zondag 26 september 2010

Meer vuil onrecht door de witte slabbers in de rechtzaal.

Door Anne Marie ten Berge,voorzitter DEMOCRATEN
Aan mkhatiri@live.nl
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: zaterdag 25 september 2010 16:47:23
Aan: mkhatiri@live.nl
Beste mevrouw/meneer Minoum Khatiri,
Zojuist heb ik uw mail van 15 september 2010 gelezen welke u mij gestuurd hebt naar aanleiding van hetgeen u zoal gelezen hebt op mijn site: www.annemarietenberge.blogspot.com en ik wil wel op uw verzoek om advies reageren al ben ik bang dat deze mail terug het enige is dat ik voor u kan doen. U verdient na wat u aan onrecht meegemaakt hebt, aandacht en steun, want u bent ook een waardevol mens.
Ik begrijp dat u in meerdere zaken onrechtvaardig behandeld ben door de autoriteiten zoals bijvoorbeeld rechters en officieren van justitie. Helaas is het zo, dat als je opgeroepen wordt op zitting te verschijnen en jij en je advocaat zijn er niet, dan kun je het wel schudden.
Bij elk vonnis is hoger beroep in te stellen maar bijvoorbeeld huisuitzetting en celstraf, zijn direct uitvoerbaar.
Ik geef u een tip: Op enig moment heb ik mijn brievenbus dichtgespijkerd zodat de deurwaarder het vonnis van huisuitzetting niet kon betekenen en ik mijn huis niet uitgezet kon worden. (wel 10 dagen goed opletten dat de deurwaarder u toch niet het huis uit ziet lopen. Een vermomming is nooit weg) Nu betaal ik geen huur meer omdat de kantonrechter het huurcontract immers had ontbonden!Ik heb de krot gekocht voor het symbolische bedrag van € 1,00
U kunt de ondervonden onrechtvaardigheid geen plek geven. Maar dat hoeft ook niet. Als het onrecht geschied is neemt het vanzelf een eigen plek in waar u steeds weer last van zult hebben. Kennelijk bent u veroordeeld door een politierechter en die kijken al helemaal nergens naar. Ik heb meegemaakt dat een strafrechter op de zitting, alle publiek en de advocaat weg stuurde en met de bewindvoerder ging overleggen dat de jonge vrouw weer naar de gevangenis moest omdat er ergens anders geen plaats was en de huisbaas haar uithuiszetting al geregeld had. Ze was immers opgepakt en kon haar huur niet meer betalen. Haar enige misdrijf was dat ze bij de buren was gaan vragen om reisgeld om haar kinderen op te kunnen zoeken want ze kreeg van de bewindvoerder geen reisgeld. Ze werd gestoord verklaard en moest medicijnen slikken en ze werd veroordeeld voor bedelarij.
Het is een schrale troost maar zij, u en ik zijn niet de enigen die onrecht wordt aangedaan. De kranten staan er soms vol van maar de politiek wil daar niets mee doen. Dus het wachten is op iemand of op een groep die aan het onrecht een einde maakt en van alle betrokkenen een dusdanige schadeloosstelling eisen dat ze het verder wel uit hun hoofd zullen laten.
Misschien is het de bestemming van ieder die onrecht ziet, meemaakt of ondergaat dit onrecht openlijk benoemt en er tegen blijft vechten.
Want het zit zo: Het onrecht dat tegen één mens wordt begaan, is een bedreiging voor velen, omdat waar één mens onschuldig wordt veroordeeld ook vele anderen dit lot dan kunnen ondergaan.
Verwacht van elke rechter dat deze tot het soort geboefte hoort dat in een raadszaal een toga moet dragen en een wit slabbetje voor heeft. Ik heb eens mijn advocaat weggestuurd nog vóór de zitting begon, omdat hij openlijk partij had getrokken voor de rechter die zonder pardon een zitting had geschorst omdat de burgemeester niet wilde getuigen van haar criminele gedrag. Een bestuurlijk gedrag dat niets meer met onbehoorlijk bestuur maar alles met strafbare feiten en kieswetfraude te maken had.

U voelt machteloos aan, dat de autoriteiten en hun instituten altijd gelijk krijgen en door rechters nooit als onbetrouwbaar geoordeeld zullen worden. U heeft gelijk.Machthebbers misbruiken hun macht om onder het oordeel van een onpartijdige rechter uit te kunnen komen. Dat weten rechters ook wel en daardoor worden ze juist partijdig. Het ergste is dat die 150 leden van de Tweede Kamer ook wel zien dat het een en ander niet deugt in de Rechtspraak maar zich niet laten horen, omdat het altijd hún partijleden (ministers/staatssecretarissen) zijn die dit onrecht zaaien. En of de minister van Justitie nu van de VVD, het CDA, de PvdA, GroenLinks, D66, SP, PVV,de PvdD of het CU is, al die bewindvoerders zaaien onrecht. Foute rechters worden niet ontslagen. Ze krijgen hoogstens een ander goed betaald baantje in de luwte of in een raadgevend advies orgaan. Begrijp het goed: Ik vind, onrecht zaaien net zo erg als haat zaaien.

U heeft aan den lijve ondervonden, dat rechters onrecht uitspreken in plaats van via waarheidsvinding en onderzoek iets zinnigs te willen beslissen. Dat komt nog al veel voor en dat komt in de eerste plaats omdat rechters, officieren van justitie en advocaten (sommige advocaten hebben twee petten op en doen het werk van plaatsvervangende rechters) heel nauw met elkaar samenwerken. Zij willen hun (valse) dossiers en processen-verbaal en verslagen van verhoren niet aan de rechthebbende verdachte afstaan. Bang dat de (onschuldige) verdachten er mee naar de krant stappen. Zo kom je niet (op tijd) te weten wie aangifte gedaan heeft en om welke reden. Zo houdt de overheid je met opzet in stress volle omstandigheden van de gevangenis.

Ik heb febr. 2009 meegemaakt dat verhuurder Portaal een fictieve aangifte had gedaan tegen de huurder Harry Reckers omdat hij op 9 februari 2009 een buurman zou hebben aangevallen en geschopt. Dat was helemaal niet zo gebeurd maar verhuurder Portaal was al jaren bezig om met hulp van zijn buren, Harry uit zijn huis te pesten. De buren hadden juist Harry tot twee keer toe (28 december 2008 en 9 februari 2009 het ziekenhuis ingeschopt en daar had Harry aangiften van gedaan. Maar deze aangiften werden door het OM niet onderzocht en de buren gingen vrij uit. Harry daarentegen kreeg een veroordeling aan zijn kont voor een delict dat nooit plaats gevonden had (het OM had de datum 9 januari 2009 veranderd in een aangifte van 9 februari 2009) en de dagvaarding tegen Harry pas in januari 2010 op het postkantoor afgegeven. Die dagvaarding (een bijna onleesbaar afschrift) hebben we bij het postkantoor opgehaald anders had Harry ook niet geweten dat er een strafzitting tegen hem georganiseerd was.
Er spelen binnen de kamers van de Rechtspraak meer belangen mee dan die, om voor het recht op te komen. Daarbij komt dat rechters nooit tot een uitspraak zullen komen welke tegen de belangen ingaan van de burgemeester (ook korpsbeheerder van het poltiecorps in de gemeente waar hij/zij burgemeester is).
In een gemeente is de Raad de baas. De Raadsleden van de politieke partijen maken het beleid en de burgemeester (voorzitter van de Raad) met de wethouders voeren dit beleid uit. Doet een burgemeester iets verkeerd (meestal met instemming van de Raad) dan gaan de bestuursrechters ervan uit dat dit een probleem is van de Raad, die de burgemeester weg kan sturen enzovoort. De bestuursrechter zegt niets over het onbehoorlijke bestuur van de burgemeester en strijkt het griffiegeld op van de dappere ziel die de burgemeester aan durfde te klagen. Want pleegt een burgemeester een strafbaar feit dan gaat justitie niet vervolgen omdat de burgemeester ook de beheerder is van het politiekorps. En als de burgemeester tegen de verbalisant zegt:" Er wordt geen aangifte tegen mij gedaan", dan gebeurt dat ook niet. Want de burgemeester is naast de minister van Binnenlandse Zaken de baas van de politie.

Bijvoorbeeld: Ik heb 24 januari 2002 aangifte gedaan tegen de burgemeester van Utrecht en haar advocaat van een poging tot doodslag en ontvoering naar de plaats van het delict. Ik werd gearresteerd door de hulp-officier van justitie die geen aangifte wilde aannemen en ik ben later schuldig bevonden aan lokaalvredebreuk op het politiebureau. De politierechter zei, dat omdat ik geen inkomen had ik ook geen ik boete hoefde te betalen. Toch ben ik in hoger beroep en in cassatie gegaan maar de rechters waren allemaal een soort van omgekocht of anders gewaarschuwd en wilden mij niet horen. Nu schrijf ik een boek met de titel: EIGEN MACHT EERST waar alles inkomt. En dat weten het wit gebefte geboefte (de witte slabbers)in de Rechtspraak, bij het OM, de Raad voor Rechtsbijstand te Amsterdam en de hele politiek. Ook deze brief gaat dat boek in als de uitgever het ziet zitten. Tenslotte luidt het gezegde: 'Wie schrijft, die blijft'.

Omdat de politici mij nu niet meer konden laten vermoorden want ik was al op de TV en op internet bekend, hebben ze bedacht dat de kantonrechter R.W.J.van Veen te Utrecht mij maar maar wegens een geestelijk stoornis onder curatele moest stellen. Het OM had de (valse) aanvraag (10 mei 2007) van de onder curatele stelling geschreven en zo ben ik onder curatele gesteld. Met het voordeel voor de minister van BZ&K en de burgemeester van Utrecht, met het voordeel voor de Tweede Kamer en de Raad te Utrecht, met het voordeel voor mijn familie dat ik van het kiesrecht uitgesloten ben en dat ik geen cent uit de nalatenschap van mijn ouders of ooms en tantes krijg. Alles gaat naar de curator en ik zie geen cent.
Ik kan bewijzen dat de burgemeester van Utrecht mijn nieuwe paspoort van 1 juli 2008 aan de curator heeft gegeven die op haar beurt mijn AOW en mijn ABP daarmee aangevraagd heeft en al dit geld op haar rekening en haar adres bijgeschreven krijgt. De SVB en het ABP weten zogenaamd van niets. Gaat de curator toch iets van dit geld aan mij overmaken dan is die criminele curator er dubbel bij. De Raad van Utrecht die van dit alles op de hoogte is, zit in het complot en ik heb de Raad gevraagd op te stappen en een schadevergoeding en smartengeld van 45 miljoen te betalen. DE Raad durft niet te reageren. U ziet ondanks alle ellende valt er nog veel te lachen.

Gaat u er verder vanuit dat rechters ook geen uitspraken durven te doen die tegen de belangen van het Kabinet en de minister-president ingaan. Zo hebben de ministers en staatssecretarissen van de kabinetten Balkenende I,II,III en IV mijn brieven, mijn rapporten met verzoeken, mijn protesten en bezwaren, laten verdwijnen. Ik hoor bij de politie weer aangifte te doen van verduistering door ambtenaren van dossierstukken welke voor de rechter moesten dienen als bewijs. En ze denken misschien dat ze slim zijn en dat ze er mee weg komen maar ik heb meer geduld. Tot slot merk ik op: Een vergissing wordt een fout als deze niet hersteld wordt. Een fout wordt een misdrijf als deze niet rechtgezet wordt. Mijn tijd komt nog wel.
Kan ik het bovenstaande met uw naam en uw verhaal erbij op mijn blogsite www.annemarietenberge.blogspot.com zetten ?

Met vriendelijke groeten. Anne Marie ten Berge

Geen opmerkingen: