dinsdag 14 september 2010

Die twee 'goede' akkoorden,bestaan echt niet informateur Ivo Opstelten

Door: Anne Marie ten Berge, 14 sep 2010 15:33
Ik hoorde Herman Tjeenk Willink (PvdA), vice-president van de Raad van State op 13 september 2010 denken of hopen, dat de PVV in en na de informatie bij onderwerpen zoals bijvoorbeeld het ‘Europees beleid’, vermoedelijk gaat afhaken. Maar ik heb begrepen dat de de PVV op het onderwerp:"Wij willen in de regering". toch allang was afgehaakt omdat de PVV toch maar liever niet wil regeren. Nee, de PVV wil gedogen en dat is heel wat anders dan regeringsverantwoordelijkheid willen nemen. Trouwens op het onderwerp: "Welke ministers en ministeries de PVV voor haar rekening zal nemen", is de hele Tweede Kamer al afgehaakt. Op het onderwerp: "Er komt een regeerakkoord 2010”, heeft de VVD, het CDA en de PVV al afgehaakt, want informateur Ivo Opstelten (VVD) loog op maandag 13 september 2010 dat hij twee ‘goede’ akkoorden wil laten afsluiten: A) een regeerakkoord tussen VVD,CDA en PVV en B) een gedoogakkoord tussen...? Ja tussen wie eigenlijk...? Bij alle verbintenissen tussen dezelfde partijen kan alleen maar sprake zijn van één contract ! Zelfs bij een huur/koopcontract is er slechts sprake van maar één huur/koopakkoord. Je kunt nu eenmaal niet, tegelijk op twee benen hinken. Wat hebben de regeringspartijen, die zeggen dat er wel op twee akkoorden tegelijk gehinkt kan worden, te verbergen ? Ze belazeren niet alleen zichzelf maar ze besodemieteren ook de kiezers die op maar één politicus hebben gestemd, zonder dat hij gebruik mocht/kon maken van zijn gedoogstem voor een andere (even goede) kandidaat. Ik roep hierbij de PvdA, de SP, GroenLinks,PvdD, D66, CU en de SGP op om collectief uit de Tweede Kamer te stappen wanneer de PVV geen ministers wil leveren. Want dáár zit ‘m nou net nou de kneep: Elk ministerie van Balkenende IV overtrad de nieuwe Handelsregisterwet. Elk ministerie zoals ook elk college van bestuur had sinds 1 juli 2008 ingeschreven moeten staan bij de Nederlandse Kamers van Koophandel. Ministeries, Colleges, Raden en Kamers hadden in 2008 hun Statuten en een activiteitenplan moeten schrijven, maar dat hebben ze niet gedaan. Alle Politieke Partijen, de grote en de kleintjes, stonden erbij en keken toe, hoe deze onrechtmatige daden door hun eigen partijleden en leiders werden uitgevoerd. En DEMOCRATEN van klokkenluider ten Berge maar roepen: “Wij worden belazerd, we worden bedonderd en wat ons nog het meest verwonderd is dat de politieke verslaggeving in de media hierover zwijgt. Ja, ik heb wel eens een professor hetzelfde horen beweren als ik steeds beweer, maar gewoonlijk gaat bij de Tweede Kamer de politieke waarheid de doofpot in. Lees meer: annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: