dinsdag 7 december 2010

Melding aan OM Utrecht serie delicten

Door: Anne Marie ten Berge.Utrecht

POSTBERICHT
Aan: Het OM Utrecht.
t.a.v.: mr. F. K. G. Westerbeke HOVJ en/of mr. dr. J. R. Bac, plv. HOVJ
Postbus 16005 / 3500 DA Utrecht

Van: Mw. A.M.S.ten Berge, gedupeerde
Servaasbolwerk 4-4bis.
3512 NK Utrecht.

Datum: maandag 06 december 2010
Betreft: meldingen van fraudes.
Bijlage: 1.

Geachte heren Westerbeke en /of Bac.

Hierbij wend ik mij tot u met een serie meldingen ter zake van frauduleuze handelingen van personen / instellingen welke ik met name noem in mijn brief van maandag 06 december 2010, aan het UMC Utrecht.
De inhoud van deze brief, zie bijlage, spreekt voor zichzelf.
Ik verzoek om een onderzoek ter zake van mijn meldingen.
Voor meer informaties en voor een bevestiging van ontvangst, kunt u schrijven naar boven genoemd adres en/of naar e-mail: amstenberge@hotmail.com en/of bellen naar telnr. 030-231 60 70 en / of tel. 06-46 44 37 68.

Hoogachtend,

Mevrouw A.M.S. (Anne Marie) ten Berge.

BIJLAGE

PER FAXBERICHT 1 / 2
Aan: Universitair Medisch Centrum Utrecht
Divisie heelkundig specialismen. Orthopaedie.
t.a.v.: Prof. Dr.R.M.Castelein, hoofd.
Dhr.dr.C. Vogely , chirurg
Mw. Aimee (?), Opnamesecretariaat divisie Heelkundige Specialismen
Adres: Heidelberglaan 100 / 3584 CX Utrecht.
Tel.: 088-75 56 971 Fax: 030-251 0638
Van: Mw. A.M.S.ten Berge,pati├źnt. Servaasbolwerk 4bis / 3512 NK Utrecht

Datum: maandag 6 december 2010
Betreft: 7.762.960 / 06-03-1944 V.
Onderwerp: Toelichting.
Bijlage: Geen.

Geachte mevrouw /heren.

Uw brief van 01-12-2010, ter zake van mijn opname op maandag 06 december 2010 heb ik in goede orde op 02-12-2010 ontvangen. Helaas, heel erg helaas heb ik mw. Aimee en dr. Vogely op vrijdagmorgen 03-12-2010 moeten laten weten dat ik uw operatievoorstel op grond van de verkeerde naamstelling moest afwijzen. Hierbij kom ik mijn belofte na om een toelichting op mijn besluit te schrijven.

Redenen van mijn annulering ziekenhuisopname op laatste moment.
Uw brief 01-02-2010 voor een opname afspraak was gericht aan mw. A.ten Berge en dat ben ik niet. Om u duidelijk te maken dat in uw debiteuren systeem mogelijk dezelfde fout zit als in het pc systeem van de apotheker vertel ik u het volgende: Zeer recent, om precies te zijn op 22 november jl. toen ik bij apotheek Boswijk, te Utrecht mijn Nitrolingual Pompspray ophaalde heb ik de apotheker gewezen op het feit dat in haar VECOZO-systeem ( voor het 2de achtereenvolgende jaar) achter de naam A.M.S. ten Berge (v), het adres: 5827 AM 44 te Vortum-Mullem vermeld stond. Dat was en is fout. Ik sta immers ingeschreven in de gemeente Utrecht woonachtig op Servaasbolwerk 4-4bis.

Verder wees ik de apotheker op de feiten dat de aanhangende gegevens over A.ten Berge (v) BSN 69102715 en verzekerd bij het AGIS onder nr. 997970510 wel juist waren, maar dat ik in persoon, niet die A. ten Berge was waarvan het systeem beweerde dat ik bij AGIS verzekerd zou zijn. Als bewijs van mijn beweringen toonde ik mijn A.M.S.ten Berge, rijbewijs en mijn A.M.S.ten Berge MENZIS-zorgpas met verz.nr.1004505086.Afgifte datum 22-12-2009.

Fraude bij AGIS.
AGIS schreef als bewijs van haar fraudes op 13 december 2008 dat A.M.S. ten Berge de verzekeringnemer was en dat bij automatische incasso de polisbedragen rond 20 december 2008 werden af geschreven van het rekeningnummer: 142084972 welke rekening op naam stond van A.ten Berge, terwijl ik die A. ten Berge niet ben, ook nooit een Rabo-bank rekening heb geopend, laat staan dat ik een Rabo-bankrekening zou ‘beheren’.
Omdat er duidelijk sprake was van oplichterij, valsheid in geschrifte en overige fraude heb ik tegen de voorzitter van de Raad van Bestuur van AGIS, aangifte gedaan als zijnde het hoofd 2 / 2
van een criminele organisatie met als doel zelfverrijking doormiddel van het onrechtmatig innen van verzekeringsgelden.

Bij navragen bleek rek.nr. 142084972 bij de Rabo-bank te Cuijk geopend te zijn op naam van A. ten Berge, bewindvoerder. Het mag wederom duidelijk zijn dat ik niet die A. ten Berge ben, noch mijn eigen bewindvoerder speel. Het bedrog zit kennelijk bij mijn zus: H. ten Berge te Odijk, zij was juli 2008 op onrechtmatige wijze in bezit gekomen van mijn paspoort en heeft kennelijk met medeweten van de 7 criminele vennoten van het bewindvoerderskantoor KROEZEN BV te Vortum-Mullem mijn AOW en mijn ABP aangevraagd en sindsdien alle gelden daarvan verduisterd en/of voor eigen gebruik aangewend.

Ik ben op 25 en 26 september 2007 door de Rechtbank Utrecht om politieke redenen onder curatele gesteld en daar zo gehouden, zonder dat ik door een rechter gehoord was en zonder dat de geestelijke stoornis, de wils- en handelingsonbekwaamheid van mijn persoon aangetoond kon worden. Dit onrecht heb ik blijkbaar ‘te danken’ aan het feit dat ik een van de vele klokkenluiders ben die de corrupties van de overheid en volksvertegenwoordigers aan de kaak stelt en kan bewijzen.

Op 4 januari 2008 hebben mijn vijf zussen in het sterfhuis van mijn moeder mij zo mishandeld dat ik 112 gebeld heb. Mijn 5 zussen ontkenden de mishandelingen en verklaarden aan het toegesnelde bevoegde gezag dat ik geestelijk gestoord was. Zus H. ten Berge hoorde ik insinueren dat zij mijn bewindvoeder was.
Ach weet u ?: Ik ben blij dat ik mijn zussen niet ben.

Ik kan mij voorstellen dat het UMC schade heeft geleden omdat ik besloten heb de kunstheup operatie op het zeer korte termijn van 3 dagen, af te zeggen, met als reden, dat ik niet mee wil doen aan de hierboven beschreven misleidingen in het verzekering- en familierecht.

Ik adviseer u de schade te verhalen op dhr. ing. Rob A. Adolfsen, mba Voorzitter Raad van bestuur AGIS te Amersfoort en Roger van Boxtel (D66) voorzitter Raad van Bestuur MENZIS te Enschede. Beide heren, zijn kennelijk superfraudeurs in zorgverzekeringen.

Ook kunt u de schade van de door mij, op het laatste moment afgezegde kunstheup operatie, verhalen op mevr. H.H.H.M. Heijmerink- ten Berge, bewindvoerder. Adres: Zeisterweg 36-B. 3984 NL Odijk. Immers deze zus verduistert, in samenwerkend verband met het bewindvoerders kantoor KROEZEN BV te Vortum-Mullem (dekmantel), de gelden van mijn AOW en ABP en wil dat ten koste van mij, tot in de lengte van dagen vol houden.

En u weet net zo goed als ik, dat ik geen zorgverpleging / revalidatie kan inkopen en overeenkomsten kan afsluiten als ik van te voren weet dat ik de eigen bijdragen, de bijkomende kosten, het vervoer enzovoort niet kan betalen.

Deze brief gaat ook naar de politie en naar de HOVJ te Utrecht en dan maar hopen dat justitie onderzoek wil doen zonder de bekende tunnelvisie.

Hopelijk heb ik u hierbij goed geïnformeerd en als u nog vragen hebt kunt u 030-2316070 of 06-46 44 37 68 bellen als deze nummers door wanbetaling niet inmiddels geblokkeerd zijn.

Met vriendelijke groet,
Anne Marie ten Berge

Geen opmerkingen: