donderdag 14 mei 2009

Mevr. de curator vrees niet, alleen figuurlijk zal uw rotkop rollen.

Onderwerp van de mail: Mevr. de curator vrees niet, alleen figuurlijk zal uw rotkop rollen.‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: donderdag 14 mei 2009 12:24:38
Aan: KROEZEN BV (algemeen@kroezenbewind.nl)
Aan: Bewindvoerskantoor Kroezen BV
t.a.v.: Marie Louise Brandt-van Heijst, valse curator
St.Cornelisstraat 44 te Vortum-Mullem.

Mevrouw Brandt-van Heijst, sinds 14 februari 2008 voert u geheel ten onrechte over mij een vals curatorschap uit. Dit laatste kennelijk op grond van de hebzucht van de vennoten van Kroezen BV en mijn familieleden, van wie u de namen geheel ten onrechte niet wil beschrijven. Tussen haakjes, heeft u de betreffende familieleden, zussen en zwagers al verteld dat u op korte termijn, (op advies van de kantonrechter dd 28-04-2009) te maken krijgt met art 12 Sv.?

Komt het even gelegen dat ik hierbij nogmaals en nogmaals en nogmaals aan u vraag om mij, per omgaande, het op mijn naam en persoon gestelde Kroezen BV dossier in afschrift op te sturen ?
U weet mijn adres: Servaasbolwerk 4-4bis 3512 NK Utrecht. Blijft u weer in gebreke dan doe ik onder andere wéér aangifte van verduistering art. 326.WvS.

En vergeet niet om bij deze dossierzending in te sluiten: De beide ingevulde modelformulieren, van CURATELE, BEWIND en MENTORSCHAP uit 2007 en 2008. Dit formulier staat bekend onder de aanduiding: 'Verzoek tot ondercuratelestelling'. Het is bij wet verplicht dit formulier in te vullen bij ieder verzoek om een wettelijke vertegenwoordiging.

Dit formulier heeft de status van een akte (een soort verklaring onder ede) welke geheel volgens waarheid ingevuld en ondertekend dient te worden. Gezien de toelichting van dit formulier, ieder kan/mag dit downloaden, heeft u nogal wat papierwerk bij de kantonrechter in moeten inleveren om mijn curator te kunnen worden.

Omdat ik de kantonrechter meer dan eens naar beide afschriften van dit formulier uit 2007 en 2008 mét de verplichte bijlagen heb gevraagd en ik deze niet kon krijgen omdat de Sector kanton, locatie Utrecht deze stukken ook niet had ontvangen,heeft de kantonrechter op de zitting van 28-04-2009 nogmaals en nogmaals en nogmaals om deze stukken gevraagd."Ik zal ze opsturen", heeft u plechtig beloofd. Maar de kantonrechter heeft blijkbaar nog geen snipper van de gevraagde stukken binnen omdat de uitspraak van 12 mei 2009 aangehouden is tot in de pruimentijd.

"Ik heb helemaal geen eed afgelegd", zei u knorrig op 28/04/2009 maar daar gaat u het niet mee redden. Uw opmerking staat juridisch gezien gelijk met de bekentenis dat u, noch dhr P. Donkers ooit een 'Verzoek tot ondercuratelestelling' hebben ingediend, noch de vereiste bijlagen hebben overlegd, noch hebben getekend voor de waarheid.

Wanneer u het gevraagde dossier A.M.S.ten Berge,geb. 6 maart 1944 te Utrecht naar mij opstuurt vergeet dan ook niet in te sluiten alle afschriften van de financiële verantwoordingen van uw valse curatorschap, alle rechterlijke uitspraken, correspondenties, verslagen enzovoort die daarmee in verband staan. U heb een zwijgrecht maar niet het recht mijn dossier achter te houden.

Ook ben ik benieuwd, gehoord hebbende de kantonrechter op de zitting van 28/04/2009, waarbij u nog één kans kreeg de stukken die meerdere kantonrechters vanaf 2008 tevergeefs aan u gevraagd hebben op te sturen, alsnog in te dienen bij de Sector kanton locatie Utrecht onder vermelding van Cb.193122.

Aansluitend kunt u mijn mail van de 14de mei 2009 lezen welke ik vanmorgen naar De Stichting Mitros gestuurd heb. Als u wilt weten welke maatregelen ik verder nog genomen heb dan kunt u daar naar vragen. Vrees niet, alleen figuurlijk zal u rotkop rollen.
Was getekend: Anne Marie ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

To: vraag@mitros.nl
From: vraag@mitros.nl
Subject: E-mailformulier
Date: Thu, 14 May 2009 07:54:47 +0000
CC: amstenberge@hotmail.com

E-mailformulier
bericht : Onderwerp: Fraude betaling huurpenningen Sinds 1 juli 2004 neemt Stichting Mitros huurpenningen aan van anoniem gehouden derden, ter zake van het per 1 juli 2004 door mij gekochte pand Servaasbolwerk 4-4bis, 3512 NK te Utrecht. Dat is een huurrecht delict.Ik heb het recht te weten wie deze betalingen namens mijn persoon hebben/heeft verricht en hoeveel de som van het totale bedrag bedraagt, van 1 juli 2004 tot 1 juli 2009.
is_dit_een_klacht : Ja
mitroshuurder : nee
adres : Servaasbolwerk 4-4bis
postcode : 3512 NK
woonplaats : Utrecht
geslacht : Mevrouw
achternaam_en_voorletters : ten Berge, A.M.S.
telefoonnummer : 030-231 60 70
e_mail_adres : amstenberge@hotmail.com
************************************************************************************
Disclaimer...

Geen opmerkingen: