zondag 23 oktober 2011

Art.38 BW1: Rechter mag ik huwen ?

Door: Anne Marie ten Berge. Utrecht Zondag 23 oktober 2011

Best lezers, het zal je maar gebeuren. Je partner overlijdt na 34 jaar lief & leed gedeeld te hebben. Je wordt weer verliefd en ten huwelijk gevraagd. Maar de ambtenaar van de burgerlijke stand stuurt je bij het 'aangeven' weer weg omdat mevrouw eerst volgens Art.38 BW1 toestemming van de kantonrechter moet hebben om te huwen, 'Mevrouw', dat ben ik, is namelijk op 25 september 2007 onder curatele gesteld wegens een geestelijke stoornis. Ik was er zelf niet bij. Ik zat thuis met een kaakontsteking. De rechter wilde niet aan huis komen, dus ik heb ook nooit de medische verklaring gezien of gehoord over wat ik nu in mijn bovenkamer zou kunnen mankeren. Ook mijn partner stond voor raadsels. Het was gewoon een laffe daad van het Stadsbestuur van Utrecht. Ik had op 12 juli 2007 een keurige sollicitatiebrief geschreven aan HM de Koningin voor de vacature van burgemeester van Utrecht. Ik was 12 augustus 2007 nog op de televisie geweest in het programma Fopspeen bij Netwerk van de NCRV over het Utrechtse burgemeestersreferendum en op 25 september 2007 kreeg ik een briefje thuis dat ik onder curatele was gesteld wegens een geestelijke stoornis. Mijn verdiende loon ? Wel nee, ik ben vanaf jaar 2000 klokkenluider van de corrupties in de Utrechtse politiek en bij de overheden. Enfin, het is vandaag vandaag en ik toon u hierna , mijn RE-mailtje aan de advocaat. En wat daarna komt.
U kunt reageren op: amstenberge@hotmail.com

17:56 Beantwoorden ▼ Anne Marie ten Berge

Aan: Dhr.mr.A.R.Jaarsma,

Aan: Mw.mr.S.G.M.van Lunsen, senior secretaris,
cc: Mr. H.AE Uniken Venema,pres.rechtbank Utrecht


Beste Rolf Jaarsma,
U stuurde en vroeg op Wed, 19 Oct 2011 13:54:46 +0200 het volgende bericht: Bijgaand. Kunt u mij de personalia en het adres van de heer geven? Groet, Rolf Jaarsma
Hierna mijn antwoord: Zoals ik eerder op de zitting van 22/09/2011 heb gezegd: De heer zal de curatele niet overnemen, dus zijn gba gegevens doen er niet toe in mijn rechtsgeding. Alleen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand worden de personalia van de heer overlegd. Betreffende ambtenaar heeft bij het 'aangeven' gevraagd terug te komen met de toestemming van de kantonrechter, dat mevrouw een huwelijk aan mocht gaan.
Overigens meen ik op die zitting 22/09/2011 ook gezegd te hebben dat de rechtbank niet de plaats van de Dienst Burgerzaken kon innemen of woorden van gelijke strekking. Deze en nog andere verklaringen van mijn kant, zoals mijn opmerking dat de curatele geen obstakel kan / mag zijn in het geven van de toestemming, zijn buiten mijn schuld, niet in het proces-verbaal van de betreffende zitting gekomen. Erger: Ik lees in het p-v dat de rechter van mening is dat de curatele een huwelijksbeletsel is. Dit is ongekend onprofessioneel.

Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge.

******************************************************************
Aan: Mw. Mr. S.G.M.van Lunsen, senior secretaris.

cc : Dhr. Mr. H.AE Uniken Venema, president rechtbank Utrecht.

bcc: Mr. Aleid Wolfsen, PvdA-nepburgemeester van Utrecht.

Geachte mevrouw Van Lunsen en heer Uniken Venema,

Ter zake van mijn rechtsgang Art.38 BW1 bericht ik u als volgt.

Dossier bij Sector Familie & Toezicht.
In het betreffende proces-verbaal d.d. 22/09/2011 van de Sector Familie & Toezicht staat, ik citeer in vet cursief: "Uit uw dossier blijkt dat u het niet eens bent met het feit dat u onder curatele staat". Einde citaat.
Omdat ik niets af weet van genoemd dossier dat op enig moment bij Sector Familie & Toezicht moet zijn binnen gekomen, wil ik dat mevr. mr. A.van Dijk, rechter en vice-president in het rechtbankbestuur, aan de griffier gelast om het dossier, waar zij, als rechter over sprak in afschrift op te sturen: t.a.v. Mw. A.M.S.ten Berge, Catharijnesteeg 7. 3512 NZ Utrecht.
Het lijkt mij niet kunnen dat de rechter een dossier aanhaalt dat bij mij onbekend is. Het enige 'dossier', dat ik als rechtzoekende in dit geding heb ingebracht is mijn verzoek 20/05/2011: Art.38 BW1.(1 bladz.+ 3 flyers) Maar een heel dossier zaakkenmerk 773721 UF VERZ.11-8821 SL ? Dat zou ik graag eens zien. U kunt de nota van de kosten van het kopiƫren meesturen.

Bezwaar tegen uitblijven van besluit/beschikking/toestemming.
Mijn intenties, mijn klachten,en de werkzaamheden van de advocaat draaien alleen om het feit dat ik, 5 maanden geleden op 20/05/2011 bij de Sector kanton locatie Utrecht, een verzoek: Art. 38 BW 1. heb ingediend. Mijn nieuwste klachten gaan nu over het feit dat er nog steeds geen uitspraak is gedaan. Gewoonlijk komt de uitspraak van een civiel verzoek zonder partijen, binnen 14 dagen na de zitting. De zitting was op 22/09/2011 en het is nu 4 weken later. Wie laat hier nu steken uit de broddellap met garen nr. 11-8821 vallen ?

De mening van de curator
Ik heb kennis genomen van de irrelevante, leugenachtige informatieve inhoud van het briefje van de curator op 14/10/2011 aan de Sector Familie & Toezicht. Ik zag direct, dat de curator het kenmerk van de zaak niet volledig weergegeven heeft. Curatoren mogen alleen 'dealen' met de Sector kanton. De aanduidingen UF VERZ 11-8821 SL heeft de curator in haar briefje dus wijselijk weggelaten.
Verder merk ik op dat de 'curator' valselijk ondertekent als ' bewindvoerder'. Ik heb nog nooit gehoord dat ik via een rechterlijke uitspraak onder bewind was gesteld zodat mijn familie er met mijn inkomen van door kon gaan.
De klanten, de autoriteiten enzovoort worden door KROEZEN BV belazerd. Immers in de Statuten van KROEZEN BV kvk nr. 171414680 komen de woorden: curator, bewindvoerder en mediator niet voor. Van het, door mij vele malen bij Sector kanton en bij het rechtbankbestuur aangemelde KROEZEN- bedrog, zult u wel geen last willen hebben.

Was getekend, mevrouw A.M.S. ten Berge

*****************************************************
NASCHRIFT
Ik weet het zelf ook nog maar 2 dagen, maar op 18/10/2011 heeft dhr. Martin Roeten, geneesheer directeur Altrecht Utrecht/W.A.huis, op de naam van: A.M.S.ten Berge, geb.06-03-1944, de procedure van een Voorlopige Machtiging gestart.
Juridisch gaat het om:een verzoek tot dwangbehandeling volgens Art.38 Wet op de BOPZ ( Wet op de bijzondere opnames psychiatrische ziekenhuizen.)
De diagnose in het behandelplan van 18/10/2011 luidt: Waanstoornis. (Ik ben nog nooit doorverwezen naar de psychiatrie) .
De curator heeft ingestemd met de diagnose, het behandelplan van 18/10/2011 en gaat akkoord dat dhr A.A. van de Peppel, psychiater bij het OGGZ-team Stad Utrecht afd. Psychiatrie & Verslaving, als de betrokken behandelaar de dwangbehandeling en de gedwongen medicatie uitvoert of uit laat voeren.
Bovengenoemde gedragingen, zoals schending van de privacy, het geven van een valse geneeskundige verklaring (Art.229 WvSr.) en het zonder enige grond blootstellen aan de gevaren van dwangmedicaties (farmacotherapie) zijn strafbaar als misdrijf.

De eindverantwoordelijkheid voor dit bopz-misdrijf ligt bij dhr. mr. A. Wolfsen, PvdA nep-burgemeester van Utrecht. Het college van B&W Utrecht heeft op 02/04/2004 onder meer besloten dat alle Hoofden en Directeuren van Dienst volgens mandaat, namens B&W konden besluiten. Zo mag Martin Roeten, als directeur Altrecht Utrecht Dolderseweg 116 Den Dolder. namens de burgemeester besluiten nemen welke de Wet op de BOPZ raken.

Ik heb uiteraard bij de politie en bij mijn sociale omgeving alarm geslagen. Ik zal bij de politie aangiften doen. Anne Marie ten Berge

Geen opmerkingen: