vrijdag 26 augustus 2011

Als je de wet niet kent en niet wilt, word je terecht 'crimineel' genoemd

Door: Anne Marie ten Berge. Utrecht 26 augustus 2011.
15:50 Beantwoorden ▼
Aan ml.brandt@kroezenbewind.nl, KROEZEN BV, Stichting Mitros, Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge, José ten Berge, Irene ten Berge, a.van.de.peppel@altrecht.nl, r.krupers@kroezenbewind.nl, j.kroezen@kroezenbewind.nl, t.litjens@kroezenbewind.nl, i.kroezen@kroezenbewind.nl, j.gerritsen@kroezenbewind.nl, j.lienaerts@kroezenbewind.nl, Peter de Klein, Nico de With, Paul van Schuilenburg, r.vroomen@utrecht.politie.nl, Joop Servaas, Hilde Braakman, Anne Marie ten Berge

Aan: Kroezen BV te Vortum-Mullem en
aan: Stichting Mitros te Utrecht en
aan: Familieleden van Anne Marie ten Berge, geboren 6 maart 1944 te Utrecht en sinds 01 augustus 2011 wonend op geheim adres.

Datum: 26 augustus 2011
Betreft: verdacht en crimineel handelen.

Dames/heren geadresseerden,
Op 25 oktober 2010 is mijn partner dhr. R.D. Derks na 32 jaar lief & leed overleden. Hij had mij bij testament zijn vermogen, zijn roerende en onroerende zaken nagelaten. Maar nu mijn zus Hetty Heijmerink ten Berge in Odijk, een verklaring van erfrecht voor haar curator (contract) heeft geritseld, krijg ik geen cent in handen, kan ik geen rekeningen voldoen, kan ik de erfenis niet berekenen en beheren. Dat doet de curator. Maar mijn familie is ook niet gek. De werkzaamheden van Brandt als curator en als bewindvoerder worden wel betaald door de gemeente Utrecht (rekening en verantwoording 29 april 2009) .Omdat de notariskosten van mij testament niet betaald worden heb ikzelf een laatste wil opgesteld. En reken maar dat deze geldig is.
Op 13 december 2010(vijf weken na de begrafenis)heeft curator Brandt mij bij Altrecht Utrecht, het OGGZ-team stad Utrecht, aangemeld voor een gedwongen opname in de psychiatrie. Dat gaat dan via een Rechterlijke Machtiging (RM) deze wordt op verzoek van justitie verstrekt door volkomen corrupte BOPZ rechters en BOPZ-advocaten. Omdat een RM voor elkaar te krijgen werd ik door casemanagers in het geheim gespot om op een geschikt moment ingevangen te kunnen worden met de hulp van de sterke arm die voorgelogen zou worden over mijn gekte en teloorgang. Dit zijn geen sprookjes dit is de gruwelijke werkelijkheid. Vrijheidsberoving op klaarlichte dag. Altrecht draait haar hand er niet voor om.
Op 20 mei 2011 heb ik de kantonrechter verzocht te mogen huwen met de man van mijn keuze. Dit verzoek is gefaxt naar curator Brandt, ook de gevolmachtigde van het bestuur van Kroezen BV. te Vortum-Mullem. En Kroezen BV heeft mijn verzoek weer aan Stichting Mitros doorgestuurd want zo snel gaat dat bij criminelen: Op 21 mei 2011 heeft Priscilla Iesbers van Stichting Mitros mij bij het Altrecht Crisisteam Utrecht aangemeld voor een gedwongen opname. Precies volgens de procesgang zoals ik hier boven beschreef. Dit keer werd ik gestalkt door Ab van de Peppel, psychiater en Mirjam Weerink, zorgcoördinator bij Altrecht Utrecht .
Onlangs in de maand juni 2011 is er door de Rechtbank Utrecht een schijnproces (kort geding ) gevoerd in het belang van Stichting Mitros, in het belang van Kroezen BV, in het belang van mijn zus en zwager Hetty & Pieter Heijmerink ten Berge in Odijk en uiteraard in het belang van de rechtbank zelf.
In dit kort geding rolnummer 11-494 was Curator Brandt op 31 mei 2011 gedagvaard en ik werd op 29 juni 2011 gevonnist. En dat kwam voornamelijk door de idioterie dat op de zitting van 10 juni 2011, Stichting Mitros een wijziging van eis heeft weten door te voeren, dat ik, op de zitting in plaats van de curator gedagvaard werd voor feitelijk handelen. Zoals bekend ging het weer over de status van de appartementen Servaasbolwerk 4 en 4 bis te Utrecht alsmede over mijn aangiften tegen Fred Mommers en dhr. van Mil beide namens Stichting Mitros medeplichtig aan een gewelddadige roofoverval en illegale huisuitzetting op 08 april 2011 in mijn woning Thorbeckepark 108 te Nieuwegein. Ik ben toen alles kwijtgeraakt, met dien verstande: Alles is mij ontstolen.
Ik klaag hierbij over het feit dat het OM Utrecht kennelijk zonder mij te informeren, de daders en betrokkenen niet aanspreekt op hun criminele gedrag. Misschien heeft de officier van Justitie wel onderzoek gedaan maar nog steeds niet willen zeggen of hij/zij wel of niet tot vervolgen overgaat. Met als gevolg dat ik een klacht moet indienen en om vervolging moet verzoeken. Brandt zelf betrokken bij het gepleegde geweldmisdrijf zal deze rechtsgang van haar pupil niet tegen mogen houden.
Het staat vast dat Brandt de curator bij Kroezen BV zichzelf verdacht heeft gemaakt door op 28 maart 2011 bij Stichting Mitros de huur op te zeggen van mijn woning in Nieuwegein, zonder te controleren of Stichting Mitros hier mee akkoord ging. Althans het betreffende opzegformulier van 28 maart 2011 van de betreffende huur is niet door Stichting Mitros ondertekend voor akkoord. Wie een afschrift wenst te ontvangen van dit formulier kan zich melden. Formeel en juridisch bekeken huur ik als medehuurder van de overleden heer Derks nog steeds de woning aan het Thorbeckepark 108 te Nieuwegein en hoort mijn familie, via de curator de huur in Nieuwegein te betalen.
Nu ik ergens anders onderdak heb gevonden moet ik om mijn huishouding te voeren al mijn huisraad opnieuw aanschaffen en huur betalen. Op mijn ING bankrekening wordt niets gestort. En ik zit ook nog met schulden. De verbouwing/renovatie/ de redding van Servaasbolwerk 4 en 4 bis die mijn partner en ik besteld hadden is uitgevoerd. Er staat een schuld open van € 153.272,50 En er moet nog veel meer gebeuren aan het sloop-pand dat wij in oktober 2004 voor een symbolische bedrag van 1 Euro gekocht hadden. Verder heb ik een nieuwe auto besteld van € 18.887,-- die moet ook nog betaald moet worden. Ik heb een alu-lichte (invalide) fiets besteld met een lage instap, kosten met verzekering en bagagetassen rond de € 700,-- (deze mail gaat ter inzage ook naar de fietsenwinkel.)
Het probleem voor mijn zus Hetty Heijmerink-ten Berge en Stichting Mitros is dat toen zij in 2007 al doende bezig waren met hun schurkenstreken, niet voorzien hebben dat de brief van 9 mei 2007 van Rob. M. Kok, psychiater bij Altrecht Utrecht, aan de Officier van Justitiein in mijn handen kon vallen. In die brief geeft Kok als de reden van zijn verzoek ondercuratelestelling op dat ik volgens de informatie van Mitros voor Servaasbolwerk 4 geen huur wilde betalen. En dat klopt. Ik had mijn zin gekregen . De rechter had op 25 april 2007 voor de tweede keer de huurovereenkomst ontbonden. En aan het eind van zijn brief schrijft Kok: Mocht zij ondercuratele gesteld worden dan zal de curator zorg dragen voor automatische betaling van de huur en de familie is bereid de schulden op zich te nemen.
Nou domme familie, u betaalt mijn schulden sinds 25 september 2007 waarom gaat u daarmee niet verder ? Er staat nog een NS boete open van €71,--. Vrijdag 19-08-2011 belde de curator mij op. Zij snapte niet dat ik een klacht indiende over dat schijnproces van Mitros. Natuurlijk snapte zij dat niet. Het enige dat zij op de zitting 10 juni 2011 te berde bracht, was haar verweer dat zij niet juridisch geschoold was .Ik zei haar: "Kijk omdat u de wet niet kent noem ik u nu crimineel". Toen werd ze pissig en siste dat Mitros het heus wel voor elkaar kreeg om mij gedwongen te laten opnemen. Alweer vroeg ik ?
Ik wil u niet onthouden om van mijn volgende klacht d.d. 25-08-2011 kennis te nemen. Met welwillende groet, Anne Marie ten Berge.

------------------------------------------------------------------------------------

Bijlage.

Aan: RECHTBANK UTRECHT 1 / 1
t.a.v.: BESTUUR RECHTBANK UTRECHT / klachtadviescommissie
Vrouwe Justitiaplein 1. 3511 EX Utrecht.

In 50-voud opgestuurd aan:
1.Mw.mr.V.M.M.van Amstel,Vice-president. 2.Mw.mr. M.ter Brugge, Vice-president.
3.Mw.mr.I.J.B.Corbey,Sectorvoorzitter. 4. Mw.mr. A.R.Creutzberg,Vice-president.
5.Mw.mr M.van Delft, Vice-president. 6. Mw. mr. A.van Dijk., Vice-president.
7.Mw.mr.P. Dondorp, Vice-president. 8. Mw. mr.J.Ebbens, Vice-president.
9.Mw.mr.J.M.Eelkema,Vice-president. 10. Mw.mr.P.S.Elkhuizen-Koopmans,Vice-pres.
11.Dhr.mr. B.J. van Ettekoven, Vice-president. 12. Mw. mr. H.A.Gerritse, Vice-pres.
13. Mw.mr.drs. M.J.Grapperhaus,Vice-president. 14.Mw.mr.drs.S.C.Hagedoorn. Vice-pres.
15. Mw.mr. L.C.Heuveling van Beek, Vice-president. 16. Mw. mr.Y.A.M.Jacobs,Vice-pres.
17.Mw.mr.R.H.M. Jansen, Coörd. Vice-pres. 18. Mw. mr. E.A.A. van Kalveen, Vice-pres.
19.Mw. mr. C.L.Keijzer, Vice-president. 20.Dhr. mr. P.Krepel, Vice-president.
21.Dhr. mr. J.R.Krol, Vice-president. 22.Dhr. mr. A. Kuijer, Vice-president.
23.Dhr. mr. J.J.M.De Laat, Vice-president 24.Dhr. mr. H.J.H. van Meegen, Vice-pres.
25.Dhr. mr. E.A.Messer, Vice-president. 26. Mw. mr. L.C.Michon, Vice-president.
27.Dhr. mr. P.K.Nihot, Sectorvoorzitter 28. Mw. mr. M.N.Noorman., Vice-president.
29.Mw. mr. drs. M.C. Oostendorp, Vice-president.30. Mw. mr. Z.J.Oosting, Vice-pres.
31.Mw. mr. H.A.M.Pinckaers, Vice-president. 32.Dhr.mr.A.A.T. van Rens,Vice-pres.
33.Dhr. mr. P.K.van Riemsdijk, Vice-president. 34. Dhr. mr. J. Sap, Vice-president.
35.Dhr. mr. M.J. Slootweg, Vice-president.36. Mw. mr. M.J. Smit, Sectorvoorzitter.
37.Dhr. mr. R.H. Smits, Sectorvoorzitter. 38. Dhr. mr. R.A. Steenbergen, Vice-pres.
39.Dhr. mr. H.M.M. Steenberghe, Vice-pres.40.Dhr.mr.H.AE.Uniken Venema, Voorz.bestu. 41.Mw. mr. Y.M. Vanwersch, Vice-president. 42.Dhr.mr.drs.R.W.J. van Veen, Vice-pres.
43.Mw. mr. drs. R. in het Veld, Vice-president.44. Mw. mr. M.J.Veldhuizen, Vice-pres.
45.Dhr.mr.drs.D.A.Verburg,Vice-president. 46.Mw. mr.A.M.Verhoef, Vice-president.
47.Mw. mr. L.E. Verschoor-Bergsma,Vice-president.48. Dhr.mr.P.Wagenmakers,Vice-pres.
49.Dhr.mr.L.M.G.de Weerd,Vice-pres.50.Dhr.mr.J.H.Willems,directeur bedrijfsvoering

Van: Mw. A.M.S.ten Berge
p/a : Catharijnesteeg 7. 3512 NZ Utrecht

Datum: donderdag 25 augustus 2011
Betreft: Klacht.
Bijlage: Afschrift mijn brief van 20-05-2011.

Dames/heren,

Hierbij dien ik, Anna Maria Susanna ten Berge, geboren 6 maart 1944 te Utrecht een klacht in tegen het gedrag van dhr. mr. R.H. Smits, voorzitter Sector kanton Utrecht.

Mijn klacht richt zich tegen betrokkene omdat hij na 20 mei 2011 tot op heden geen gevolg heeft gegeven aan de behandeling van mijn verzoek van 20 mei 2011 een huwelijk aan te mogen gaan. Mondelinge klachten hebben niet geholpen.

Het betreffende verzoek van 20 mei jl. is hierbij in afschrift bijgevoegd. Ik wil gebruik maken van mijn recht gehoord te worden. De curator zegt niet bevoegd te zijn deze klacht te ondertekenen.
Was getekend, Anne Marie ten Berge

www.annemarietenberge.blogspot.com
Einde van deze blog.

Geen opmerkingen: