vrijdag 10 december 2010

Conclusie: ING Groep N.V. en het ministerie van Financiën vormen samen een criminele organisatie.

Door: Anne Marie ten Berge 11:28
Anne Marie ten Berge
Aan ing@ing.nl
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: vrijdag 10 december 2010 11:28:21
Aan: ing@ing.nl
Aan: Marion Oude Booyink,Manager ING Mail / Klantenservice. ING Bank N.V.
Allereerst: waarom schrijft u ING bank N.V. als de handelsnaam ING Groep N.V. is ?
Ten tweede, ik heb sterk de indruk dat u de strekking van mijn e-mail van 07-12-2010 u niet wilt snappen.
Ten derde, waarom reageert u niet op mijn e-mail van 8 december 2010 15:35:40.??????
Ten vierde, waarom opent u niet mijn www.annemarietenberge.blogspot.com ? Dan wordt het u wel duidelijk.
U heeft mij niet verteld welk gedeelte u van mijn vraag niet snapt. Ik ben er niet voor om uw raadseltjes op te lossen. Ik antwoord met de feiten als volgt.
Ik ben op 04 november 2010 'mega super' duidelijk geweest.
Op die dag heb ik hier in Utrecht bij de ING in het postkantoor aan de Neude opdracht gegeven om alle rekeningen van de op 25 oktober 2010 overleden heer R. D. Derks (geboren 14-10-1944 te Oudenrijn) op te heffen en alle tegoeden en waarden op de ABN-AMRO rekening van ten Berge en/of boedel Derks, Servaasbolwerk 4 te Utrecht te storten. In het geding zijn betaalrekeningen, spaarrekeningen en effectenrekeningen op naam van mijn overleden partner, Rein Derks.
Ik heb op die dag van de 4de nov. 2010, bij het ING-loket te Utrecht, alle formulieren van mijn opdracht ondertekend en de benodigde stukken voor afschrift ingeleverd.
* Sindsdien zijn de betaalpassen geblokkeerd.
* Sindsdien zijn de Automatische Incasso afschrijvingen gewoon door gegaan.
* Sindsdien weigert de Nalatenschap Desk van de ING Groep N.V. met allemaal stomme doorzichtige rotsmoezen de betreffende opdracht van 04-11-2010 uit te voeren en geen rente over het uitstaande kapitaal uit te rekenen.
* Sindsdien heeft de ING Groep N.V. onrechtmatig beslag gelegd.
* Sindsdien doet de ING groep N.V. aan afpersing. Immers in alle ING-brieven staat: "Als u geen verklaring van erfrecht inlevert krijgt u niets", of woorden van gelijke strekking.
* Sindsdien weigert de ING groep mijn klachten in behandeling te nemen.
* Sindsdien heeft de ING groep met de zegen van onze VVD minister van financiën, (die de Tweede Kamer weer eens niet heeft ingelicht) een financiële fraude gepleegd in het groepsverband van de ING.
* Het gaat vermoedelijk om ruim 80.000 Euro.(tachtigduizend). Ik weet dat, omdat dhr. Derks ook aan mij, zijn pc met zijn internet bankieren, heeft nagelaten.
Inmiddels heb ik op 08 dec. 2010 bij Het OM Utrecht melding gemaakt van de betreffende bancaire/financiële groepsfraude van 80.000 Euro
Tegelijk heb ik bij het OM te Utrecht mijn aangifte d.d. 9 jan. 2010 van de Postbank/ING fraude, met het proces-verbaal nummer PLO910-2010007865-1 opnieuw onder de aandacht gebracht. Toentertijd heeft onze PvdA minister van Financiën de Tweede Kamer niet in willen lichten over een postbank/ ING Groep fraude. Namelijk de onrechtmatige opheffing van mijn rekeningnummer 2064748 en het het verduisteren van alle tegoeden daarop.
Extra heb ik de ING Groep de inhoud van mijn site: www.annemarietenberge.blogspot.com onder de aandacht gebracht .
Conclusie: Als de ING Groep N.V. mij op 9 Dec. 2010 om 16:51:19 mailt dat zij de strekking van mijn vragen niet snapt en mij verzoekt om in reply mijn vragen te verduidelijken, is er maar een conclusie duidelijk: De ING-Groep N.V. vormt samen met het ministerie van Financiën een criminele organisatie die bewijsbaar ten Berge te Utrecht afperst en besteelt.
Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge
Afschrift van deze mail naar het OM Utrecht en plaatsing in het openbaar op mijn site: www.annemarietenberge.blogspot.com

> From: ing@ing.nl
> To: amstenberge@hotmail.com
> Subject: Betalen, Geërfde tegoeden
> Date: Thu, 9 Dec 2010 16:51:19 +0100
>
> Geachte mevrouw Ten Berge,
>
> De strekking van uw e-mail is ons niet geheel duidelijk. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om in een reply op deze e-mail uw vraag te verduidelijken. Wilt u hierbij ook het rekeningnummer vermelden waar uw vraag betrekking op heeft? Dan zorgen wij voor een verdere afhandeling.
>
> Wij zien uw reactie tegemoet.
>
> Met vriendelijke groet,
> Marion Oude Booyink
> Manager ING Mail/Klantenservice
> ING Bank N.V.
> De ING is continu bezig haar dienstverlening te verbeteren. Wij stellen uw mening daarom erg op prijs. Klik op onderstaande link om deel te nemen aan een korte enquete en help ons onze dienstverlening te verbeteren. Deze enquete wordt uitgevoerd door Synovate in opdracht van ING.
> http://webcollect.viewscast.com/INGEmail/?producttype=2
> TRACKING NUMBER: A00007487584-00024591126
> -----Original Message-----
> From: amstenberge@hotmail.com
> Sent: 07 Dec 10 10:34:45
> To:
> Cc:
> Subject: Vraag Anders_Geërfde tegoeden
> Betaalrekening van de ING: Nee
> Rekeningnummer van de ING:
> Geboortedatum 06-03-1944
> Aanhef : mevrouw
> Voorletters : A.M.S.
> Naam : ten Berge
> Straat : Servaasbolwerk
> Huisnummer : 4
> Huisnummer toevoeging : bis
> Postcode : 3512NK
> Plaats : Utrecht
> Provincie:
> Land :
> Telefoonnummer : 030-2316070
> Alternatief telefoonnummer :
> E-mailadres : amstenberge@hotmail.com
> Vraag : Mijn vraag op 07-10-2010 om 10:29
> Waarom verduistert ING alle tegoeden (ong EUR 80.000,--)van mij: A.M.S.ten Berge als enige erfgenaam van de betaal-en effectenrekeningen van de op 25-10-2010 overleden R.D.Derks (geb. 14-10-1944) Voor uw informatie: De curator heeft inmiddels afgezien van alle aanspraken op beheer van mijn geërfde vermogen en onroerende goederen omdat zij door de kantonrechter niet aangesteld is als mijn bewindvoerder.
> Voor meer info: 'Google' mijn Naam: Anne Marie ten Berge en lees voor nadere informatie op:
> www.annemarietenberge.blogspot.com
> -----------------------------------------------------------------
> ATTENTION:
> The information in this electronic mail message is private and
> confidential, and only intended for the addressee. Should you
> receive this message by mistake, you are hereby notified that
> any disclosure, reproduction, distribution or use of this
> message is strictly prohibited. Please inform the sender by
> reply transmission and delete the message without copying or
> opening it.
> Messages and attachments are scanned for all viruses known.
> If this message contains password-protected attachments, the
> files have NOT been scanned for viruses by the ING mail domain.
> Always scan attachments before opening them.
> -----------------------------------------------------------------

Geen opmerkingen: