zondag 3 mei 2009

Mijn klokkenluidersreactie 03/05/09 op Weblog Europa.

luckybee zegt op 02-05-09 op de Weblog Europa: "Ik weet allang op wie ik ga stemmen, op de PVV ".

Beste lezer.
Ik weet allang dat ik NIET ga stemmen.Ik mág niet eens stemmen. Ook bij de laatste waterschapsverkiezingen kreeg ik geen oproep om te komen stemmen. Omdat boosheid daarover niet helpt heb ik de verschillende belasting diensten gemeld dat, al werd ik meervoudig miljardair, ik nooit meer belasting zou betalen vanwege de zoveelste fraude bij de verkiezingen door de Staat der Nederlanden. Mijn planbesluit is blijkbaar zonder weerwoord aanvaard. Wel is mij, namens de ontvanger van de Rijksbelastingen, het advies gegeven tegen de Staat te gaan procederen.

Ik leg u hierna uit hoe een en ander zo is gekomen: Op 25 september 2007 is het stemrecht mij, door de rechter dhr. mr.R.W.J.van Veen, oud president rechtbank Utrecht als gevolg van zijn uitspraak van die dag, ontnomen. Hoe gemeen kun je zijn? De rechter had mij op voorspraak en onder verantwoordelijkheid van mevr. R.den Besten, PvdA wethouder van Volksgezondheid te Utrecht,vanwege een geestelijke stoornis (misschien dyslexie ?), onder curatele gesteld. Zie het rekestnummer 2007/5413 en/of zie het curateleregister op rechtspraak.nl.

Sinds mijn rapport ‘Broodroof en rechteloosheid’, Juli 2002, ben ik bij B&W en bij de Provincie Utrecht, alsmede bij het Kabinet bekend geworden als een actieve klokkenluider van het politieke machtsmisbruik en nepotisme (onrechtmatige begunstiging bij het vergeven van posten) door de politieke partijen en hun leiders. Als burger kun je blijkbaar niet zonder strafmaatregel de politieke klok luiden. Je wordt er, door de regerende lafbekken op afgerekend.

Als eerlijke klokkenluider ben ik kennelijk de grootste politieke bedreiging voor de leugenaars die aan de regering zijn. Toen ik op 12 juli 2007 bij Guusje ter Horst,PvdA minister van Binnenlandse Zaken, en partijgenote van de Utrechtse wethouder den Besten, serieus solliciteerde naar de functie van burgemeester voor Utrecht, is deze curatele maatregel kennelijk als maatregel van ‘ten einde raad’ tegen mijn persoon van stal gehaald. Blijkbaar een manier om mij uit de openbaarheid te houden.Ik kan hard maken dat de psychiater W.K.te U.werkzaam bij de OGGZ-Utrecht, voor zijn valse getuigenis op de zitting van 11 sept. 2007 voor 6000 euro is omgekocht. Of hij voor dat geld mij maar even geestelijke gestoord wilde verklaren.

Rechter van Veen is blijkbaar onder machtsdruk van dhr. Hirsch Ballin CDA minister van Justitie, tot een dergelijke valse uitspraak ondercuratelestelling gekomen. Van Veen werd ‘gedegradeerd’ van president van de Rechtbank tot vice-president. Natuurlijk hebben onze politieke leiders wederrechtelijk onrechtmatig gehandeld en horen ze aangeklaagd te worden. Wees gerust, ik ben druk bezig aangiften te doen om daarna een art. 12 strafvorderingsprocedure te starten. Net zo’n procedure als die de PvdA-advocaat tegen Wilders is gestart. Ik ben benieuwd hoe het Europese parlement reageert wanneer zij hoort, dat Nederland als een van de lidstaten louter door verdachte politici te schande wordt gezet en als onbetrouwbaar uit de kast moet komen.

Het kan niet anders bestaan dan,dat de op 2 mei 2009 bij Weblog Europa binnengekomen anonieme reactie van Luckybee, die al weet dat hij/zij 4 juni 2009 op de PVV gaat stemmen, ook gespot wordt door het secretariaat van dhr. Timmermans,PvdA staats- secretaris Europese Zaken. In ieder geval zal ik hem per post mijn Weblog Europa-reactie opsturen. De reactie van Luckybee is door Weblog Europa geaccordeerd voor publicatie. Het zou mij verbazen als míjn klokkenluidersreactie van 3 mei 2009, óók voor plaatsing akkoord wordt bevonden. Mocht dit laatste niet zo zijn, dan heb ik altijd nog mijn website voor een publicatie van mijn standpunten en avonturen met de politieke nep-leiders in dit Nederland.

Beste lezers geloof mij: Wilders en zijn groep hebben, net als alle andere Tweede Kamerleden al eerder kennis kunnen nemen van al hetgeen ik hierboven heb geschreven. Een politieke schanddaad, welke ik blijf herhalen, zolang ik nog adem heb. Ik ben 6 maart 2009, 65 jaar geworden en krijg ook voor ’straf’ géén AOW. Piet Hein Donner,CDA-minister van Sociale Zaken moet bij zichzelf gedacht hebben: “Eens een klokkenluider altijd een klokkenluider.Zij wacht maar op haar AOW tot ze 67 jaar is. Het FNV neemt daar, namens mij, een besluit over".

geef een reactie naar e-mailadres: amstenberge@hotmail.com

Geen opmerkingen: