maandag 23 februari 2009

Bankgarantie

Onderwerp: BANKGARANTIE
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: maandag 23 februari 2009 13:35:59
Aan: Kroezen BV (algemeen@kroezenbewind.nl)
................................................................................
Aan Kroezen BV te Vortum-Mullem,

Geachte dames/heren van Kroezen BV,

Ik doe aangifte tegen dhr. Ing. Rob A. Adolfsen, mba , Voorzitter Raad van Bestuur omdat ik tot de conclusie ben gekomen dat AGIS ten volle heeft meegewerkt en nog meewerkt om een, door mevr. Brandt - van Heijst van Kroezen BV onrechtmatig ingediende aanvraag, te effectueren in verzekeringsrechten met de begindatum 20-11-2008 en 01-01-2009.
Ik kon zelf geen ziekteverzekering afsluiten omdat Kroezen BV per 1 april 2008 beslag had gelegd op mijn bankrekening met nr. 2064748.
Marie-Louise Brandt-van Heijst, curator heeft toegegeven dat zij buiten de uitspraak d.d. 14-02-2008 van de kantonrechter om, onrechtmatig beslag heeft gelegd op mijn tegoeden, mijn verdiensten, mijn toeslagen, mijn erfenis en mijn Postbankafschriften
Ondanks mijn herhaalde protesten wenste mevr. Brandt-van Heijst het beslag op mijn Postbankrekening niet op te heffen en zelfs de Rijksbelastingdienst fout te informeren over het achteroverdrukken van mijn afschriften en wat daarop aan geld was binnengekomen.
Zeker om mij wéér een rad voor de ogen te draaien stuurde Kroezen BV mij d.d. 17-02-2009 een Rabo Europas met het bankrekening nummer: 1468.54.985.
Maar omdat het Rabo-bankrek.nr van Kroezen BV in werkelijkheid 1457.14.357 is heb ik de valse Rabo Europas onmiddelijk geperforreerd tot waardeloosheid.
Ik moet wat, dus heb ik besloten dat ik voortaan aan de crediteuren van mijn eenmanszaak KvK nr. 30252308 te Utrecht het hierna volgende schrijven uitreik.
Ik reik dit document aan mijn crediteuren uit, op grond van uw statuten, artikel 2: "Het doel van de vennootschap": Dat is financieren in de ruimste zin van het woord.
Mocht ik de bedoelde bankgarantie onverhoopt overschrijden dan stuurt u de rekeningen maar door naar die éne of naar álle 5 de zussen, die mij tijdens mijn rouwperiode over het sterven van mijn moeder, enig contact met mij afzweerden en met vol genoegen garandeerden dat ik nooit onder het curatorschap van Kroezen BV uit zou kunnen komen.Het zij zo.Dat is ook niet mijn probleem.

Voor klachten moet u bij de schrijfster van dit bericht zijn. Zij is wél goed, maar níet gek.

Met groeten, Anne Marie ten Berge.
...................................................................................

AAN DE CREDITEUREN

Utrecht: 23 februari 2009.
Van: Anne Marie ten Berge
Servaasbolwerk 4 te Utrecht.
Tel.030-231 60 70
e-mail: amstenberge@hotmail.com
KvK: 30252308
Geachte heer / mevrouw,

Hierbij ontvangt u van mij een kopie van de Rabo- bankgarantie van de firma Kroezen BV te Vortum-Mullem
Alsmede een uittreksel curateleregister.
Gelieve de rekeningen / facturen / euro-accept kaarten te sturen naar:

Rekeningnummer 1457.14.357
t.n.v.: Kroezen BV
St. Cornelisstraat 44
5827 AM Vortum-Mullem

Was getekend: mevr. A.M.S.ten Berge

www.annemarietenberge.blogspot.com
...................................................................................

Geen opmerkingen: