zondag 28 november 2010

De nieuwste corruptie van woningcoöperatie Stichting Mitros te Utrecht.

Door: Anne Marie ten Berge, slachtoffer.
Leugenbrief 25 november 2010 van mw. M. van Geelen, medewerker Wijken Stichting Mitros.‏ Zonder vlag 10:23

Aan: vraag@mitros.nl
CC: Peter de Klein (peter.de.klein@utrecht.politie.nl)
BCC: info@aspekt.nl
Aan: Stichting Mitros
t.a.v. Mw. M.van Geelen, medewerker wijken.
p/a: Vlampijpstraat 101 / 3534 AR Utrecht.

Van: A.M.S.ten Berge
Servaasbolwerk 4-4bis/ 3512 NK / Utrecht
en/of: Thorbeckepark 108 / 3438 WG / Nieuwegein

Datum: zondag 28 November 2010
Betreft: Uw leugens in uw brief van 25 november 2010
Bijlage: Geen.

Mevrouw van Geelen,

In uw brief van 25 november jl. schrijft u, dat u de aankondigingsbrief betreffende onderhoud met uw kenmerk 3501679 van 4 okt. 2010, ook naar mijn tweede woonadres Thorbeckepark 108 te Nieuwegein heeft gestuurd. Dat liegt u.
In uw aankondigingsbrief over het onderhoud welke u voor 'alle zekerheid' als bijlage bij uw leugen-brief van 25-11-2010 heeft meegestuurd beweert u dat ik Servaasbolwerk 4 te Utrecht van Mitros Utrecht zou huren. Dat is weer een leugen uwerzijds.
In het jaar 2004 heb ik van mijn bevoegdheid gebruik gemaakt, de huur van Servaasbolwer 4-4bis op te zeggen wegens ernstige gebreken aan de woning welke Stichting Mitros niet wilde herstellen en in plaats daarvan heb ik op aanbod van St. Mitros de woningen Servaasbolwerk 4-4bis gekocht van Willem Duijster, voorzitter van de directie en ervoor betaald. Wettelijk en juridisch gezien is toen de koop gesloten. Sinds (1 juli 2004) betaal ik dus geen huur meer voor die woningen aan het Servaasbolwerk te Utrecht.
Stichting Mitros heeft tot nu toe het koopcontract uit 2004 niet willen ondertekenen.
Stichting Mitros heeft in haar contacten met de Utrechtse Gemeenteraad en de Utrechtse Kantonrechters gelogen over het bestaan van geldige huurovereenkomsten. Tot twee keer toe hebben de rechters de mogelijke huurovereenkomst ontbonden maar toch word ik steeds weer door Stichting Mitros lastig gevallen.
Sinds u in uw brieven van 4-10-2010 en 25-11-2010 beweert dat ik, A.M.S.ten Berge de adressen Servaasbolwerk 4-4bis van Mitros huur, acht ik u medeplichtig aan bedrog en het valselijk innen van huurpenningen van derden. U had het bestaan van een geldig huurcontract moeten verifiëren. Dat heeft u kennelijk niet gedaan anders was u wel tot de ontdekking gekomen dat er geen huurcontract bestaat op mijn naam.
Sinds jaar en dag neemt Stichting Mitros onrechtmatig van niet rechthebbende derden huurpenningen aan voor het beneden- en bovenhuis aan het Servaasbolwerk 4-4bis te Utrecht. Op dit moment neemt Stichting Mitros nog steeds huurpenningen aan van een persoon, die zich voor A. ten Berge uitgeeft terwijl ze van haar meisjesnaam H. ten Berge heet.
Uit al het bewijsmateriaal dat mij inmiddels heeft bereikt moet ik concluderen dat deze zus Hetty Heijmerink - ten Berge te Odijk zonder rechterlijke uitspraak en met medeweten van mijn vier andere zussen, op naam van A.ten Berge de tegoeden op Raborekening 142084972 beheert. Als adres van deze Rabo-rekening is St. Cornelisstraat 44 te Vortum-Mullem opgegeven.
Hier is dus als dekmantel, het adres van het Bewindvoerderskantoor KROEZEN BV en van mevr. Brandt-van Heijst als een curator in gebruik genomen. Heel ingenieus. Een soort van perfect misdrijf, dat de langste tijd gehad heeft.
Waarom ik met de curator niets te maken wil hebben zal ik u als volgt uitleggen.
Om de erfenis van mijn moeder niet met mij te hoeven delen, hebben mijn vijf zussen, met name José, Hetty, Marlies, Bernadette en Irene op 4 januari 2008 na een slaande ruzie, tegenover het bevoegd gezag (justitie) verklaard dat ik geestelijk gestoord was. Dat is een strafbaar feit waar drie jaar gevangenis op staat of een boete van de vierde categorie. Zie artikel 229 WvSr.
Stichting Mitros wéét dat zij steekpenningen in plaats van huurpenningen aanneemt van mijn familie en nu weet u het dus ook. En omdat ik deze brief op mijn blog zet weten de autoriteiten en de 45 leden van de gemeenteraad van Utrecht het ook weer eens.
Kennelijk bent u medeplichtig bij het aannemen van steekpenningen in plaats van eerlijke huurpenningen.Ik heb ASPECT BV te Woerden al gemaild dat de onderhoudswerken d.d. 29-11-2010 op last van Mitros Utrecht niet door mogen gaan.
Ik betaal eerlijke huurpenningen voor de Woning Thorbeckepark 108 in Nieuwegein en maak een huur van € 499,68 over naar rekeningnummer 1022 van STG MITROS -VEST NIEUWEGEIN-.
Op het adres Thorbeckepark 108 in Nieuwegein zijn mijn vriend Rein Derks en ik sinds mei 2006 (ook) woonachtig.
Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge.
www.annemarietenberge.blogspot.com
-------------------------------------------------------------------------------------
MIJN mail aan ASPECT BV te Woerden.
Uw referentie: 102039-bMij / De opdracht van Mitros.‏6:59
Aan info@aspekt.nl, Peter de Klein
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden:zondag 28 november 2010 6:59:02
Aan: info@aspekt.nl
CC: Peter de Klein (peter.de.klein@utrecht.politie.nl)
Aan: ASPECT BV
Klompenmakersweg 2
3449 JB Woerden.

Geachte heer van den IJssel, projectleider.

Op 11 november 2010 schreef u mij dat u in opdracht van Mitros (?) onderhoudswerkzaamheden ging uitvoeren aan de buitenzijde van mijn woning. (voor uw informatie: Het zijn twee woningen)
U heeft mij vorige week opgebeld (hoe kwam u aan mijn telefoonnummer ?) en in dat gesprek heb ik u gevraagd de betreffende opdracht in afschrift aan mij op te sturen.
Dat heeft u niet gedaan. Ik vraag mij af waarom niet. Het was een eerlijke vraag.

Als gevolg van het bovenstaande geef ik ASPEKT BV, geen toegang tot mijn woningen Servaasbolwerk 4 - 4bis te Utrecht.
Ook geef ik ASPEKT BV en haar werknemers met hun materialen en wagens geen toestemming zich rond mijn woningen op te houden.
Mijn verbod geldt ook voor de ruimte / de onderdoorgang onder de woning van Keukenstraat 45. Daar bezit ik namelijk een schuur.
Ook daar wil ik ASPECT BV niet tegenkomen.
Zo u dit al van plan was verbied ik ASPEKT BV ten alle tijden een steiger te plaatsen en werkzaamheden aan mijn woningen en mijn schuur uit te voeren.

In geval ASPEKT BV de bovenstaande verboden negeert heb ik het recht de politie te waarschuwen voor overlast en overige schendingen van mijn privacy. U moet goed begrijpen, ik heb helemaal niets tegen uw onderneming ASPECT BV. Ik denk dat u te goeder trouw in zee bent gegaan met Mitros.
Dhr. M. de Lange van Stichting Mitros, Einsteindreef 133 te Utrecht is een criminele schurk waar ik niets mee te maken wil hebben.
Zolang het OM de schurkenstreken van de Lange en zijn voorganger dhr. W.Duijster niet bij de strafrechter aanklaagt, zal het onrecht dat Stichting Mitros mij en vele andere ex-huurders heeft aangedaan niet bestraft worden.

Jammer dat u de betreffende opdracht niet wenste af te staan.

Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge.
Servaasbolwerk 4-4bis,
3512 NK Utrecht.


www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: