. Marion Oude Boovink, manager ING Mail / Klantenservice.
Bijlage: uw mail van 7 dec. 2010

Het verzoek van klantenservice niet op deze ontvangstbevestiging te reageren is ter zijde gelegd.
Hierbij informeer ik Klantensevice ING-GROEP N.V. als volgt.

Eerder, op 9 januari 2010 heb ik aangifte gedaan: PL0910-2010007865-1 : "Ik doe aangifte van verduistering (evt. in dienstbetrekking) van mijn geld en dat van mijn partner Rein Derks, gepleegd door de ING Groep N.V."
"Een verduistering van mijn tegoeden op rekeningnummer 2064748 is kennelijk gepleegd door de eindverantwoordelijke bestuurders / directie: De 'heren geld dieven': Timmermans, Flynn en Hommen. Ik heb hun persoonlijk aangesproken en zij wilden niet reageren.

Het betreft, ter zake van rekeningnummer 2064748, een bancaire fraudezaak van 100 tot, naar schatting 160 miljoen Euro in mijn nadeel. Een duidelijke fraude, waarbij de commissarissen en gemachtigden met name van der Lugt, Vuursteen, Hoffmann, Klaver, Breukink, Hoogendoorn, Elverding, Manwani, Mehta, Tai, Spero, de Waal(Lodewijk) , Bahlmann, van der Veer, Bruisten, van Lierop, Pijpers enzovoort niet gereageerd hebben.

Van deze nieuwe kwestie, het negeren van mijn opdracht d.d. 4 nov.2010 en mijn klachten ter zake van het verduisteren van alle geërfde ING- tegoeden, ongeveer 80 duizend Euro, van mijn op 25 oktober 2010 overleden partner Rein Derks, die bij de notaris en per testament d.d. 2 oktober 2010 mij, Anne Marie ten Berge, ingeschreven te Utrecht als zijn enige erfgenaam heeft aangewezen, zal ik bij het OM te Utrecht melding doen. Dit bericht zet ik ook op mijn blog :
www.annemarietenberge.blogspot.com opdat bekend wordt wat voor een sjoemelaars er bij de ING Groep N.V.zitten.

Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge, Utrecht.

--------------------------------------------------------------------------

> From: noreply@ing.nl
> To: amstenberge@hotmail.com
> Subject: Re: Vraag Anders_Geërfde tegoeden
> Date: Tue, 7 Dec 2010 10:34:47 +0100
>
> Geachte heer, mevrouw,
>
> Hartelijk dank voor uw e-mail naar de ING. U ontvangt binnen twee dagen een reactie.
>
> Wij verzoeken u niet op deze automatische ontvangstbevestiging te reageren.
>
> Met vriendelijke groet,
>
> Marion Oude Booyink
> Manager ING Mail/Klantenservice
> ING Bank N.V.
>
> TRACKING NUMBER: A00007487584-00024591126
> -----------------------------------------------------------------
> ATTENTION:
> The information in this electronic mail message is private and
> confidential, and only intended for the addressee. Should you
> receive this message by mistake, you are hereby notified that
> any disclosure, reproduction, distribution or use of this
> message is strictly prohibited. Please inform the sender by
> reply transmission and delete the message without copying or
> opening it.
>
> Messages and attachments are scanned for all viruses known.
> If this message contains password-protected attachments, the
> files have NOT been scanned for viruses by the ING mail domain.
> Always scan attachments before opening them.
> -----------------------------------------------------------------
>

Geen opmerkingen: