donderdag 3 september 2009

Prinsjesdagstukken goed voor persbreidel ?

Door: Anne Marie ten Berge, donderdag 3 september 2009 16:39
Beste redactie van De Pers. Hierbij reageer ik op uw artikel van 1 september 2009 in uw krant: 'Bestuur Kamer wil Prinsjesdagstukken op vrijdag'. Ik citeer uw schrijven: “Het bestuur van de Tweede Kamer wil dat alle leden op de vrijdag vóór Prinsjesdag kunnen beschikken over de begrotingsstukken waarin het kabinet zijn plannen voor volgend jaar presenteert.” Einde citaat. In het algemeen denk ik dan direct: Het is niet waar! Wéér een nieuw staaltje van ‘de Leugen regeert’ in de vuile politiek van het kabinet en de Tweede Kamer. Het Tweede Kamerbestuur hééft dat helemaal niet te willen. Burgers hebben de leden van de Tweede Kamer gekozen en níet het bestuur van deze Kamer. Niks eigen voorkennis van stukken. Ook voor de Tweede Kamer geldt: Géén afspraken en regels ontduiken inzake de regeringsstukken met een embargo. Deze Prinsjesdagstukken zijn in 2008 kennelijk opzettelijk uitgelekt door anonieme minister(s)en hun ambtenaren. Wie moet het anders gedaan hebben ? Het waarom, van deze snode daden van de minister(s), die zoals ieder mag verwachten door ‘de grote leider Balkenende’ aangestuurd worden, mag nu duidelijk zijn. Aan de orde is een bizarre schending van normen en waarden, voor en door Balkenende zélf met zijn achterbakse regievoering. Hij en geen ander is zélf eindverantwoordelijk voor het doorbreken van het betreffende embargo, anno 2008 maar nam deze verantwoordelijkheid niet. Volgens mij spreekt JP nog steeds op ongeloofwaardige toon,met valse argumenten tegen het uitlekken van de Prinsjesdagstukken in 2008. Het zou logischer zijn als hij zou zeggen: “Sorry, maar dat overkomt mij geen tweede keer meer. De ambtenaren of de minister(s) die dit geflikt hebben, heb ik ontslagen. In 2009 zal er niets meer uitlekken.” Maar nee, ‘zó duidelijk treedt Balkie niet op. Zoiets eerlijks en simpels staat niet in zijn geleerde boeken waar hij ‘doctor’ mee is geworden. Als je Balkenende mag geloven dan doet hij het in zijn broek. Hij zegt met grote vreze te vrezen voor weer een herhaling van het vroegtijdig uitlekken van de Prinsjesdagstukken naar de media toe en stelt doodleuk voor het uitlekken te beperken , tot de leden van de Eerste en de Tweede Kamer. Hij laat zien dat hij over een bekrompen geest beschikt. Dat hij, en ik kan het niet laten dit sprekende gezegde te citeren, inderdaad nog minder waard is dan een deurmat. Mijn conclusie luidt: Balkenende wil kennelijk alleen naar de eigen gelederen en politieke achterbannen uitlekken. Als de ministerraad haar zin krijgt is het uitlekken van regeringsstukken met een embargo, alleen legaal gesteld, als dit gebeurt richting de betrokken Kamerbesturen. Dit vind ik dus een staaltje van bestuurlijke willekeur. Ook zie ik deze actie als een shot van onbehoorlijk bestuur, omdat de WOB hierbij op een onzuivere manier de strop om krijgt gehangen. Het ene uitlekken (bestuursleden zijn ook burgers) wordt legaal en het andere uitlekken, via de media, naar de burgers toe die niet in het landsbestuur zitten, blijft illegaal. Het gevolg van deze verdeel en heers politiek is dat de burger dom en onwetend wordt gehouden en dat de journalisten hun werk niet kunnen doen. Het hele scenario van de ministerraad heeft iets weg van persbreidel. Alleen de leden van de politieke partijen (1% van alle kiezers) kan met de in de schoot geworpen voorkennis, dit keer zijn dat dan de begrotingsstukken van Prinsjesdag, alle journalisten een hele slag voor zijn. Dames/heren van De Persredactie, jullie doen het goed. Ik lees jullie werk graag. En nu opletten hoe de politieke partijen dit pokerspel van de Ministerraad met voorzitter Balkenende meespelen. Nemen ze een onbehoorlijk besluit dan is daar nog altijd de bestuursrechter voor een kort geding. Met vriendelijke groet.
Utrecht 3 september.2009. Mail:amstenberge@hotmail.com / http://www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: