woensdag 16 maart 2011

Politiek is criminaliteit.

From: Anne Marie ten Berge
Sent: Tuesday, March 15, 2011 11:25 AM
To: Antoon van Belle
Subject: Politiek is criminaliteit.

Beste Antoon van Belle,
Bedankt voor je mail. Ik heb je mail 'Nederland is zo rot als een mispel' zojuist geopend. Het is niet zo erg, dat mijn pc gelijk 3 seconden is gaan vertragen door de hoeveelheid informatie, maar ik hoop dat je er begrip voor kunt opbrengen dat ik niet alles in een keer kan bekijken. Mijn eerste indruk is dat jij, net als vele anderen, ook enorm 'gepakt' bent door de verantwoordelijke politieke en rechterlijke bestuursorganisaties hier in Nederland. In plaats van 'beantwoorden' aan te klikken schrijf ik je een nieuwe mail (die ik ook op mijn blog zet) met als onderwerp:
Politiek is criminaliteit.
Tot nu toe heb ik boven water gekregen dat klokkenluiders financieel, fysiek en geestelijk afgemaakt worden door de volks vertegenwoordigende organisaties in ons land. Gemeenten,Provincies en Regeringen hebben niet alleen met elkaar convenanten afgesloten. maar diezelfde akkoorden, kennelijk afgesloten met Rechters, het OM, de OGGZ, de hele Media, de vakbonden, de werkgeversbonden en ga zo maar door....

Dat de Tweede Kamer steeds de onrechtmatige criminele besluitvorming van de Kabinetten en de andere bestuursmachten gedoogd, is het gevolg van Partij Politieke convenanten, de zogenaamde 'heren en dames akkoorden' maar dan achter de schermen.
U heeft gelijk en u kunt het net als ik ook bewijzen: 'Nederland is zo rot als een mispel'. Maar wat doen we daar tegen ? Je bent zo rot als een mispel, dus crimineel, wanneer je handelt uit puur eigen belang. En dat soort malafide politieke gedrag is aan de orde van de dag. Politici zijn al decennia lang de (eerlijke) weg kwijt. Kijk naar 1983 toen de Grondwet is 'aangepast' in het voordeel van de politieke partijen. En omdat de onkosten van het smerige politieke machtsmisbruik ook nog eens betaald worden van onze belastingcenten, ben ik opgehouden belasting te betalen.Ik betaal al tien jaar geen cent belasting. Uit rancune heeft de Gemeente Utrecht kennelijk de crimineel Aleid Wolfsen (PvdA)nep-burgemeester en de curator opgestookt om zonder rechterlijke machtiging de nalatenschap van mijn partner Rein Derks (overleden op 25-10-2010) onverdeeld te laten. Ik zit zonder het geld van de nalatenschap . Na 5 maanden kan ik nog steeds niet de begrafeniskosten betalen. Deze rat van een burgemeester heeft op 9 juli 2008 mijn nieuwe paspoort van 1 juli 2008 aan mijn zus Hetty Heijmerink-ten Berge uit Odijk gegeven.Ik wist van niets. Ik lag in het ziekenhuis. Op haar beurt heeft mijn zus mijn paspoort weer aan de curator gegeven zodat de curator met dit paspoort en met instemming van de Utrechtse Gemeenteraad van Utrecht, mijn Bijstandsuitkering mijn AOW en mijn ABP aan kon vragen. Mijn AOW en mijn ABP zijn samen meer dan € 2000,-- waard. Vanaf maart 2009 krijg ik deze uitkeringen niet in handen. Mijn pensioenuitkeringen worden maandelijks op een Rabo-bankrekening op mijn naam gestort, maar daar kan ik niet bij. De curator van het criminele bewindvoerderskantoor KROEZEN BV te Vortum-Mullem heeft kennelijk criminele afspraken gemaakt met de Gemeente Utrecht en heeft in april 2008 op mijn eigen Postbank girorekening nr. 2064748 beslag gelegd. Uiteraard zonder machtiging van de rechter. De curator weet waar alle tegoeden en deze rekening zijn gebleven maar zegt niets. De Rabo-rekening die men daarna geopend heeft heb ik niet erkend en het pasje doorgeknipt.Ik laat mij niet chanteren met mijn eigen geld.

Beste Antoon ik strijd nu al jaren tegen deze democratische crisis waarin ons land zich bevindt. Op 18 januari 2011 heb ik 50 leden van het Rechtbankbestuur Utrecht (zonder de steun van een advocaat) aangeklaagd bij de Hoge Raad. Heb jij dat in de krant kunnen lezen ? Kijk dat bedoel ik nu. Met alle macht probeert Rutte, Verhagen en Wilders en de rest van de Tweede Kamer deze aanklacht in de doofpot te stoppen. Maar ja ik ben er ook nog....En die doofpot zit al barstensvol

Tegen klokkenluiders is een grove soort van persbreidel aan de orde, afkomstig van de politieke machtswellustelingen in dit land. Op 25 september 2007 ben ik op 63 jarige leeftijd zonder gehoord te worden door de kantonrechter, wegens een geestelijke stoornis onder curatele gesteld. Zo verloor ik mijn actieve en passieve kiesrecht. En daar was het de partijenpolitiek juist om te doen. Geen concurrentie van een eerlijke kandidaat bij de verkiezingen. Dit politieke schandaal is ook niet in de krant gekomen. Herman Tjeenk Willink, vice-president van de Raad van State heeft deze schending van de Kieswet persoonlijk uit de krant gehouden en niets aan Hare Majesteit gemeld. Neem van mij aan dat ik er een sport van maak om zoveel mogelijk alle media afdelingen in dit land van mijn avonturen op de hoogte te brengen.Ook deze mail krijgen de pers en de Tweede Kamer opgestuurd.

Nu ben ik een van de gelukkigen die nooit een psychiater nodig heeft gehad, maar ik heb aan den lijve ondervonden hoe al die geheime politieke afspraken achter de schermen werken. Een klokkenluider wordt hoe dan ook 'koud' gemaakt. Als het niet door een kogel komt, dan gebeurt het wel in een isoleercel van een van de instellingen bij de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. (OGGZ) zoals dat bij mij is geprobeerd.Van deze aanslag op mijn leven heb ik aangifte gedaan. In mijn etalage hangt deze aangifte voor ieder te lezen. Het is mijn aangifte van een poging tot doodslag en ontvoering naar de plaats van het misdrijf door de burgemeester van Utrecht en haar advocaat-procureur mr. Frans P.J.M. Otten, tegenwoordig plaatsvervangend rechter in Den Bosch.

En als ik over dit gevaarlijke politieke machtsmisbruik spreek, moet ik altijd uitgebreid aan Pim Fortuijn denken. Die heeft de aanslag van een dierenactivist niet overleefd. Voor mij was Pim Fortuijn een klokkenluider tegen de gevestigde politieke partijen. Daar waren de politieke machtsmisbruikers blijkbaar niet blij mee, want Fortuijn werd totaal niet beschermd.Hij was vogelvrij. Dierenactivisten hebben eerst taarten met dierenstront over hem heen gegooid en hem daarna doodgeschoten.

Natuurlijk heb ik, over de ondercuratelestellingen wegens geestelijke stoornis langs de formele weg geklaagd bij het Kabinet Balkenende en bij het Utrechtse Rechtbankbestuur.Maar nooit werd ik gehoord.Het land en de politiek is geprivatiseerd. Dus geheime afspraken worden gemaakt en als een noodzakelijk kwaad gedoogd, net als bij andere criminelen die ook plannen en afspraken moeten maken om bijvoorbeeld de drugstransporten en drugsverkoop op de rails te krijgen. Of daar slachtoffers bij vallen zal hun worst wezen. In de kern van de zaak werken en denken criminele politici precies zo. Maar wel met dit verschil, dat criminele politici bij ministers, rechters, officieren van justitie, advocaten, leden van het college van Procureurs-generaal, bankiers enzovoort, hun macht misbruiken door zichzelf en elkaar op onrechtmatige wijze een immuniteit aan te meten, om aan strafvervolging te ontkomen. Dat is jammer, want onze gevangenissen blijven daardoor half leeg staan.

Met hartelijke groet van Anne Marie ten Berge

Geen opmerkingen: