zondag 8 februari 2009

Timmermans(Pvda) schuwt Europa-discussie op internet

KLACHT op RE: Uw reactie is succesvol ontvangen‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: zondag 8 februari 2009 11:42:53
Aan: europa@minbuza.nl
Aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Europa.
t.a.v. drs. F.C.G.M. Timmermans (PvdA), staatssecretaris van Buitenlandse Zaken.
adres: Bezuidenhoutseweg 67
Postbus 20061
2500 EB Den Haag.

Meneer Timmermans,
Het moet niet gekker worden. Mag ik even weten waar de inhoud van mijn reactie is gebleven ? U laat weten dat mijn reactie d.d. 07-02-2009 zo succesvol bij u binnen is gekomen, maar tegelijkertijd constateer ik dat deze reactie van uw site-scherm is verdwenen.
Ik weet dat ik gisteren een reactie heb verzonden op uw europa-site. Maar omdat ik daar nog niet klaar mee was, wilde ik er vanmorgen mee verder gaan. Dat kan dus niet meer omdat de betreffende europa-reactie er niet meer is. Hoe kan dat nu ? Is mijn reactie soms niet goedgekeurd ?
Als dat zo is wens ik uw criteria te ontvangen waaraan de reacties moeten voldoen.Ik heb mij immers niet misdragen. Ik reageerde, volkomen correct op de mening van een zekere '@spaak'.
Ik gebruikte op mijn reactie mijn naam: 'Anne Marie ten Berge, Utrecht'
Omdat ik zeker weet dat ik in mijn reactie geen onvertogen woord gebruikt heb, moet ik wel concluderen dat we hier te maken hebben met een willekeurige vorm van censuur.
Het is voor u te hopen dat u mijn tekst bewaard hebt zodat u deze naar mij terug kan sturen.
Ik voel mij niet alleen door u te kort gedaan maar ook bestolen. U moet goed begrijpen dat het auteursrecht van de betreffende tekst op mijn naam staat. Met schrijven moet ik de kost verdienen. U hebt het recht niet een fatsoenlijke tekst te vernietigen. U bent verplicht mijn tekst aan mij te retourneren als u er niets mee te maken wilt hebben.
Er is vrijheid van meningsuiting maar er is geen vrijheid om de geschreven meningen van een vrije burger op zo'n onbehoorlijke staatssecretariële wijze in beslag te nemen. Als de betreffende tekst op een spandoek zou staan mag dat ook niet zonder reden in beslag genomen worden.
Het valt mij erg van u tegen en ik vraag mij af hoelang u al met een dergelijk onterechte en ondemocratische handelswijze, weg bent gekomen.
Misschien voor u vervelend maar ik spreek zeer duidelijke taal en ik houd vast aan mijn rechten.
Aan de orde is blijkbaar een ordinaire vorm van diefstal. Als u er niet voor zorgt dat ik duidelijkheid krijg over hetgeen er met mijn tekst gebeurd is en deze tekst ook niet aan mij retour stuurt mag u van mij verwachten dat ik aangifte doe van uw diefstal / ontvreemding van een (geestelijk) goed dat mij toebehoort. Nogmaals: Als een burger u een reactie toereikt en u doet er niets mee, dan is het niet meer dan fatsoenlijk om deze reactie retour te sturen naar de afzender. Een en ander, onder dankzegging voor de moeite.
Want wat wilt u nu ? Enerzijds zegt u dat u de dialoog aan wilt gaan en aan de andere kant demonstreert u juist door het afkappen van een interessante reactie, dat u absoluut géén discussie wilt.
Was getekend, Anne Marie ten Berge. Servaasbolwerk 4.3512 NK Utrecht.

www.annemarietenberge.blogspot.com


Date: Sat, 7 Feb 2009 18:17:09 +0100
To:
Subject: Uw reactie is succesvol ontvangen
From: europa@minbuza.nl
To: Anne@hsp-ds148.flexservers.com; Marie@hsp-ds148.flexservers.com; ten@hsp-ds148.flexservers.com; Berge@hsp-ds148.flexservers.com; amstenberge@hotmail.com

Uw reactie is succesvol bij ons binnen gekomen.
Na goedkeuring wordt deze op de site geplaatst.
Plan je feest, nodig mensen uit en deel je foto's met Windows Live Events

Geen opmerkingen: