dinsdag 15 september 2009

Wouter Bos verduistert bewijstukken ?

OPEN BRIEF 1/ 1
FAXBERICHT faxnr. 070-3427900 & POSTBRICHT Postbus 2020 / 12500 EE Den Haag

Aan: het Ministerie van Financiën
T.a.v. Wouter Bos, minister (PvdA)
Prinses Beatrixlaan 512 / 2595 BL Den Haag.
Van: Anne Marie S. ten Berge
Servaasbolwerk 4-4bis
3512 NK Utrecht

Datum: 15 september 2009, derde dinsdag in september
Betreft: Art.361WvSr. Verduistering van bewijsstukken etc. door ambtenaar.

Meneer Bos,
Terwijl ik net weer op de TV de hele leugenregering voor joker heb zien gaan op de derde dinsdag van september, wil ik u hierbij bijtijds laten weten dat ik, volgens Art.361 WvSr. zo spoedig mogelijk aangifte zal doen tegen de HOVJ’s en de parketsecretaris van het OM Arrondissement ’s-Hertogenbosch. En ook tegen u, de ontvanger der Rijksbelastingen.
Ik vertel u dit omdat deze aangifte tegen het OM niet los gezien kan worden van het onrechtmatig handelen van onze laatste twee ministers van Financiën met betrekking tot het afgeven van de IB-60 verklaringen over de jaren 2000 t/m 2009 ter zake van mijn 0-inkomen.

Zoals u hoort te weten ben ik buiten mijn schuld zonder inkomen geraakt. Het onrechtmatige ontslag d.d. 23 september 1999 bij het openbaar onderwijs van de gemeente Utrecht en het Utrechtse B&W- en Raadsbeleid met twee valse onderwijsaanstellingsakten in de strijd, waren er de schuld van, dat ik vanaf 10 januari 2000 niet langer kon voorzien in het bekostigen van de noodzakelijke middelen van mijn bestaan. Ik kreeg geen bijstand.

Per leugenbrief van 9 maart 2005 met kenmerk BenCV 2005/45U gaf de toenmalige minister van financiën Gerrit Zalm(VVD) de opdracht aan J.J.C. Sprenger, directeur Voorl.+Com. om mij wijs te maken dat de inspecteur van de belastingdienst, kantoor Utrecht verantwoordelijk zou zijn voor het achterhouden van alle IB-60 verklaringen waar ik recht op had. Op mijn bezwaarschriften werd niet besloten. Daarom presteerde ik het om op 11 december 2007 publiekelijk, bij Gerrit Zalm een miljoenen schade- en smartengeld claim in te dienen.

En nu bent u aan de beurt om u te verantwoorden voor uw machtsmisbruik. U gaat mij alle IB-60 verklaringen 2000 t/m 2009 over mijn 0-inkomen sturen. Ik heb deze nodig voor een rechtzaak en u mag als ambtenaar geen bewijsstukken verduisteren. Ondanks het feit dat ik de leeftijd van 65 heb bereikt, ontvang ik géén AOW noch pensioen. Mijn inkomen is nog steeds 0.00 EUR. Ik kan de verplichte ziekteverzekering en het GAK niet betalen.

In 2008 heb ik bij de ECD aangifte gedaan van fraude, oplichterij en diefstal van derden waar de belastingdienst, alsook ondergetekende last van hadden. Per brief d.d. 3 maart 2009, welke namens u met vriendelijke groeten was ondertekend, is duidelijk geworden dat door de Dienst op enig moment het volgende bewijsstuk in ontvangst was genomen: De beschikking ‘ondercuratele stelling’ nr. 08-450 d.d. 14 februari 2008 van de Rechtbank, Sector kanton, locatie Utrecht. Eerdaags zal ik ook op dit punt aangifte Art. 361 WvSr. tegen u doen omdat namens de belastingontvanger, dat bent ú, deze beschikking voor wat blad 2 betreft verduisterd is. Precies dat blad, dat als bewijs moest dienen, wélke kantonrechter en griffier mij op 14 februari 2008 wéér tot een 0,00 EUR. inkomen hebben gebracht. Graag een bevestiging van ontvangst van dit schrijven en een voorstel tot behandeling.
Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge.

Geen opmerkingen: