donderdag 17 september 2009

Advertentie ivm gemeenteraadsverkiezingen maart 2010

Utrecht, September 2009

Beste mensen,

Ik ben Anne Marie ten Berge en woon in Utrecht,
Allereerst ga ik in maart 2010 (weer) meedoen aan de gemeenteraads- verkiezingen om daarna, zo gauw als dit landsbestuur eindelijk eens gaat op- hoepelen, deel te nemen aan de landelijke verkiezingen. Dit land wordt op een schimmige manier geregeerd, en dan zeg ik het nog netjes. Ik hoop met uw steun en een 2/3 meerderheid, fundamentele democratische hervormingen tot stand te brengen.
Motto verkiezingen: “Ieder heeft recht op een fatsoenlijk bestaan, een beschaafde overheid en eerlijke volksvertegenwoordigers”.
Lees voor meer info: www.annemarietenberge.blogspot.com of ‘google’ mijn naam.
In verband met de subsidieaanvrage om campagne te voeren stuur aub naar mij op: Anne Marie ten Berge / Servaasbolwerk 4-4bis / 3512 NK Utrecht, of mail naar: amstenberge@hotmail.com

* JA. Ik, man / vrouw word (kosteloos) lid en stel mij ja / nee kandidaat.
Naam:
Adres :
Contact:

* Wat betreft de naam van onze partij geeft ik de voorkeur aan:
0 DEMOCRATEN (D)
0 DEMOCRATEN NEDERLAND (DN)
0 DEMOCRATEN ORANJE (DO)
0 DEMOCRATEN van AMSBERG (DvA)
0 of anders...

Geen opmerkingen: