vrijdag 19 november 2010

Rechtbank Utrecht heeft geen medische verklaringen ?

PERSOONLIJK aan de CENTRALE BALIE afgegeven.

Aan: RECHTBANK UTRECHT.
Afd.: GERECHTSBESTUUR
t.a.v.: mr. H.AE.Uniken Venema., president.
Vrouwe Justitiaplein 1 3511 EX Utrecht.

Van: A.M.S.ten Berge, eiseres
Servaasbolwerk 4 – 4 bis.
3512 NK Utrecht.

Datum: vrijdag 19 november 2010
Betreft: Het opeisen van medische verklaringen.
Bijlagen: Geen.

Meneer Uniken Venema,

Jammer dat u zonder opgaaf van reden niet als getuige bent verschenen op de zitting van 17 november 2010 in de zaak A.M.S.ten Berge vs CB103122 / KROEZEN BV, dan had u antwoord kunnen geven op de vragen welke ik u wilde stellen.

Ik vraag mij af wanneer er nu een beslissing komt van mr. Heuveling van Beek, kantonrechter en vicepresident op mijn verzoek van 24 september 2010 om te mogen huwen en een testament op te kunnen maken.

Dat dhr.R.D. Derks, die met mij wilde huwen helaas op 25 oktober 2010 is overleden wil nog niet zeggen dat er geen nieuwe huwelijk / partnerschap aanzoeken zijn binnengekomen. Er wordt vol smart gewacht op de beslissing van het kantongerecht Utrecht in de zaak 10-8230.
Gelieve de uitspraak 10-8230 dan ook op de uitsprakensite van rechtbank.nl te zetten. De kandidaten zitten vol spanning af te wachten en ik niet minder.

U heeft in uw brief van 15 mei 2008 met betrekking tot punt 2 van mijn klaagbrief van 22 februari 2008 het volgende gesteld en ik citeer het door u gestelde feit.: “De Rechtbank heeft de beslissing ondercuratelestelling genomen op grond van medische verklaringen”. Einde citaat.

Ik eis hierbij van u (voor de laatste keer) aan mij in afschrift af te staan de betreffende mondelinge en/of schriftelijke medische verklaringen over mijn geestelijke stoornis, welke verklaringen bij de Rechtbank Utrecht tot de uitspraken ondercuratelestellingen en benoemingen van curatoren hebben geleid

Ik vertrouw erop dat ik mijn eis duidelijk aan u en de rest van het rechtbankbestuur heb voorgedragen.

Utrecht, 19 november 2010.

Was getekend,

mevrouw A.M.S.ten Berge, eiseres van de betreffende medische verklaringen.

Geen opmerkingen: