donderdag 18 november 2010

Ook voor KROEZEN BV verboden.

Door: Anne Marie ten Berge. 18 november 2010.
amstenberge@hotmail.com
Aan ml.brandt@kroezenbewind.nl, KROEZEN BV, Lydia Heuveling van Beek(Rechtbank Utrecht), Peter de Klein, Heij.L.(Rechtbank Utrecht)
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: donderdag 18 november 2010 16:08:46
Aan: ml.brandt@kroezenbewind.nl; KROEZEN BV (algemeen@kroezenbewind.nl); Lydia Heuveling van Beek(Rechtbank Utrecht) (l.heuveling.van.beek@rechtspraak.nl)
CC: Peter de Klein (peter.de.klein@utrecht.politie.nl); Heij.L.(Rechtbank Utrecht) (l.heij@rechtspraak.nl)
Aan: KROEZEN BV St.Cornelisstraat 44 te Vortum-Mullem.
Datum: donderdag 18 november 2010
Uit: Utrecht. Binnenstad.

Wanneer wilsonbekwaamheid niet is aangetoond, noch is uitgesproken.....
1.... Is het ook voor het Bewindvoerders kantoor KROEZEN BV en haar vennoten verboden om uitkeringen aan te vragen en de inkomsten van mevr. ten Berge zogenaamd te beheren. Hetgeen in de regel als diefstal bestraft zal worden.

2....
Kon / mocht mevr. Ten Berge u op 15 november 2010 15:46:45 om de relevante bankrekeningafschriften vragen en van u eisen dat deze getoond en/of opgestuurd werden. Mevr. ten Berge heeft deze bankafschriften tot op heden (18-11-2010) nog niet van KROEZEN BV mogen ontvangen.

3.... Is het ook voor KROEZEN BV verboden om met een afschrift van het gestolen/verduisterde paspoort van mevr. ten Berge, (geldig 01 juli 2008- 01 juli 2013) om op naam van mevr. ten Berge rekeningen (wij nemen aan dat u bankrekeningen bedoelt ) te openen en te sluiten.

4.... Was het ook aan KROEZEN BV verboden, om in April 2008 op eigen naam een ING-bankpas aan te vragen, valselijk het postbankreningnummer 2064748 van mevr. Ten Berge te (laten) sluiten en alle tegoeden van de rekening van mevr. ten Berge te verduisteren.

5....
Is het ook voor KROEZEN BV verboden met een gestolen paspoort of een afschrift daarvan op naam van mevr. A.M.S.ten Berge uitkeringen (Abw en AOW) en pensioen (ABP) aan te vragen en de gelden daarvan te verduisteren.

6....
Is het ook voor KROEZEN BV verboden valselijk de vaste lasten van mevr. Ten Berge op het eigen adres te Vortum-Mullem te betalen en de rekeningen van de betreffende lasten te verduisteren.

7....
Is het ook voor Kroezen BV verboden met een gestolen paspoort of een afschrift daarvan op naam van mevr. Ten Berge ziekteverzekeringen af te sluiten zonder haar goedkeuring en/of medeweten.

8.... Is het ook voor KROEZEN BV en haar vennoten verboden valselijk schriftelijke verklaringen op te maken(zie onder andere uw brief van 05-11-2010 aan de Rechtbank Utrecht) over het bestaan van een geestelijke ziekte bij mevr. ten Berge, met het oogmerk het bevoegd gezag en ziekteverzekeraars te misleiden.Zie Art 229 eerste lid WvSr.

9....
Is het ook voor KROEZEN BV en haar vennoten verboden uit machtsmisbruik en afpersing medewerking te vragen aan mevr. ten Berge om gebruik te willen maken van de door u, valselijk op haar naam, geopende bankrekening.

www.annemarietenberge.blogspot.com
________________________________________To: amstenberge@hotmail.com
Subject: Betr.: Fw: Bewijsstukken.
From: ml.brandt@kroezenbewind.nl
Date: Thu, 18 Nov 2010 13:50:06 +0100

Geachte mevrouw Ten Berge,

Wat jammer dat u gisteren niet de gelegenheid heeft aangegrepen om met mij te praten. Ik ben graag bereid u inzage te geven in uw financiele aangelegenheden.
U heeft AOW en een pensioen. Ik betaal daarvan de vaste lasten, u w ziektekostenverzekering en tot voor kort dus iedere week een bedrag aan Rein om dit naar u door te sluizen teneinde de boodschappen e.d. van te betalen.
Ik ga een rekening voor u openen zodat u daarvan gebruik kunt maken. De benodigde stukken zullen u door de bank opgestuurd worden. Ik zal daar dan iedere week geld opstorten.

met vriendelijke groet

M. L. Brandt-van Heijst, curator
Louis Couperusstraat 4,
5421 RN GEMERT

Geen opmerkingen: