maandag 1 augustus 2011

Officieren van Justitie liegen, rechters zijn partijdig en Mitros is in Utrecht een grote criminele organisatie.‏

23:29 Beantwoorden ▼

Door: Anne Marie ten Berge1 augustus 2011.

Aan KROEZEN BV, Marie-Louise Brandt-van Heijst, p.v.scheppingen@kroezenbewind.nl, info@aspekt.nl, ib@medimount.com, Irene ten Berge, Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge, José ten Berge, p.sollet@kroezenbewind.nl, i.kroezen@kroezenbewind.nl, j.kroezenbewind@kroezenbewind.nl, Stichting Mitros, Peter de Klein, Nico de With, H. de Man, Hilde Braakman, Paul van Schuilenburg, Joop Servaas
Aan: Aspekt, te Woerden
t.a.v. Dhr/mevr. van Reewijk,of Reedijk contactpersoon.
datum 1 augustus 2011
betreft: Uw overlast.
bijlagen: 3x aangeplakt.
Van: Mevrouw A.ten Berge, p/a Catharijnesteeg 7. 3512 NZ Utrecht.

Geachte heer/ mevr. werkzaam bij Aspekt te Woerden.
Nu ik geen antwoord heb gekregen op mijn vraag wie de opdrachtgever is en wat de inhoud van de werkzaamheden is die u tot 25 augustus 2011 aan het doen bent bij de woningen Servaasbolwerk 4 en 4 bis te Utrecht, moet ik concluderen dat u zonder opdracht van derden zoals Mitros of van de curator op 1 augustus 2011 aan de gang bent gegaan. U hebt kennelijk uw eigen opdracht gecreëerd omdat noch Mitros noch de curator opdrachten kunnen geven zolang er nog geen uitspraak is over mijn verzoek op 29 juli 2011 aan de rechter ter zake van de nietigverklaring van een gebrekkig exploot van 21 juli 2011. Ik heb u dat heel goed uitgelegd in mijn mail van 31 juli 2011 om 11:59 uur. Maar u wilt niet luisteren. U heeft niet op mijn mail geantwoord en vandaag heeft de huisoppas ook geen brief van Aspekt in de brievenbox gevonden. Misschien morgen ? Maar dan is het te laat.
Logé's hebben geconstateerd dat door de overlast van uw werkzaamheden, een zekere mate van rust, veilig slapen en verblijven onmogelijk is. Voor mij is dat een financiële strop. Als ik hard werk, en dat doe ik, verhuur ik de gemeubileerde woningen voor gemiddeld € 60,-- per dag per persoon per bed. Dat komt, voor de datum van maandag 1 augustus 2001, neer op 4 x € 60 euro = € 240,-- per dag. Een vergoeding welke mijn gasten terecht niet wilden betalen en welke ik ook niet kon vragen, omdat ik geen contractbreuk aan mijn broek wilde hebben. Er was voornamelijk sprake van overlast met gereedschap / machines en vieze verfluchten. De gasten vertelden dat de deuren naar buiten toe, geblokkeerd waren door ladders, oid.
Ik adviseer u niet terug te komen met uw overlast. Ik heb daar niet om gevraagd. Waar bent u mee bezig ? U doet maar. U heeft met mij of de bewoners geen afspraken gemaakt. Geen voorstellen gedaan. Geen begroting opgesteld. Ik had zelf al een aannemer gecontracteerd om de buitenboel op te knappen. En door de verhuur van de kamers kan ik deze werkzaamheden zelf betalen. Daar spaar ik voor. De laatste keer moest de curator de renovatieklus van de zolder en de kelder ruim € 155.000,-- betalen. Wel, dat kan makkelijk want ik heb meer dan 1 vermogen geërfd. Ik blijf bij die ene aannemer want die geeft garanties op het werk en op de materialen.
Wanneer Aspekt te Woerden morgen, overmorgen en overovermorgen tot/met 25 augustus 2011 niet de schade, de derving van mijn inkomsten betaald, zal ik andere rechtsmaatregelen tegen u nemen, welke mij dienstig en noodzakelijk zullen voorkomen.
Kijk, het zou allemaal niet nodig zijn geweest als de curator niet al jarenlang (vanaf september 2008) mijn bijstandsgeld, mijn AOW en mijn ABP volledig verduisterde via een bepaalde bankrekening op mijn naam te Vortum-Mullem, maar waar ik niet bij kan. Ik heb dus geen inkomen als ik geen kamers verhuur.
Het zou allemaal niet nodig zijn geweest als mijn aangiften tegen Mitros en tegen de curator, tegen de burgemeester en tegen Frans Otten eens door de rechter-commissaris bekeken werden. De officieren van Justitie Utrecht hebben hierdoor een slechte naam gekregen. Dat zijn net blinde paarden met oogkleppen op.
Mitros is een criminele organisatie. Gezien de brieven van Altrecht van 2 februari 2007 en van 09 mei 2007 naar de Rechtbank Utrecht, zijn het Mitros en mijn familie geweest die een spoed ondercuratelestelling eisten. Er is € 6000,-- smeergeld betaald als die psychiater maar voor de rechter wilde liegen dat ik geestelijk gestoord was.
In het kort geding van 31 mei 2011 tegen de curator zegt Mitros dat de curatoren als provisionele bewindvoerders volgens Art 1.380 lid 1. Burgerlijk Wetboek benoemd zijn. Maar dat is een leugen. Ook de bevoegdheden van de curatoren en de schulden zijn niet volgens Art.1. 380 lid 2 en 3 BW geregeld op 25 september 2007.
Mitros medewerkers,met name Fred Mommers, Priscilla Iesbers en de vervangende curator dhr. van Mil, hebben mij 's morgens in Nieuwegeinop 08 april 2011, als gevolg van hun criminele plan en samenwerking in mijn woning overvallen en mij eruit gesleurd. Echt letterlijk gesleurd. Dat zijn misdrijven. Ik heb aangiften gedaan. Maar dat moet zeker opnieuw ? . Want 'dank zij' dat kort geding ,is inmiddels duidelijk dat het formulier van huuropzegging d.d. 28 maart 2011 niet door Mitros Nieuwegein is ondertekend.
Ik heb het dossier van de psychiater bij wie ik nooit, maar dan ook nooit heb 'gelopen'. Daarin staat,dat Kroezen BV, Altrecht Utrecht en Mitros Utrecht vanaf woensdag 30 augustus 2006 om 9:45 bezig waren om mij onder curatele te stellen vanwege een huurachterstand van twee jaar. Stiekem. O zo stiekem. terwijl ik met de campagne bezig was voor de burgemeestersverkiezingen in Utrecht.
Ik herhaal het hier voor de zoveelste keer: dat ik sinds 1 juli 2004 geen huur meer hoefde te betalen omdat ik op verzoek van Mitros een bod op het huis gedaan had. Mitros wilde van de bouwval af. Mitros Vastgoed, medewerker, Bülent Isik, gladjanus en kandidaat van de PvdA heeft mij op 1 maart 2004 namens Mitros verzocht om een bod te doen.
Maar omdat Mitros niet aangesloten is bij de Vereniging van Nederlandse Makelaars moeten ze zelf een voorstel doen om naar de notaris te gaan, voor de koop-en erfpachtakte. Mitros heeft een keer een notaris voorgesteld. Maar bij dit kantoor van CMS Derks Star Buchman werkt mr. Frans P.J.M.Otten, later plv. rechter in Den Bosch tegen wie ik aangifte had gedaan voor een poging tot doodslag op 28 september 1983. Dan ga je als slachtoffer toch niet weer naar het kantoor waar die schurk werkt ? Mitros wilde geen alternatief. En zo is het gekomen dat ik het pand gekocht heb in de zomer van 2004 en dat mijn overleden partner en ik veel geld erin gestoken hebben om het op te knappen.
Ik heb nog heel wat gangen naar de rechter te gaan voordat er recht gedaan wordt. Ik wacht wel, totdat het OM Utrecht net zo eerlijk is als de politie Utrecht. Ik mag nu al aangiften doen ! Dat heb ik moeten bevechten. Het is niet mijn schuld dat ik nu ook nog ruzie heb gekregen met Aspekt te Woerden. Tenslotte mag u niet met uw ongenode werkzaamheden mijn verdiensten, mijn gasten wegjagen. Aspekt wil vanaf 1 augustus jl. 25 dagen komen werken stond er op het kaartje van 29 juli jl. Dat betekent voor 25 dagen geen bed in de verhuur. Dat betekent voor mij een maximaal verlies van € 6000,-- Goede raad is duur. Met vriendelijke groet. Anne marie ten Berge
Zie ook: www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: