maandag 2 maart 2009

De nalatenschap van Thea Quant. Bij leven ombudsman van de Gemeente Utrecht

Aan: Mevr. mr. A.L. van der Veen, executeur-testamentair
Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.
Maliebaan 81
3581 CG Utrecht
1 / 3
Van: A.M.S.tenBerge,

Datum: 2 maart 2009
Betreft: beslag nalatenschap.
Bijlage: tweezijdig afschrift rijbewijs.

Geachte mevrouw van der Veen,

Hierbij informeer ik u, over mijn besluit, betreffende de nalatenschap van de, op de 21ste januari 2009 overleden mevr.T.F.W.M. QUANT, geboren op 8 augustus 1939 te Purmerend.
Ik: ten BERGE, ANNA MARIA SUSANNA, geboren op de 6de maart 1944 te Utrecht, is voornemens tot een bedrag, groot: € 7.218.000,-- geschreven als: Zevenmiljoentweehonderdenachttienduizend EURO, beslag te laten leggen op genoemde nalatenschap.

In haar werkzame jaren was QUANT onder andere de ‘onafhankelijke’ Ombudsman van de Gemeente Utrecht. In die ambtelijke functie heeft zij vanaf het jaar 2000 mijn klachten over de handelswijze van het Utrechtse Gemeente- bestuur inzake broodroof en machtsmisbruik, niet willen behandelen, noch in haar jaarverslagen willen noemen. Ook heeft QUANT geweigerd om mijn klachten, volgens de relevante archiefwetten, te registreren. Na haar vertrek/ontslag, heb ik QUANT nog vaak op informele wijze gesproken. Zij woonde ook in het centrum van Utrecht. Tot op heden moet ik concluderen dat QUANT mijn klachtendossier, ten kantore van de Dienst Gemeentelijke Ombudsman (DGO) Ganzenmarkt 3 te Utrecht, toentertijd verduisterd heeft.

Op de 18de maart 2003 heb ik QUANT aangeschreven. In deze open brief heb ik de ingebrekestellingen geformuleerd. Quant heeft toentertijd door haar ambtelijke obstructies willens en weten meegewerkt aan een financiële catastrofe, waar ik de directe gedupeerde van ben geworden. En gedupeerd ben ik nog steeds.
2 / 3

Ik ben door de strafbare handelswijze van QUANT beschadigd. Nooit is QUANT, ook niet ná haar pensionering mij tegemoet gekomen met het bekennen van schuld, het toekennen van een financiële schadevergoeding en/of het doen van uitspraken, welke tot rehabilitatie van mijn persoon hadden kunnen leiden.

De tijd heeft haar ingehaald. Ik ben nog steeds het slachtoffer van het ambtelijk falen van QUANT, bij leve ombudsman van Utrecht. In de betreffende open brief 18-03-2003 welke 6 bijlagen bewijslast telde, heb ik van QUANT een eerste voorschot claim (EVC) van € 180.000,-- gevorderd.

Omdat Quant toen niet wilde schikken, heb ik de financiële strop, welke inmiddels geïndiceerd is over tien (10) jaarsalarissen, opgelopen tot het bovengenoemde bedrag van € 7.218.000,--

Gelieve notitie te nemen van al het bovenstaande en per ommegaande te reageren.

Hoogachtend:Mevrouw A.M.S.ten Berge.

Geen opmerkingen: