maandag 28 september 2009

Balkenende geen Eunorme president.

Door: Anne Marie ten Berge, maandag 28 september 2009 17:06

In DePers stond op 28-09-2009 een artikel met de titel:"Blair, Balkenende en Juncker genoemd als EU-president".

Mijn reactie was als volgt.
Ik, Anne Marie ten Berge schreef op 12 juni 2009 een eerdere reactie bij een item dat Balkenende betrof. Ik vertelde dat ik in mijn eerste brief 5/09/2002 aan Balkenende schreef over: 'Moraal en Politek'. Ik hekelde in mijn brief 5/09/2002 Balkenendes stokpaardje: Het promoten van normen en de waarden. Later kwam daar zijn 'gedreven' oproep bij, om er een VOC-mentaliteit op na te gaan houden. Nou, mij niet gezien. Ik ben nog steeds woest op Balkenende en zijn maffiabende met hun VOC-trucages. Hij en zijn 3 ministerraden hebben ná mijn eerste brief van 05/09/2002 met deze laffe MP,geen maatregelen willen nemen om het onrecht, mij en vele anderen aangedaan, te herstellen. Tenslotte kwamen de relevante schendingen van de zorgplicht voor de Nederlandse burger uit de zieke geesten van doorgewinterde en bekende politici voort. Dus dan horen politici ook de problemen op te lossen En de lezer weet: Als je een vergissing niet toegeeft wordt het een fout. En als je een fout niet hersteld, wordt het een delict. Wel, en zó gaat het nu in de politiek. Daar wordt geen misstap toegegeven, laat staan hersteld. En de burger is de dupe. Aan dergelijke praktijken wil ik een eind maken door mij verkiesbaar te stellen. Balkenende, de MP en zijn kornuiten, weten al jaren dat ik vanaf 23 september 1999 opzettelijk van mijn burgerrechten buitengesloten werd door het college van B&W en alle 45 Utrechtse Raadsleden. Politieke handlangers in dit onrecht waren Boele Staal (D66)in zijn functie van commissaris van de Koningin Provincie Utrecht en Wim Hack zijn rechterhand. Deze smeerlappen hadden, in 'goede samenwerking' met Annie Brouwer-Korf (PvdA)burgemeester van Utrecht en haar advocaat-procureur mr. Frans P.J.M. Otten, (die nu plv. rechter is in Den Bosch) voor mij in het jaar 2000, een strafblad uit hun duim gezogen.(Art.24 Wet op de JD) Daarom kon ik anno 2000 geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) krijgen om als leerkracht basisonderwijs mijn beroep te kunnen uitoefenen. Werk dat ik al 30 jaar deed. Werk dat ik nog 10 jaar had kúnnen en mógen doen. En wat deden de Aob en het FNV eigenlijk? Die maken heus geen ophef van vuile politieke spelletjes. De Aob en de FNV spelen mee. Het zijn net als mijn werkgevers B&W dat waren, de sociale partners van het Kabinet. En de regeringsmacht waar je afhankelijk van denkt te zijn ga je niet voor de voeten lopen met de schandalige wantoestanden van enkelingen. Dat zou de Tweede Kamer niet leuk gevonden hebben. Zij zijn tenslotte de baas in dit land. Vanaf 10 januari 2000 zat ik dus zonder werk,zonder inkomen, zonder vermogen en zonder een ziekteverzekering. Ik kreeg géén bijstandsuitkering. De aanvragen werden ijskoud niet behandeld.Ik moest er gewoon aan onderdoor gaan. Dat was de bedoeling. Maar dat is een soort van poging tot (financiële)doodslag door de overheid. Maar misschien zullen de foute politici en ambtenaren zichzelf ooit eens tegenkomen? Dat kan zo maar gebeuren. Ik ben nog steeds het spook in de kasten van de overheid. Ben ik nu dé klokkenluider van de corrupties van de overheden? Jazeker. Ik vrees van wel. Wie anders? En omdat ik elke beschuldiging welke ik in het nadeel van bekende politici naar voren breng, kan bewijzen moesten de valse politieke partijleden bij de overheidsinstanties maar heel gauw eens benen maken.Wij hebben meer last dan plezier van dit soort valse politici, terwijl ze duur betaald worden. Vanaf Juli 2002 hadden de meeste politici allemaal, mijn rapport "Broodroof en Rechteloosheid", kúnnen lezen. In Juli 2002 is het genoemde rapport (500 stuks) door sponsors naar elke autoriteit gebracht of gestuurd, die er wat toe deed. Ik ben nu 65. Ik heb nog steeds een 0-inkomen, omdat de Sociale Verzekerings- bank en het ABP mijn AOW en mijn pensioen niet aan mij wensen uit te betalen. Ik moet dus nog steeds geld lenen of roven om in leven te blijven. Ik heb heus wel de nodige aangiften gedaan, maar het OM wenst op geen enkele aangifte van mij reageren. Omdat ik al in 2002 zag en kon bewijzen dat foute Jan Peter Balkenende (CDA) met eigen doorzettingsvermogen een ennorme en waardeloze overheidsdictatuur op de been hielp en in stand hield, schreef ik hem in mijn brief van 5 september 2002: "Meneer bak eens wat anders dan ellende. U met uw leugens en uw politieke machtsmisbruik tegen mij. U met uw gepreek over normen en waarden. Het is prima dat u de mensheid wil verbeteren maar begin aub eerst eens bij uzelf". Einde citaat. Balkenende EU-president worden? Ik zie het al voor mij. Het eerste dat ik doe is hem aanklagen vanwege zijn ambtsdelicten als MP, zijn ondemocratische gedrag en zijn machtsmisbruik. Daar is niets christelijks aan. Lees meer over mij en mijn brieven op: http://www.annemarietenberge.blogspot.com en wordt lid van mijn nieuwe politieke partij, genoemd: DEMOCRATEN. Motto verkiezingen:"Ieder heeft recht op een fatsoenlijk bestaan, een beschaafde overheid en eerlijke volksvertegenwoordigers. Fijne dag allemaal.

Geen opmerkingen: