vrijdag 2 oktober 2009

Advies: Begin nu maar vast met 61 miljoen Euro voorschot te storten...

Advies. Begin nu maar vast met 61 miljoen EURO voorschot te storten inzake mijn schade-,schande- en smartengeldclaim.‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: vrijdag 2 oktober 2009 17:57:02
Aan: KROEZEN BV (algemeen@kroezenbewind.nl)
Aan: Kroezen BV
St. Cornelisstraat 44
5827 AM Vortum-Mullem

Utrecht. 2 oktober 2009
Betreft. Advies.

Hallo, gangsters bij Kroezen BV te Vortum-Mullem.

Vanmorgen heb ik Marie-Louise Brandt-van Heijst weer eens opgebeld met de eis naar mij op te sturen, alle dossierstukken waaronder de euro-acceptgirokaarten ter zake van al mijn vaste lasten. Bij navraag op 1 oktober 2009 is mij gebleken dat ML Brandt-van Heijst sinds 14 oktober 2008 de euro-acceptgirokaarten huurlasten van de stichting Stichting Mitros te Utrecht aanneemt om deze namens mij te betalen. Zowel Stichting Mitros, Brandt-van Heijst als mijn familie hóren te weten dat mijn woning en bedrijfspand Servaasbolwerk 4-4bis sinds 1 juli 2004 een Registergoed is zonder huurlasten. Dus ik snap niet waar de vennoot Marie-Louise Brandt- van Heijst van Kroezen BV,te Vortum- Mullem de gore lef vandaan haalt om stiekem naar de rechter of naar Stichting Mitros te stappen om een huurovereenkomst op de naam van A.M.S. ten Berge af te sluiten. Deze gedragingen zijn strafbaar en daar zal ik aangiften van doen.

De betreffende weigering om de betreffende euro-acceptgirokaarten huur afkomstig van Marinus den Langen, voorzitter bestuur Stichting Mitros aan mij op te sturen, deed Brandt-van Heijst in het bijzijn van medewerker Oscar. De telefoonluidspreker was opengezet.

In het belang van de afhandeling van mijn strafzaken tegen Kroezen BV,te Vortum-Mullem. vermeld ik hierbij als vaststaand feit bewezen dat tengevolge van alle eerdere weigeringen inzake de overdracht van dossierstukken en financiële acties door de onderneming Kroezen BV te Vortum-Mullem ik in mijn rechten en belangen ben aangetast.
Ik heb recht op elk stuk of afschrift uit het A.S.M.ten Berge en het A.M.S ten Berge dossier dat Kroezen BV sinds 22 juni 2006 in bezit houdt.

Nu belde Brandt mij vanmiddag weer eens onuitgenodigd op. Terwijl ik haar eerder (óók voor de rechter d.d.10 nov. 2008, waar ze niet bij was, en d.d. 28-april 2009 waar ze wél bij was) heb gezegd dat ik geen contact wenste met een crimineel zoals zij er een was. Ik heb twee keer aangiften tegen haar gedaan. Ik heb Brandt-van Heijst op 28 april 2009 in het bijzijn van zittingsrechter mr.Heuveling van Beek, de dienstdoende griffier en mijn gemachtigde, dat ik het recht heb om 112 te bellen of te laten bellen om haar in hechtenis te laten nemen.

Ik ben klaar met de criminele organisatie Kroezen BV te Vortum-Mullem. Vanaf heden d.d.2 oktober 2009 verleng ik een eerder afgekondigd telefonisch contactverbod tussen de vennoten van Kroezen BV en mijn persoon.

Ter uwer informatie: Ik smsde d.d. 24 september 2009 aan mijn familie dat ik een groot gedeelte van het beheersdossier (87 bladzijden) terzake van de aanvragen onder curatele-, onder bewind-, onder mediationstelling van het kanton / de strafgriffie te Utrecht ontvangen had. Ik smsde mijn familie dat het nu vast stond dat de strafrechter eraan te pas zou komen. In dit (beperkte) dossier van 87 bladzijden wordt duidelijk dat vennoot, ML Brandt-van Heijst en medewerker Gerry van den Berg de emmer met valsheden in geschriften laten overlopen.
Alleen zwager Pieter en zus Hetty Heijmerink-ten Berge, te Odijk wilden het betreffende sms bericht van 24/09/2009 niet ontvangen.

Ik neem aan dat Kroezen BV te Vortum-Mullem op de hoogte is van de € 60.987.654,32 aan schade-, schande- en smartegeldvoorschot welk ik d.d. 12 februari 2009 heb geëist als genoegdoening voor de geleden curatele ellende en diefstal van mijn tegoeden en mijn vermogen door Kroezen BV te Vortum-Mullem.
Kennelijk in opdracht van mijn vijf zussen en drie zwagers 'nooit genoeg' heeft vennoot Marie Louise Brandt-van Heijst met de 'hulp' van de medewerkers van Kroezen BV te Vortum-Mullem sinds April 2008 al mijn tegoeden van mijn post- en spaarbank rekeningnummer 2064748 gehaald.

Kroezen BV kan al dan niet bijgestaan door de andere vennoten, medewerkers en door mijn vijf monsters van zussen en hun echtgenoten, het gestolen geld naar schatting 61 miljoen Euro weer terugstorten of aanvullen op postbanknummer 2064748 Gelieve het hele bedrag of aanbetalingen daarvan te doen: tnv. A.M.S.ten Berge. Servaasbolwerk 4 te Utrecht. Voorzien van de mededeling: Schade-, schande- en smartengeld.

Ik wens u een prettig weekend. Deze mail wordt naar derden doorgestuurd en op www.annemarietenberge.blogspot.com
geplaatst. Was getekend, Anne Marie ten Berge.

Geen opmerkingen: