maandag 17 oktober 2011

Geen provisioneel bewind. Dan ook 4 jaar inkomen terug.

Mail door: Anne marie ten Berge, Utrecht op 17-10-2011 oor
Titel mail: Geen prov. bewind! Dan recht op teruggave van het gehele inkomen vanaf 25/09/2007. Zie ook Bijlage: Mail 9 sept.2011.
23:16 Beantwoorden ▼
Anne Marie ten Berge
amstenberge@hotmail.com
Aan ml.brandt@kroezenbewind.nl, Stichting Mitros, José ten Berge, Irene ten Berge, r.krupers@kroezenbewind.nl, j.kroezen@kroezenbewind.nl, t.litjens@kroezenbewind.nl, i.kroezen@kroezenbewind.nl, j.gerritsen@kroezenbewind.nl, j.lienaerts@kroezenbewind.nl, Hetty heijmerink-ten berge(odijk), KROEZEN BV, Kees van Oosten, Algemeen AD, Angelo van Kleef, ap-zutphen@om.nl, ap-lwd@om.nl, Antoon van Belle, beheer.rechtspraak.nl@rechtspraak.nl, c.permentier@rechtspraak.nl, Clemens Pape, communicatie.rb.utrecht@rechtspraak.nl, Engelsman, Marie Louise, Gerdi Verbeet, Mr.A.R. Jaarsma, Altrecht Informatiecentrum, Ab van Peppel, psychiater, m.weerink@altrecht.nl, Peter de Klein, Nico de With, r.vroomen@utrecht.politie.nl, Hilde Braakman, Joop Servaas, Paul van Schuilenburg, Burgemeester Frans Backhuijs, Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester)

Aan: KROEZEN BV te Vortum-Mullem.( het Nederlandse centrum voor oplichterij. Zitten jullie ook in Elst ? bah !)
Aan: De pestkoppen Pieter en Hetty Heijmerink - ten Berge. (afstandelijke moordenaars)
Aan: Stichting Mitros Einsteindreef 133 Utrecht.( kampioen in het liegen tegen de politie en tegen de rechter)

Mijn verzoek van 20 mei 2011 ter zake van Art1:38 BW is op 22/09/2011 is in behandeling bij de rechtbank Utrecht.
Het staat vast dat ik geen verzoek zal indienen voor het opheffen van de curatele omdat de curatele geen beletsel is om te huwen > Art1: 38 BW.
Lossen jullie je eigen problemen maar op lafbekken.

Curatele betekent: voogdij over een meerderjarige. Voor jullie betekent de curatele: pikken wat je pikken kan. Voor mij betekent curatele: moorden op afstand, want zonder inkomen kan je niet leven.
De verantwoordelijke curator heeft namens het echtpaar Heijmerink-ten Berge wéér mijn inkomen niet overgemaakt.
Op 08/04/2011 ben ik zonder exploot namens Mevr. M. Gozens, directeur van Stichting Mitros Nieuwegein door de valse deurwaarder van Mill (69 BJ BD) zonder vaste woon of verblijfplaats vervallen tot bedelarij.
Stichting Mitros, Wonen Nieuwegein, heeft op 08/04/2011 mijn inboedel in Nieuwegein op de foto gezet. Het was alles wat mijn partner en ik in 34 jaar hadden opgebouwd aan inboedel. Alles is uit ons huis gesleept. Op het laminaat, de ijskast, het fornuis, de wasmachine, de afwasmachine de grote televisie en ook het twee persoonsbed na.
Stichting Mitros Wonen,heeft kennelijk het een en ander, terwijl ik ze op 06/01/2011 het Testamenten Register had gestuurd, zonder mijn toestemming doorverkocht aan de nieuwe huurder van mijn woning Thorbeckepark 108 in Nieuwegein. Ik las het bovenstaande in het proces-verbaal van de korpsbeheerder Utrecht over mijn klacht tegen die gewelddadige politieman: R.V.te U.
Zonder nader tegen bericht is het waar wat de burgemeester verklaart. Ik zal aangiften doen. Moet ik nu voor mijn nieuw te huren woning alles opnieuw aanschaffen? Terwijl wij zulke fijne spullen hadden? Het is te gemeen voor woorden.
Gelieve de foto's van 08/04/2011 af te laten drukken en op sturen naar mevr. A.M.S. ten Berge. Catharijnesteeg 7. 3512 NZ Utrecht.
Weigering staat voor een extra verduistering.
Bij de valse uitvoering, van de valse ondercuratelestelling zijn meerdere betrokkenen: De gemeente Utrecht, het OM Utrecht, de Rechtbank Utrecht, Altrecht Utrecht, Stichting Mitros Utrecht,Stichting Mitros Nieuwegein Kroezen BV en 5 zussen en 3 zwagers als naaste familie. Ik heb bedacht dat ik van elke instantie per maand dat ik onder curatele sta dus, vanaf 25 september 2007, twee (2) miljoen Euro curateleschade vergoed wil hebben.
Om een gezond mens en haar partner, eerlijke burgers voor jaren en jaren zo te belazeren door haar inkomen, haar erfenissen en al haar rechten af te pakken is de uiting van een diep kwaad en van ziekelijk machtsmisbruik. Jullie zijn zeker bij Hitler in de leer geweest ? Jullie zijn moordenaars op afstand.
Voor de eigen bijdrage van de toevoeging voor een advocaat in de rechtszaak ter zake van Art.1: 38 BW vraagt de Raad voor de Rechtsbijstand Amsterdam € 775,00 Euro. De curator moet dit betalen want ik heb gemerkt dat het bezwaar van een onder curatele gestelde niet telt. Ik zal de Raad van de Rechtsbijstand informeren.
Jullie kunnen mij geen beschikking onder bewind stelling tonen, dus ik heb recht op mijn volledige inkomen vanaf 25 september 2007
Ik zal de Rechtbank Utrecht verzoeken met de brieven 02/02/2007 en 09/05/2011 van de psychiater aan de kantonrechter en aan de officier van Justitie in de hand, verzoeken.
Dan wil ik dat het OM tot vervolging over gaat volgens Art. 12 vervolging op klacht.
Op 13 dec. 2010 heeft de curator namens de familie mij aangemeld bij Ab vd Peppel, psychiater bij het OGGZ team Stad Utrecht altrect Utrecht, afd. psychiatrie & verslaving, voor een gedwongen (bopz) opname. Op 21 mei 2011 zijn de twee bestuursleden van Stichting Mitros verantwoordelijk voor de aanmelding, namens de curator, van een gedwongen (bopz) opname bij dezelfde psychiater, bij dezelfde afdeling. Deze aanmeldingen zijn strafbaar als misdrijf. Net als de overval en de gewelddadige gedwongen huisuitzetting op 08/04/2011 in Nieuwegein. Maar dat beseffen jullie ook wel.
www.annemarietenberge.blogspot.com

BIJLAGE:
From: amstenberge@hotmail.com
To: ml.brandt@kroezenbewind.nl; vraag@mitros.nl; heijmerink@h22.nl; josedumont@tiscali.nl; ib@planet.nl; r.krupers@kroezenbewind.nl; j.kroezen@kroezenbewind.nl; t.litjens@kroezenbewind.nl; i.kroezen@kroezenbewind.nl; j.gerritsen@kroezenbewind.nl; j.lienaerts@kroezenbewind.nl
CC: informatiecentrum@altrecht.nl; ab.v.peppel@altrecht.nl; m.weerink@altrecht.nl; peter.de.klein@utrecht.politie.nl; nico.de.with@utrecht.politie.nl; r.vroomen@utrecht.politie.nl; h.j.braakman@utrecht.politie.nl; j.servaas@utrecht.politie.nl; paul.van.schuijlenburg@utrecht.politie.nl; kvanoost@xs4all.nl; arjaarsma@zonnet.nl; f.backhuijs@nieuwegein.nl; burgemeester@utrecht.nl
Subject:
Date: Fri, 9 Sep 2011 17:38:27 +0200
Utrecht O9 september 2011. Door: Anne Marie ten Berge.
LS
1. TV afgesloten
Hierbij laat ik u weten dat Ziggo, het abonnement van klantnummer 14768426 op naam van A.M.S.ten Berge. Servaasbolwerk 4 . 3512NK Utrecht wegens wanbetaling heeft afgesloten. Voor de afsluiting van de analoge verbinding wordt € 29,95 in rekening gebracht.
Ik word pas weer aangesloten als per direct € 87,82 en de boete van € 29,95 wordt over gemaakt op rekeningnummer 931377 ten name van Ziggo BV te Groningen onder vermelding van mijn klantnummer 14768426. Ik heb dat geld niet.
2. Inboedel niet verzekerd
Vanmorgen 09/09/2011 belde Centraal Beheer Achmea op: De betalingsachterstand van € 117,32 voor de premie van de woninggarantverzekering (dat is de verzekering van mijn inboedel op het Thorbeckepark 108 in Nieuwegein) niet betaald was. De verzekering is beëindigd. Een incassobureau wordt ingeschakeld. Het ging om het relatienummer10913744 en de periode 01.07.2011-04.07.2012 op naam van mevrouw A.M.S. ten Berge, Servaasbolwerk 4 B 3512 NK Utrecht. Maar de inboedel van Servaasbolwerk 4 te Utrecht is in mei 2006 naar het Thorbeckepark 108 in Nieuwegein verhuisd. De inboedel van mijn garage op Kanaleneiland Utrecht en de garage zelf is nu ook niet verzekerd.De verzekering had voor 1 september 2011 betaald moeten zijn op rekeningnummer 4218080 van Centraal Beheer Achmea.
In, en met mijn wagenpark:2 auto's,1 caravan,1bromscooter kan ik niet rijden omdat de verzekeringen en de voertuigenbelastingen niet betaald zijn. Ik heb dat geld niet.
3. Reiskosten en boete
Naar aanleiding van het komen en gaan van schuldeisers aan de deur van Servaasbolwerk 4 bis 3512 NK Utrecht en mijn schuld en de boete van € 71 zwart rijden in de trein, heb ik op 30 augustus 2011 aangifte mogen doen van het verduisteren van mijn inkomen en drie erfenissen door mijn zwager Pieter en zus Hetty Heijmerink-ten Berge. Zeisterweg 36-B 3984 NL Odijk. Het p-v nummer van mijn aangifte is: PLO910 2011094837-1
Op de ABN-Amro rekening nr. 55.85.92.945 op naam van A.M.S.ten Berge en/of boedel van de heer R.D.Derks mis ik al naar schatting 14 miljoen euro. Dat komt omdat het echtpaar Heijmerink-ten Berge, de verklaringen van erfrecht op hun namen hebben laten zetten. En beslag hebben gelegd op de tegoeden van deze en/of rekening. Waarom ? Ze zijn zelf stinkend rijk zeiden ze zelf. Maar ja het lijkt op een bange ziekte voor financieel verlies of ze kunnen het jatten en het bedriegen gewoon niet laten. Zij hadden via hun psychiater op 09 mei 2007 aan de ovj laten beloven al mijn schulden te betalen (zie ook onder punt 8.) op voorwaarde dat ik onder curatele gesteld zou worden. En dat is nu een onrechtmatige manier om kapitalen achterover te drukken maar dat gebeurt vaker in Nederland en de Tweede Kamer doet geen barst. Ja, die gedoogd zoiets.
4.Aannemer. De rekening d.d. 03 juni 2011 van de aannemer groot € 153.272,50 voor de werkzaamheden aan de zolder en de kelder van Servaasbolwerk 4 en 4 bis is nog steeds niet betaald. Ik geef de aannemer groot gelijk als hij beslag legt. Gelukkig heb ik dan nog steeds mijn woning in Nieuwegein. Want komt dat zien: Bij het schijnproces 307189 / KG ZA 11-494 MT/4253 is boven tafel gekomen dat de curator weliswaar op 23 maart 2011 de huur van Thorbeckepark 108 in Nieuwegein had opgezegd per 2 mei 2011, maar dat Stichting Mitros deze huuropzegging niet voor akkoord ondertekend had. Het staat vast dat Stichting Mitros een criminele onderneming is met vastgoed- en huurfraudes. OM: werk aan de winkel....!
5. Nieuwe auto
Mijn aanschaf op 16 april 2011 van een Suzuki Swift ten bedrage € 18.887,-- is nog steeds niet betaald. Ik heb geen vervoer.
6. Geen benoeming provisionele bewindvoerder.
In weerwil van het gelieg van mijn zussen, de curatoren, de kantonrechters, de president van de rechtbank en het college van B&W Utrecht. is er in 2007 of daarvoor of daarna geen provisionele bewindvoerder benoemd.
Ik mis nog steeds mijn totale inkomen vanaf 19 september 2008 tot op heden. Het betrof de uitkeringen Bijstand,AOW en ABP. het totaal aan verduisterd inkomen door mijn zussen en de curatoren wordt geschat op € 2000,-- per maand. Dat betekent dat er nu 4 jaar x 12 maanden x € 2000,-- = € 96.000,--: heel mijn inkomsten verduisterd is.
Ik heb op 04 februari 2011 de ING bankrekening 75.56.82.130 op mijn naam A.M.S.ten Berge te Utrecht geopend om daarop mijn inkomsten te laten storten maar dat storten gebeurt niet. Op deze rekening is ook weer beslag gelegd door de curator die tegen de banken liegt dat zij het provisionele bewind voert. Deze curator is op 14 februari 2008 achter mijn rug om, benoemd als curator en zo heeft mijn zus Hetty op onrechtmatige en bedrieglijke wijze de financiële macht verworven.
Maar het is een regel in het recht: Als de fundamentele grondbeginselen van het burgerlijk procesrecht ontbreken / niet zijn toegepast is er geen sprake van een behoorlijke civiele procedure waar jullie nu al 4 jaar op oneerlijke wijze van profiteren.
7. Brief van 2 februari 2007 aan kantonrechter
Psychiater Rob Kok van mijn zus Hetty verzoekt in deze brief de ondercuratelestelling van mw. Ten Berge omdat ik volgens de informaties van Mitros geen huur betaalde. En dat klopte. En omdat er geen geneeskundige verklaring voorhanden is verzoekt de psychiater aan de rechtbank om voor het opstellen van een geneeskundige verklaring zorg te dragen. Of met woorden van gelijke strekking. Dus ook mijn 3 zwagers en mijn 5 zussen, Stichting Mitros, De gemeente Utrecht, de OVJ, de kantonrechter, iedereen inclusief het slachtoffer wisten dat er geen geneeskundige verklaring opgemaakt had kunnen worden. Goh, wat een smeerlapperij.
8. Brief van 09 mei 2007 aan de officier van justitie.
Psychiater Kok van mijn zus Hetty (hij heeft het over: 'we') verzoekt in deze brief de onder curatelestelling van mw Ten Berge op grond van de informatie van Mitros dat ik de huur niet wil betalen. Terwijl de 3de ontbinding van de huurovereenkomst Servaasbolwerk 4, op 25 april 2007 juist ten gunste van mij en mijn partner Rein Derks was uitgesproken door rechter mr. P. Krepel. Als je zelfs van de rechter geen huur hoeft te betalen dan ga je dat toch niet doen ?
Op 9 mei 2007 heeft de psychiater van mijn zus Hetty de officier van justitie van het OM Utrecht verzocht om mw.Ten Berge onder curatele te stellen omdat zij geen huur betaalt, en de psychiater verzoekt de ovj daarbij met klem, om mw. Ten Berge niet te laten weten welke rol haar zus Hetty hierbij speelt.
Voorts staat er in die brief: Mocht zij onder curatele worden gesteld dan zal de curator zorg dragen voor de automatische betaling van de huur en is haar zus bereid de schulden van mw. ten Berge te betalen of met woorden van gelijke strekking. Toentertijd had ik geen schulden buiten die van mijn vrienden om. Nu barst ik van de schulden. Ik ben niet voor ziekte en zorg verzekerd. Ik kan mijzelf niet redden.
9. Nieuwe fiets: € 848,55 d.d. 09-09-2011
Gelieve t.a.v. Kroezen BV te Vortum-Mullem of van mijn zus Hetty Heijmerink-ten Berge op ABN-AMRO bankrekeningnummer 53.79.84.194. van H/O Bikeman te Utrecht. over te maken een totaal bedrag van € 848,55 onder vermelding: Fiets,tas,slot,verzekering van Anne Marie ten Berge te Nieuwegein.
10. Aanmeldingen gedwongen opnames.
Op 13 december 2010, 6 weken na de begrafenis van mijn partner Rein Derks met wie ik 34 jaar lief en leed gedeeld heb, heeft de curator + zus Hetty mij bij Altrecht,afd. psychiatrie en verslaving Lange Nieuwstraat 119 te Utrecht aangemeld voor een gedwongen opname.
Op 20 mei 2011 verzocht ik de kantonrechter te mogen trouwen met mijn vriend Albert.
Op 21 mei 2010 heeft Priscilla Iesbers, medewerker bij Stichting Mitros mij bij Altrecht, afd. psychiatrie & verslaving aan de Lange Nieuwstraat 119 te Utrecht namens de curator aangemeld voor een gedwongen opname.
11. Ik kom t.z.t. bij de politie aangifte doen van verduistering van dossiers door Altrecht en Kroezen BV.

Was getekend, Anne Marie ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: