zondag 28 augustus 2011

Stichting Mitros en Kroezen BV: Criminelen klasse 1.

door: Anne Marie ten Berge. Utrecht zondag 28 augustus 2011.

RE: Betr.: Fw: Mijn woning in Nieuwegein.‏
21:35
Beantwoorden ▼
Anne Marie ten Berge
amstenberge@hotmail.com

Aan: Kroezen BV, Stichting Mitros, Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge, José ten Berge, Irene ten Berge, ib@medimount.com, Peter de Klein, Nico de With, Paul van Schuilenburg, Hilde Braakman, Joop Servaas, Anne Marie ten Berge
Titel: Stichting Mitros en Kroezen BV: Criminelen klasse 1.
door: Anne Marie ten Berge. Utrecht 28 augustus 2011
Aan: Kroezen BV.te Vortum-Mullem
t.a.v. Gevolmachtigde Brandt-van Heijst en haar secretaresse Gerry van den Berg.
CC: Aan Stichting Mitros te Utrecht
t.a.v.Marien de Langen, voorzitter van de directie.
Fred Mommers en Priscilla Iesbers,medeplichtig aan de gewelddadige overval op de woning op 08 april 2011

Mevr. Brandt mailde op 21 maart 2011 ik citeer in cursief: Geahte mevrouw ten Berge. Het zou beter zijn als u mij rechtstreeks mailt in plaats van via de administratie. U vertelt onzin als u zegt dat u heeft samengewoont op het Torbeckeplein. Ik weet dit omdat Rein me dit zelf verteld heeft. Hij kwam wel vaak naar u toe en maakte zich grote zorgen om de toestand van uw woning. Binnenshuis zouden veel gebreken zijn. Ik heb nog geen antwoord gezien op mijn vraag hoe te handelen t.a.v. de spullen. Graag spoedig overleg. groet ML Einde citaat.
Mevrouw Brandt, zie dit antwoord: Ik mail altijd rechtstreeks. Het Thorbeckeplein ken ik niet. U heeft nog nooit een vraag gesteld over mijn spullen. Waarom zou u ? U zet mij dus voor leugenaar neer ! U zei aan verschillende kantonrechters in Utrecht en Den Bosch dat ik alles en iedereen wantrouwde. Dat ik geestelijk gestoord was en dat ik daarom de declaraties niet ondertekend had. U heeft mij op 13 dec. 2010 aangemeld bij Altrecht voor een gedwongen opname. Mitros heeft mij op 21 mei 2011 aangemeld bij Altrecht voor een gedwongen opname. U zegt dat u 28 maart 2011 mijn woning in Nieuwegein opgezegd heeft . Maar dat formulier van opzegging, gestempeld en ondertekend door Gerry van de Berg heb ik inmiddels in mijn bezit. De woningopzegging is niet door Mitros voor akkoord getekend. Dus ik zou zeggen: Wie liegt er nu ? Wie is er te goed van vertrouwen ? Nooit gehoord dat je als crimineel geen afspraak kunt maken met een andere crimineel ?
Ik kende Rein al 32 jaar. Als ik zeg dat wij vanaf mei 2006 de woning Thorbeckepark 108 samen met onze spullen daar ingericht hebben dan neem maar aan dat dat zo was. Wij wilden Servaasbolwerk 4 en 4 bis opknappen en zijn in Nieuwegein gaan wonen. Dat hoefde hij u toch niet te vertellen ? En ik word niet gelooft. Rein en ik hebben vanaf mei 2006 onze 'woningtijd' verdeeld over Utrecht, Nieuwegein en de Caravan. Waarom zegt u niets over de spullen in de caravan ? Omdat u dat ook niets aan gaat. U bent niet bevoegd om bewindvoerder te spelen. De rechter heeft u niet benoemd.
De Gemeente Utrecht heeft een bewindvoerder van u gemaakt en mijn paspoort op 9 juli 2008 aan u of aan mijn zus Hetty gegeven om mijn uitkeringen, pensioen en een bank-account aan te kunnen vragen terwijl ik in het ziekenhuis lag.
Het is zeer onkies om tegen mij als nabestaande en enige erfgenaam de woorden aan te halen van mijn partner toen hij nog leefde. Maar dat begrijpt u niet. U kent totaal geen fatsoen. Op 13 december 2010, 6 weken na de begrafenis meldde u mij bij Altrecht aan voor een gedwongen opname, (RM). U schreef dat Rein mijn ex-vriend was. Nou ik kan u dit zeggen: Ex-vrienden sterven gewoonlijk niet in de armen van hun vriendin.
Ik ben de rechthebbende om de woning in Nieuwegein te huren en wacht net zolang tot u en Mitros dat doorkrijgen. Ik was al vanaf mei 2006 rechthebbende op alle 'spullen' welke zich daar bevonden. Het zijn de 'spullen' van onze gezamenlijke huishouding dus daar kan ik niet mee 'handelen'. Ik moet nog uitdelen aan de familie van Rein. Daar heb ik u niet bij nodig. Ergo, u maakt het mij onmogelijk de laatste wil van Rein uit te voeren. Ik krijg geen geld voor vervoer,voor postzegels,voor tv-, telefoonaansluiting.
Ik krijg ook geen geld om de aannemer € 153.272,50 te betalen voor het werk in Servaasbolwerk 4 en 4bis. enzovoort. Ik zal niet vreemd opkijken als de aannemer beslag zal leggen. Ik geef hem groot gelijk. Ook zal ik aan de rechter uitleggen waarom. Het huis is vrij van huur daar heeft de huurcommissie en meerdere rechters uitspraken over gedaan. Die zijn niet terug te draaien. Ik heb in 2004 een symbolisch bedrag van €1,--betaald voor het slooppand. En nu is het maar de vraag wie als formeel juridische partij aangewezen wordt om zich eigenaar te kunnen noemen. Ik denk dat ik dat ben en na mij, mijn erfgenamen. Mijn zussenfamilie erft mijn schulden.
We weten inmiddels hoe strafbaar Marinus de Langen gehandeld heeft bij de gewelddadige huisuitzetting op 08 april 2011 uit mijn woning in Nieuwegein. Kroezen BV is daaraan medeplichtig. U kunt niets meer rechtbreien ! Sindsdien is al mijn post aan de Erven Derks aan het Thorbeckepark 108 in Nieuwegein door Mitros verduisterd. Het onderwerp van uw mail van 21 maart 2011 betrof dus niet het huis van Rein maar mijn woning in Nieuwegein en het onrechtmatig handelen van Kroezen BV en het misdrijf van Stichting Mitros.
Op 20 mei 2011 vroeg ik de kantonrechter om te mogen huwen. Op 21 mei 2011 had Priscilla Iesbers, van klantenservice Mitros mij aangemeld bij de psychiater Ab van de Peppel Altrecht voor een gesprek ter zake van een gedwongen opname. Een RM. Maar helaas ik ben geen patiënt van Altrecht. Gelukkig nooit geweest, dus dat feest ging weer niet door.
En toen verzonnen Stichting Mitros en de bv Kroezen dat schijnproces: De curator werd op 31 mei 2011 door een deurwaarder uit Boxmeer gedagvaard voor een kort geding en op de zitting op 10 juni 2011 veranderde Stichting Mitros van eis en was ik de gedaagde partij en kon ik 'gevonnist' worden. Maar ja, het exploot van executie kwam een week te laat dus er viel niets te executeren. Dus nu ben ik weer aan zet.
Het bestuur van Kroezen BV heeft van mij een dossier. Ik heb recht op alle afschriften daarvan. Ik heb deze afschriften nu al pak weg 3x aan Kroezen BV gevraagd. Hoelang willen jullie dat volhouden ?
Inmiddels kan ik over een geheim woonadres beschikken. En wie zich curator en familie noemt zal dat toch moeten betalen.Ik kan immers niet meer in Nieuwegein terecht. Ik heb voor het graf van Rein een steen besteld, die zal ook betaald moeten worden. Maar niet door mij. Ik kan niet over mijn vermogen beschikken, terwijl de curator en de familie dat niet mogen. Dus moet de familie dat allemaal betalen. Dat was immers de voorwaarde aan de officier van justitie (brief van psychiater op 09-05-2007): Als ik maar onder curatele gesteld zou worden dan betaalde de curator de huur en de familie mijn schulden (die ik niet had). Als je geen verstand van valkuilen hebt kun je ze beter maar niet graven.
Wat mij opviel: Er zijn begin augustus 2011 werklui geweest aan het Servaasbolwerk 4 bis, die onverrichter zaken weer konden vertrekken en van de Gemeente Utrecht hun steiger weer moesten afbreken omdat zij geen vergunning hadden aangevraagd en omdat zij niet wilden zeggen wie hun opdrachtgever was en wat ze kwamen doen. Hallo: Dames Brandt en van den Berg, van bv Kroezen, heren de Langen, en Mommers en mevr. Iesbers van Stichting Mitros: Jullie hebt altijd wat te zeggen over de splinter van een ander maar de balk in het oog van het eigen criminele gedrag willen jullie niet opmerken. Daarom moet ik dat maar doen.
Tot slot de volgende opmerking aan mevr. Brandt: U noemt zich vanaf 14 februari 2008 curator. Maar u hebt nog geen rekening en verantwoording afgelegd aan de kantonrechter. Kijk, wanneer u niet eerder verantwoording aflegt dan op 29 april 2009 een dag na de zitting welke strekte tot het het afleggen van rekening en verantwoording, dan was u opzettelijk een dag te laat. Dergelijk stukken worden niet meer in het dossier van de zaak gevoegd.Dat weet een kind. U kon weer even vooruit met belazeren. U belazert kennelijk iedereen die u tegenkomt. Petje af: U haalt klasse 1 in crimineel gedrag.

Was getekend: Mevrouw A.M.S.ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: