vrijdag 14 oktober 2011

Bestuur rechtbank Utrecht overschrijdt termijnen van behandeling en uitspraak.

KLAAGSCHRIFT 1 / 1
PERSOONLIJK AANGEREIKT

Aan: BESTUUR RECHTBANK UTRECHT
Vrouwe Justitiaplein 1. 3511 EX Utrecht.

Door: Mw. A.M.S. ten Berge
p/a: Catharijnesteeg 7. 3512 NZ Utrecht

cc HOGE RAAD / Kabinet president
t.a.v. Dhr. mr. Corstens, president
Postbus 20303. 2500 EH Den Haag.

cc: Dhr. mr. A.R. Jaarsma, advocaat
Ringdijk 1. 3645 HE Vinkeveen

Datum: vrijdag 14 oktober 2011
Betreft: Klacht.

Dames/heren leden bestuur Rechtbank Utrecht

Hierbij dien ik, Anna Maria Susanna ten Berge, geboren 6 maart 1944 te Utrecht, (hierna: klaagster) als eerste en direct belanghebbende klachten in, tegen de gedragingen van:
1. Dhr. mr.H.AE. Unikeke Venema, president
2. Dhr. mr. R.H.Smits, sectorvoorzitter Kanton Utrecht en vicepresident.
3. Mw.mr. A.van Dijk, kantonrechter en vicepresident.
4. Mw. mr. S.G.M.van Lunsen, secretaris sector familierecht.
5. Mw. A.A.Gnodde, griffier,
6. Mw. Norbart-Jacobs,griffier.

Klaagster heeft op 20 mei 2011, met verwijzing naar Art.1: 38 BW, bij de Sector kanton locatie Utrecht van de Rechtbank Utrecht (hierna: de rechtbank) haar civiele verzoek ingediend om toestemming een huwelijk aan te gaan
Art.1: 38 BW luidt: Hij die wegens een geestelijke stoornis onder curatele staat mag geen huwelijk aangaan zonder toestemming van de kantonrechter.

Het verzoek heeft het kenmerk: 773721 UF VERZ 11-8821 SL gekregen. Na een klacht zouden betrokkenen het betreffende verzoek van 20/05/2011 op 18/10/2011om 9:00 uur mondeling behandelen. Op 16/09/2011 kreeg klaagster een oproep voor een vervroegde zitting op 22/09/2011 om 13:00 uur. Klaagster kreeg daardoor geen tijd getuigen op te laten roepen.

Genoemde medewerkers (hierna:betrokkenen) zijn werkzaam bij de rechtbank Utrecht. In de betreffende zaak hebben betrokkenen kennelijk hun zorgplicht geschonden om onpartijdig en binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen, recht te spreken
Immers het verzoek van klaagster ingekomen op maandag 20 mei 2011, is buiten haar schuld om, heden op vrijdag 14 oktober 2011 nog steeds niet afgedaan met een voor beroep vatbare beschikking.

Was getekend, mevrouw A.M.S. ten Berge.

Geen opmerkingen: